Českoslovanská obchodní škola (Foto M. Polák, 2018)

Českoslovanská obchodní akademie, Resslova 1940-II/5 (Nové Město)

Českoslovanská dívčí obchodní akademie, Ženský výrobní spolek

Českoslovanská obchodní akademie našla své nové působiště v roce 1961 v budově někdejší dívčí reálné akademie, resp. Střední ekonomické školy pro mezinárodní vztahy, kam byla přestěhována z protější školní budovy v Resslově ulici 1780-II/8, kde působila od roku 1892.

Historie

Ženský výrobní spolek založila v roce 1871 česká spisovatelka Karolina Světlá. Účelem spolku byla podpora výchovy a výuky dívek pro praktický život. Za předsedkyně básnířky a spisovatelky Elišky Krásnohorské získal spolek v roce 1894 pozemek po zrušené Svatováclavské trestnici (bývalé číslo popisné 329), na němž navrhl architekt Josef Blecha školní budovu pro dívčí reálnou obchodní akademii. V roce 1938 prošly vnitřní prostory úpravou J. Kadlece. V únoru 1945 při náletu spojenců byla škola poškozena a v roce 1947 byla provedena další vnitřní adaptace stavební firmou Fr. Schlaffer a J. Nový. Po komunistickém únorovém puči se dívčí obchodní akademie stala Střední ekonomickou školou pro mezinárodní vztahy. V roce 1961 si tato Střední ekonomická škola pro mezinárodní vztahy vyměnila z rozhodnutí komunistů budovu s Vyšší hospodářskou školou, přejmenovanou na Střední ekonomickou školu (nyní Českoslovanská obchodní akademie) v Resslově ulici 1780-II/8.

Českoslovanská obchodní akademie

Českoslovanská obchodní akademie byla založena 1. října 1872 v 1. patře obecního domu na staroměstském Malém náměstí vedle obchodního domu U Rotta. Škola se v září 1892 přestěhovala do dnešní budovy vystavěné na místě bývalé Svatováclavské lázně. V roce 1915 byla škola zvýšena o třetí patro a modernizována zavedením ústředního topení, větrání a elektrického osvětlení. Po únorových událostech v roce 1948 komunisti ústav přejmenovali na Vyšší hospodářskou školu. K dalším změně názvu došlo na střední ekonomickou školu a následně byla škola přestěhována do Resslovy č.p. 1940/5, a sice do školní budovy původního Ženského výrobního spolku. Po společenských změnách v roce 1989 se 15. února 1993 vrátil škole historický název Českoslovanská akademie obchodní, ale školní budova ani majetek ji navráceny nebyly a škola setrvala na adrese Resslova 5. V původní budově Českoslovanské obchodní akademie v Resslově 8 se v současnosti nachází Českoslovanská akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše.

Architekt

Městský stavitel Josef Blecha byl představitelem slavné rodiny stavitelů Blechových. Byl bratrem Aloise a Matěje a strýcem Josefa Blechy ml. Josef Blecha se narodil 11. září 1841 ve Štítarech u Kolína, zemřel 13. července 1900 v Podbabě (nyní Praha). Pochován je v rodinné hrobce na Olšanských hřbitovech VII/10. V roce 1864 ukončil studia na české technice v Praze, v roce 1870 se stal městským stavitelem v Karlíně. Výčet jeho staveb je značně rozsáhlý. Projektoval velké budovy na Starém i Novém Městě pražském a samozřejmě i v Karlíně a dalších českých městech.

Budova

Budova Českoslovanské obchodní akademie je dvoukřídlý nárožní dům s průčelími do Resslovy a Dittrichovy ulice. Křídla jsou dvoutraktová. Třípatrové hlavní průčelí je dvanáctiosé, tříosý středový rizalit člení pilastrový řád, který vrcholí trojúhelným štítem s trojicí kamenných váz na soklech. V tympanonu je letopočet 1896 a v ose druhého patra je nápis Ženský výrobní spolek. Mezi okny prvního a druhého patra jsou v půlkruhových nikách umístěny ženské busty a rostlinné ornamenty. Busty vyobrazují Emilii Bártovou, Karolinu Světlou a Elišku Krásnohorskou, předsedkyně Ženského výrobního spolku. Střecha je sedlová. Přízemí je ozdobeno bosáží, edikulovaný portál s bosovanými pilastry je zakončen segmentovým frontonem. Poblíže nároží je umístěna pamětní deska Elišky Krásnohorské. Sklepy jsou zastropeny segmentovými klenbami. Dvouramenné schodiště s kovovým zábradlím v místě napojení obou křídel zdobí pilastry se secesními ornamenty.

Galerie: 
Českoslovanská obchodní škola (Foto M. Polák, 2018)
Středový rizalit (Foto M. Polák, duben 2018)
Emile Bártová, Karolina Světlá a Eliška Krásnohorská, předsedkyně Ženského výrobního spolku (Foto M. Polák, 2018)
Katastrální území

Původní název: Českoslovanská dívčí obchodní akademie

Nový název: Českoslovanská obchodní akademie

Umístění: Resslova 1940/5

Architekt: Josef Blecha

Výstavba: 1895

Architekt úpravy: J. Kadlec

Úprava: 1938

Adaptace: firma Fr. Schlaffer a J. Nový

Rok adaptace: 1947

Adresa
Resslova 1940/5
12000 Praha 2 - Vinohrady
Česká republika
50° 4' 32.9952" N, 14° 24' 57.3552" E
Datum poslední aktualizace: 6.3.2023 15:52
Datum vytvoření: 20.2.2021 10:42

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?