Jan Hrubý (autor fotografie: Milan Polák)

Četař Jan Hrubý, Resslova 9a, krypta kostela sv. Cyrila a Metoděje (Nové Město)

Busta četaře Jana Hrubého

Četař Jan Hrubý se narodil 4. března 1915 v Kunovicích, zahynul 18. června 1942 v kryptě pravoslavného kostela svatých Cyrila a Metoděje v Resslově ulici po atentátu na Heydricha.

Příslušník československé armády ve Spojeném království, příslušník výsadku Bioscop. V roce 2002 povýšen in memoriam do hodnosti plukovníka.

Jan Hrubý se dostal do Francie a po jejím pádu byl 13. července 1940 evakuován do Anglie. Zde absolvoval od 15. srpna do 7. listopadu1940 základní sabotážní kurz, paravýcvik a kurz průmyslové sabotáže. Společně s Bohuslavem Koubou a Josefem Bublíkem byl výsadek Bioscop vysazen 28. dubna 1942 na Křivoklátsku. V Praze se pak podřídil vedení Adolfa Opálky a po atentátu na místodržícího protektora Heydricha se spolu s dalšími výsadkáři ukrýval v kryptě pravoslavného kostela Cyrila a MetodějeResslově ulici, kde po boji v obklíčení okupačními jednotkami spáchal sebevraždu. Jeho tělo bylo pohřbeno v hromadném hrobě v Ďáblicích.

Na nároží Resslovy a Václavské 308/22 se v chodníku nachází pamětní kámen na místě, kam bylo položeno tělo parašutisty po té, co bylo vyvlečeno po poslední bitvě z kostela sv. Cyrila a Metoděje. Jméno hrdiny je rovněž uvedeno na pamětní desce umístěné nad okénkem krypty kostela sv. Cyrila a Metoděje.

Galerie: 
Jan Hrubý
Bublík a Hrubý
Katastrální území

Název: Četař Jan Hrubý

Umístění: Resslova 9a, krypta kostela sv. Cyrila a Metoděje

Nápis: četař Jan Hrubý, *4. 3. 1915 +18. 6. 1942
Narodil se v Kunovicích u Uherského Hradiště, Vyučil se číšníkem a pracoval Ve Zlíně jako vrchní číšník. V říjnu 1937 nastoupil vojenskou prezenční službu u Hraničářského praporu 10 v Trbišově. po okupaci byl propuštěn do zálohy. V lednu 1940 odešel přes Slovensko, Jugoslávii, Řecko, Turecko a Bejrút do Francie. Zde byl v červnu 1940 prezentován v Agde a zařazen k čs. pěšímu pluku 1. Zúčastnil se bojů na francouzské frontě. Ve Velké Británii sloužil po vzniku 1. čs. smíšené brigády u 1. roty pěšího praporu 1. Byl vybrán k plnění zvláštních úkolů v nepřátelském týlu. Po absolovování všech nezbytných kurzů se stal členem výsadku BIOSCOP, který měl sabotážní úkoly. Spolu se dvěma druhy byl vysazen v noci na 28. 4. 1942 nedaleko osady Požáry u Křivoklátu. Po neúspěšném pokusu o navázání kontaktů na Moravě působil v Praze. Padl v kryptě kostela sv. Cyrila a Metoděje.
Sergeant Jan Hrubý, *4. 3. 1915 +18. 6. 1942
Born in Kunovice near Uherské Hradiště. He was apprenticed as a waiter and employed as head waiter in Zlín. In October 1937 he was drafted and served basic military service with 10th Border Guard Battalion in Trebišov. After the occupation of Czechoslovakia he was discharged as a reservist. In January 1940 he fled via Slovakia, Yugoslavia, Greece, Turkey and Beirut to France, where he enlisted in Agde in June 1940 and was assigned to the 1 st Czechoslovak Infantry Regiment. He participated in fighting on the French front. Following the formation on the 1st Czechoslovak Mixed Brigade in Great Britain, he served with the 1 st Company/ 1 st Infantry Battalion. He was detailed for special assignments behind enemy lines, and having passed through the necessary trainig courses became a member of the Group BIOSCOP, charged with sabotage tasks. Together with two comrades-in-arms he was airlifted into the Protectorate on the night of April 28th, 1942, landing near the village of Požáry in the Křivoklát area. Following an abortive attempt to establish contacts in Moravia, he operated in Prague. He died in the crypt of the Church of St. Cyril and Methodius.

Provedení: busta nad kamennou deskou s dvojjazyčným nápisem

Adresa
Resslova 9a
120 00 Praha 2
Česká republika
50° 4' 33.222" N, 14° 25' 0.228" E
Zvětšit mapu
Datum poslední aktualizace: 2.1.2020 13:50
Datum vytvoření: 28.7.2019 14:20

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?