Karlovo náměstí, 1870, MMP

Karlovo náměstí - historie v obrazech (Nové Město)

Karlovo náměstí, dříve Dobytčí trh, bylo jedním z hlavních náměstí Nového Města pražského založeného Karlem IV. Je největším náměstím v ČR a jedním z největších v Evropě. V průběhu staletí se proměňovala zástavba lemující náměstí, zanikaly stavby stojící na jeho ploše a podobu městského parku získalo od Františka Thomayera. Příběh má nachystané pokračování. Prohlédněte si historii tohoto místa zachycenou na obrázcích a v mapách.

Karlovo náměstí, původně tržiště, později zvané Dobytčí trh, vzniklo při založení  Nového Města pražského císařem Karlem IV. v roce 1348. Ve své době bylo největším náměstím ve střední Evropě a jedním z největších zůstává s rozlohou 8 ha dodnes. Zpočátku se mu říkalo Tržiště velké (Forum Magnum), rynk Novoměstský, až od 15. století se vžil název Dobytčí trh. Od roku 1848 platí název Karlovo náměstí.

Nejstarší dominantou náměstí je Novoměstská radnice (výstavba 1377-1398). Starý je i Mladotovský palác zvaný Faustův dům, který zde v původní podobě stál již 1348. Karel IV. nechal vybudovat ve středu náměstí Kapli Božího těla (1393), která byla 1791, za reforem císaře Josefa II. V 17. století byl vystavěn kostel sv. Ignáce s jezuitskou kolejí. Za Josefa II. byla vystavěna Všeobecná nemocnice (otevřena 1790). Modernizaci ustoupila i řada barokních měšťanských domů. Až do poloviny 19. století bylo náměstí neupravené, hrbolaté a blátivé. V severní části se do roku 1863 udrželo několik staveb včetně tzv. Slanečkové boudy. Díky purkrabímu Karlu Chotkovi se podařilo zabránit záměru novoměstských radních náměstí rozparcelovat a zastavět, v jižní části byly vysázeny stromy. Pak zde byl založen veřejný městský park, jehož podobu navrhl zahradní architekt František Thomayer. Park byl dokončen v letech 1884 – 1885. V parku přibývaly pomníky významných osobností. Náměstí bylo postupně proměňováno i v důsledku rostoucích nároků na dopravu a vyrůstaly i nové stavby. Náměstí i s okolím zažilo tragické chvíle při bombardování Prahy v únoru 1945. Na Karlově náměstí dnes vedle sebe stojí zajímavé stavby z doby 14.- 15. století až po současnost. V roce 1998 byl park prohlášen kulturní nemovitou památkou a byly zahájeny rekonstrukce náměstí. V současné době se připravuje celková úprava náměstí podle nové koncepce.

Větší sadu historických map a leteckých snímků různého stáří  si můžete prohlédnout a porovnávat v hesle Karlovo náměstí - mapy. Dvojice historických a současných fotografií objektů z náměstí Míru najdete v dalších heslech v kategorii Proměny v čase.  

Historické fotografie: 
Katastrální území

HISTORIE NÁZVU

Tržiště velké, od založení 1348

rynk Novoměstský

rynk Hořejšího Města

Dobytčí trh (od 15. století)

Karlovo náměstí 1848–dosud

Adresa
Karlovo náměstí
Praha 2
Česká republika
50° 4' 34.6116" N, 14° 25' 12.6012" E
Zvětšit mapu
Datum poslední aktualizace: 5.8.2022 15:24
Datum vytvoření: 12.3.2021 22:42

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?