Hrobka rodiny Hennerových (Foto M. Polák, 2022)

Stanislav Sucharda: Odcházející dvojice, arkády Vyšehradského hřbitova 14-29 (Vyšehrad)

Kamil Henner

Literatura uvádí jako autora sochy Stanislava Suchardu nebo jeho o 18 let mladšího bratra Vojtěcha Suchardu. Určení autorství by bylo možné datováním vzniku plastiky. Byla-li zhotovena po smrti Mildeových, pak by autorem byl Stanislav, pakliže vznikla po jeho smrti, byl by jejím tvůrcem jeho bratr Vojtěch.

Český sochař a medailér Stanislav Sucharda se narodil 12. listopadu 1866 v Nové Pace, zemřel 5. května 1916 v Bubenči (Praha).

Právník, profesor církevního práva Kamil Henner se narodil 2. července 1861 v Plzni, zemřel 9. května 1928 v Praze.

Lékař, neurolog Kamil Henner se narodil 30. března 1895 v Praze, zemřel 27. srpna 1967 v Praze.

 

Pozoruhodná plastika odcházející dvojice zdobí hrobku ve vyšehradských arkádách. Sochař Vojtěch Sucharda zpodobnil ženu, vedoucí za ruku muže, která s ním  sestupuje kamsi dolů, kam je upřen i jejich pohled. Jak se dočteme na náhrobku, Anna Mildová zemřela 4. října 1900 a její muž o necelé dva měsíce nato, dne 1. prosince téhož roku. Pozoruhodné jsou i osobnosti, které v této hrobce našly poslední spočinutí. Pochován je zde profesor právnické fakulty UK Kamil Henner a jeho choť Marie, rozená Mildová, kteří byli rodiči proslulého neurologa Kamila Hennera a spisovatelky Marie Pujmanové. Ta je však pohřbena ve Slavíně a v této hrobce je její syn PhDr. Petr Pujman.

Právník Kamil Henner byl český právník, profesor církevního práva na pražské univerzitě a ve školním roce 1914–1915 jejím rektorem. Po celý život měl vztah i k obchodnímu školství. Na počátku své kariéry vyučoval na Českoslovanské obchodní akademii a v posledních letech života se snažil prosadit, aby absolventi obchodních akademií mohli rovněž pokračovat ve studiích na právnických fakultách. Byl členem a nakonec i předsedou České akademie věd.

Lékař a zakladatel moderní neurologie v Československu Kamil Henner ml. se rozhodl nepokračovat ve stopách svého otce, ale zvolil studium medicíny. Jeho sestrou byla pozdější slavná spisovatelka Marie Pujmanová. Kamil Henner se stal po promoci roku 1921 asistentem zakladatele českého vnitřního lékařství, věhlasného profesora Ladislava Sylaby. Sám Henner se pak stal spoluzakladatelem neurochirurgie a zakladatelem moderní klinické neurologie a desítky let byl přednostou neurologické kliniky UK. Napsal mnoho desítek vědeckých prací a jeho Všeobecná neurologie pro lékaře a mediky představuje dosud základní dílo tohoto oboru.

Stanislav Sucharda pocházel ze staré řezbářské a sochařské rodiny Suchardů na Novopacku. Jeho čtyři sourozenci se všichni podíleli na činnosti rodinné firmy, bratři Bohuslav a Vojtěch jako sochaři, sestry Anna a Miroslava se staly malířkami.  Stanislav Sucharda absolvoval jako žák J. V. Myslbeka v roce 1892 Uměleckoprůmyslovou školu v Praze. Na škole pak zůstal jako Myslbekův asistent a pomocný učitel modelování. V roce 1915 byl jmenován profesorem medailérské školy AVU v Praze a byl dlouhodobým předsedou spolku Mánes.

 

Za upřesnění informací děkujeme panu Janu Sandtnerovi, zakladateli a předsedovi Nadace Muzeum Stanislava Suchardy a zakladatelce muzea paní Blance Sandtnerové.

Galerie: 
Hrobka rodiny Hennerových (Foto M. Polák, 2022)
Hrobka rodiny Hennerových (Foto M. Polák, 2022)
Katastrální území

Název: Odcházející dvojice

Umístění: Arkády Vyšehradského hřbitova 14-29

Autor: Stanislav Sucharda

Provedení: Bílý kámen

Adresa
Vyšehradský hřbitov 12000 Praha 2
Česká republika
50° 3' 53.0064" N, 14° 25' 5.16" E
Zvětšit mapu
Datum poslední aktualizace: 2.4.2024 15:02
Datum vytvoření: 16.8.2022 12:55

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?