Stanislav Sucharda

Jeden z největších českých sochařů, tvůrce např. pomníku Františka Palackého na Palckého náměstí v Praze 2. Tvořil i jako medailér. 

Narodil se 12. listopadu 1866 v Nové Pace, zemřel 5. května 1916 v Praze.

Sochař a medailér Antonín Sucharda je jedním z největších českých sochařů, tvůrce monumentálních sochařských děl, jako je například pomník Františka Palackého v Praze 2 na Palackého náměstí

Stanislav Sucharda pocházel ze staré řezbářské a sochařské rodiny Suchardů na Novopacku. Jeho čtyři sourozenci se všichni podíleli na činnosti rodinné firmy, bratři Bohuslav a Vojtěch jako sochaři, sestry Anna a Miroslava se staly malířkami. Stanislav Sucharda absolvoval v roce 1892 Uměleckoprůmyslovou školu v Praze jako žák J. V. Myslbeka. Na škole pak zůstal jako Myslbekův asistent a pomocný učitel modelování. Dne 28. února 1899 byl Sucharda jmenován řádným profesorem a jako profesor sochařství působil na Uměleckoprůmyslové škole do roku 1915.

Všichni členové rodiny Suchardových byli aktivními členy Sokola a po příchodu do Prahy Stanislav působil v místní organizaci jako cvičitel. Pro Sokol vytvořil množství plaket, odznaků a reliéfů.

Roku 1894 se oženil s Annou Grohovou (nar. 1870), s níž měl jediného syna Stanislava (nar. 1896). Počátkem 1. světové války společně s bratrem Vojtou narukoval na východní frontu. Na následky válečného zranění zemřel po návratu do Čech předčasnou smrtí roku 1916, zatímco Vojta upadl do ruského zajetí.

V letech 1904-1906 navrhl arch. Jan Kotěra pro Suchardu vilu včetně ateliéru v Bubenči. V této vile v Suchardově ulici 248/1 se nyní nachází sochařovo muzeum. Sucharda se výraznou měrou podílel na výtvarném dotváření vnějšku i interiérů svého obydlí, kam bylo zakomponováno několik jeho reliéfních prací. Hlavní prostory vily se dodnes dochovaly ve stavu, jak byly před více než sto lety Kotěrou navrženy, a to včetně interiérových detailů. Jedná se tak o jedinou intaktně dochovanou vilu od tohoto významného zakladatele české architektonické moderny. Muzeum sestává z interiéru vily, to znamená haly a jídelny s hudebním salonkem, s mnoha pracemi jak od Stanislava Suchardy, tak dalších jeho současníků, v původním rozvržení a umístění.

Od roku 1896 byl Sucharda členem S.V.U. Mánes,později i mnohaletým spolkovým předsedou, v roce 1901 se stal členem České akademie věd a umění.

S dílem Stanislava Suchardy se lze setkat na mnoha místech v Praze i v dalších městech. Na Vyšehradském hřbitově je autorem reliéfu na hrobě Adolfa Heyduka s názvem Stín smrti. V Praze 2 se nachází již zmíněný Suchardův monumentální pomník Františka Palackého. K odhalení pomníku vytvořil i plakety a medaile (jeho medailérská tvorba zahrnuje na 150 položek).

Je milou povinností autora poděkovat za cenné informace Muzeu Stanislava Suchardy, jmenovitě paní Blance Sandtnerové a historikovi umění tohoto muzea, panu Martinu Krummholzovi.

Narození
12.11.1866
Úmrtí
5.5.1916 (49 let)
Odkazy a literatura:
Datum poslední aktualizace: 28.6.2021 22:30
Datum vytvoření: 28.4.2021 17:28

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?