Novoměstská radnice, J. J. Dietzler, 1743. Zdroj: MMP, inv.č. H028 831

Novoměstská radnice - historie v obrazech (Nové Město)

Historie Novoměstské radnice začíná po založení Nového Města pražského Karlem IV. V průběhu staletí byla několikrát přestavována a upravována. Odehrávaly se zde klíčové okamžiky českých dějin, např. první pražská defenestrace. Po spojení čtyř pražských měst budova přestala plnit funkci radnice a měla různé využití, až po dnešní kulturní zařízení Prahy 2. Zůstal jí však název a je výraznou dominantou Karlova náměstí. Prohlédněte si historii tohoto místa zachycenou na obrázcích a v mapách.

Sdílet

Roku 1348 založil Karel IV. Nové Město pražské a jedním z jeho center se stal Dobytčí trh (dnes Karlovo náměstí). První část Novoměstská radnice byla postavena v letech 1377 – 1398. V letech 1411 – 1418 bylo stavěno křídlo jižní s průčelím na Karlovo náměstí. V roce 1419 se zde odehrála první pražská defenestrace katolických konšelů, která zahájila husitskou revoluci. V letech 1452 – 1456 byla postavena téměř 70 metrů vysoká věž. Přízemí věže sloužilo jako věznice. V prvním patře je umístěna gotická, později barokně upravená kaple. Za Ludvíka Jagellonského, roku 1520, se přistoupilo k raně renesanční přestavbě jižního křídla a hlavního průčelí. V červenci 1559 radnice po úderu bleskem vyhořela, avšak hned roku 1561 byla zahájena přestavba. Střecha a ochoz věže jsou z let 1722–1725.

Po spojení čtyř pražských měst roku 1784 se správa města soustředila do Staroměstské radnice a do prostor Novoměstské radnice se přestěhoval trestní soud. Koncem 18. století byl z Novoměstské radnice také odstraněn orloj. Na počátku 19. století došlo ke klasicistní přestavbě radnice (1806 – 1811). Po roce 1859 zakoupilo radnici Presidium zemského soudu. V letech 1903−1905 proběhla rekonstrukce původního stavu podle Kamila Hilberta a Antonína Wiehla, v letech 1975−1994 pak generální rekonstrukce podle Josefa Hyzlera a Václava Girsy.

V průběhu staletí se stejně jako radnice se proměňovalo i její okolí včetně celého Dobytčího trhu (dříve též Tržiště velké nebo Novoměstský rynk). K přejmenování na Karlovo náměstí došlo roku 1848.

Historické fotografie: 
Katastrální území

VÝSTAVBA:

  • 1377−1398 a 1411−1418 Martin Fryček a kameník Kříž;
  • věž 1452−1456

PŘESTAVBY:

  • raně renesanční přestavba pod vedením Benedikta Rieda 1520−1525;
  • opravy věže a přestavba 1559−1561 Bonifác Wolmut, 1613, 1721−1725, 1772 (Jan Josef Wirch);
  • klasicistní přestavba 1806−1811;
  • 1903−1905 rekonstrukce původního stavu podle Kamila Hilberta a Antonína Wiehla;
  • 1975−1994 generální rekonstrukce podle Josefa Hyzlera a Václava Girsy
Adresa
Novoměstská radnice
Karlovo náměstí
12000 Praha 2
Česká republika
50° 4' 41.7432" N, 14° 25' 16.4892" E
Odkazy a literatura:
Josef Hrubeš, Pavel Augusta, Novoměstská radnice * Karlovo náměstí, vyd. Milpo, r. 2000
Datum poslední aktualizace: 31.1.2021 16:28
Datum vytvoření: 15.1.2021 0:54