(autor fotografie: IPR, WebGIS Praha 2)

Karlovo náměstí - mapy (Nové Město)

Proměny v čase v oblasti Karlova náměstí, někdejšího Dobytčího trhu. Vývoj v území lze sledovat pomocí starých i novějších map a ortofotomap vyvořených z leteckých snímků. Vyberte si dvojici, kterou chcete porovnávat (Levá, Pravá).

Sdílet

Náměstí založil Karel IV. v roce 1348 jako součást smělého projektu Nového Města pražského. Největší náměstí ve středověké Evropě neslo název Dobytčí trh až do roku 1848, kdy získalo jméno po svém zakladateli - Karlovo náměstí. V centru náměstí stávala kaple Božího těla a Krve s ostatky svatých, k níž se konaly každoroční pouti. Na konci 18. století však byla kaple zbourána, proto ji na mapě z počátku 19. století již nenajdeme. Nicméně, ještě nějaký čas stály na Karlově náměstí prodejní stánky včetně tzv. Slanečkové boudy v blízkosti Novoměstské radnice. V roce 1884 navrhl novou podobu náměstí významný zahradní architekt František Josef Thomayer. Na mapách jsou v okolí náměstí patrné i změny v zástavbě, která se zahušťovala v místech někdejších zahrad. Namísto trestnice si směrem k Vltavě našla cestu Resslova ulice, někdejší kostel sv. Petra a Pavla ustoupil vybudování areálu ČVUT. Nových staveb namísto starších domů vyrostlo více. Například budovy Městského soudu, areál Všeobecné nemocnice (dříve Ústav šlechtičen), sousedící Faustův dům (dříve dvůr Opavských věvodů) poliklinika VFN s přezdívkou Kachlíkárna, v blízkosti Emauz nové administrativní budovy Sdružení projektpvých ateliérů a na místě více než šedesítileté dlouholeté proluky na nároží Resslovy ulice vyrostla v roce 2002 prosklená budova Charles Square Center. Některé stavby však vydržely věky. Patří k nim například rekonstruovaná dominanta náměstí Novoměstská radnice, Braunův dům v její blízkosti, další dominanta kostel sv. Ignáce a jezuitská kolej, ale i další kostely v blízkosti náměstí.  

Na mapách jsou patrné nejen změny v zástavbě, ale také v pojmenování ulic. 

Podrobné informace k jednotlivým objektům naleznete v příslušných heslech Encyklopedie.  Využijte i nástroj "V okolí najdete" u jednotlivých hesel. 

Galerie: 

Mohlo by vás zajímat