čet. asp. Josef Bublík (autor fotografie: Milan Polák)

Četař aspirant Josef Bublík, Resslova 9a, krypta kostela sv. Cyrila a Metoděje (Nové Město)

busta četaře aspiranta Josefa Bublíka

Četař aspirant Josef Bublík se narodil 12. února 1920 v Bánově u Uherského Brodu, zahynul 18. června 1942 v kryptě pravoslavného kostela svatých Cyrila a Metoděje v Resslově ulici po atentátu na Heydricha.

Příslušník československé armády ve Spojeném království, příslušník výsadku Bioscop. V roce 2002 povýšen in memoriam do hodnosti podplukovníka.

Josef Bublík se dostal po pádu Francie do Anglie, kde byl zařazen k 1. pěšímu praporu. Dobrovolně se přihlásil do výcviku pro plnění zvláštních úkolů. Společně s velitelem rotným Bohuslavem Koubou a četařem Janem Hrubým byl výsadek Bioscop vysazen 28. dubna 1942 na Křivoklátsku. V Praze se pak podřídil vedení Adolfa Opálky a po atentátu na místodržícího protektora Heydricha se spolu s dalšími výsadkáři ukrýval v kryptě pravoslavného kostela Cyrila a Metoděje, kde po boji v obklíčení okupačními jednotkami spáchal sebevraždu. Hrdinovi je věnován i pamětní kámen na nároží Resslovy a Václavské ulice č.p. 308/22, který se nachází na místě, kam bylo položeno tělo parašutisty po té, co bylo vyvlečeno po poslední bitvě z  kostela sv. Cyrila a Metoděje. Jeho jméno je uvedeno rovněž na pamětní desce umístěné nad okénkem do krypty kostela sv. Cyrila a Metoděje.

Galerie: 
Krypta kostela sv. Cyrila a Metoděje
čet. asp. Josef Bublík
Katastrální území

Název: Četař aspirant Josef Bublík

Umístění: Praha 2, Resslova 9a, krypta kostela sv. Cyrila a Metoděje

Provedení: busta s deskou z leštěného černého kamene s nápisem

Nápis: Četař aspirant Josef Bublík
*12. 2. 1920 +18. 6. 1942
Narodil se v Bánově u Uherského Hradiště. Vystudoval Zemské reálné gymnázium v Uherském Brodě a zapsal se ke studiu na právnické fakultě v Brně. V prosinci 1939 odešel přes Slovensko, Jugoslávii a Sýrii do Francie. Zde byl v únoru 1940 prezentován v Agde a zařazen k čs. pěšímu pluku 2. Zúčastnil se bojů na francouzské frontě. Ve Velké Británii sloužil po vzniku 1. čs. smíšené brigády u 2. roty pěšího praporu 2. Přihlásil se k plnění zvláštních úkolů v nepřátelském týlu. Po absolovování všech nezbytných kurzů se stal členem výsadku BIOSCOP, který měl sabotážní úkoly. Spolu se dvěma druhy byl vysazen v noci na 28. 4. 1942 nedaleko osady Požáry u Křivoklátu. Po neúspěšném pokusu o navázání kontaktů odboje na Moravě působil v Praze. Padl na kůru kostela sv. Cyrila a Metoděje.

Sergeant (Cadet Officer) Josef Bublík
*12. 2. 1920 +18. 6. 1942
Born in Bánov near Uherské Hradiště. After graduating from the Provincial Grammar School in Uherský Brod, he continued his studies at the Low Faculty in Brno. In December 1939 he fled via Slovakia, Yugoslavia and Syria to France, where he enlisted in Agde in February 1940 and was assigned to the 2nd Czechoslovak Infantry Regiment. He participated in fighting on the French front. When the 1st Czechoslovak Mixed Brigade was formed in Great Britain, he served with the 2nd Company/ 2nd Infantry Batalion and later volunteered for special assignments behind enemy lines. After receiving all the necessary training, he became a member of Group BIOSCOP, which was charged with sabotage tasks. Together with two comrades-in-arms he was airlifted into the Protectorate on the night of April 28th, 1942, landing near the village of Požáry in the Křivoklát area. Following an abortive attempt to establish contacts in Moravia, he operated in Prague. He died in the choir loft of the Church of St. Cyril and Methodius.

Adresa
Resslova 9a
120 00 Praha 2
Česká republika
50° 4' 33.1824" N, 14° 24' 59.9976" E
Zvětšit mapu
Odkazy a literatura:
Datum poslední aktualizace: 2.1.2020 13:50
Datum vytvoření: 27.7.2019 19:43

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?