(autor fotografie: IPR, WebGIS Praha 2)

Karlovo náměstí - mapy (Nové Město)

Proměny v čase v oblasti Karlova náměstí, někdejšího Dobytčího trhu. Vývoj v území lze sledovat pomocí starých i novějších map a ortofotomap vyvořených z leteckých snímků. Vyberte si dvojici, kterou chcete porovnávat (Levá, Pravá).

Přejeďte přes obrázek pro porovnání fotografií.
Karlovo náměstí 1816
Karlovo náměstí 2016
Vyberte si fotografie k porovnání
LeváPravá
Karlovo náměstí 1816
LeváPravá
Karlovo náměstí 1842
LeváPravá
Karlovo náměstí 1884
LeváPravá
Karlovo náměstí 1889
LeváPravá
Karlovo náměstí 1909-1914
LeváPravá
Karlovo náměstí 1920-1924
LeváPravá
Karlovo náměstí 1938
LeváPravá
Karlovo náměstí 1944
LeváPravá
Karlovo náměstí 2016
LeváPravá
Karlovo náměstí 1938
LeváPravá
Karlovo náměstí 1945
LeváPravá
Karlovo náměstí 1953
LeváPravá
Karlovo náměstí 1966
LeváPravá
Karlovo náměstí 1988-89
LeváPravá
Karlovo náměstí 2019

Náměstí založil Karel IV. v roce 1348 jako součást smělého projektu Nového Města pražského. Největší náměstí ve středověké Evropě neslo název Dobytčí trh až do roku 1848, kdy získalo jméno po svém zakladateli - Karlovo náměstí. V centru náměstí stávala kaple Božího těla a Krve s ostatky svatých, k níž se konaly každoroční pouti. Na konci 18. století však byla kaple zbourána, proto ji na mapě z počátku 19. století již nenajdeme. Nicméně, ještě nějaký čas stály na Karlově náměstí prodejní stánky včetně tzv. Slanečkové boudy v blízkosti Novoměstské radnice. V roce 1884 navrhl novou podobu náměstí významný zahradní architekt František Josef Thomayer. Na mapách jsou v okolí náměstí patrné i změny v zástavbě, která se zahušťovala v místech někdejších zahrad. Namísto trestnice si směrem k Vltavě našla cestu Resslova ulice, někdejší kostel sv. Petra a Pavla ustoupil vybudování areálu ČVUT. Nových staveb namísto starších domů vyrostlo více. Například budovy Městského soudu, areál Všeobecné nemocnice (dříve Ústav šlechtičen), sousedící Faustův dům (dříve dvůr Opavských věvodů) poliklinika VFN s přezdívkou Kachlíkárna, v blízkosti Emauz nové administrativní budovy Sdružení projektpvých ateliérů a na místě více než šedesítileté dlouholeté proluky na nároží Resslovy ulice vyrostla v roce 2002 prosklená budova Charles Square Center. Některé stavby však vydržely věky. Patří k nim například rekonstruovaná dominanta náměstí Novoměstská radnice, Braunův dům v její blízkosti, další dominanta kostel sv. Ignáce a jezuitská kolej, ale i další kostely v blízkosti náměstí.  

Na mapách jsou patrné nejen změny v zástavbě, ale také v pojmenování ulic. 

Podrobné informace k jednotlivým objektům naleznete v příslušných heslech Encyklopedie.  Využijte i nástroj "V okolí najdete" u jednotlivých hesel. 

Galerie: 
+Karlovo náměstí 1816
Karlovo náměstí 1842
Karlovo náměstí 1884
Karlovo náměstí 1889
Karlovo náměstí 1909-1914
Karlovo náměstí 1920-1924
Karlovo náměstí 1938
Karlovo náměstí 1944
+Karlovo náměstí 2016
Karlovo náměstí 1938
Karlovo náměstí 1945
Karlovo náměstí 1953
Karlovo náměstí 1966
Karlovo náměstí 1988-89
Karlovo náměstí 2019
Katastrální území
Adresa
Karlovo náměstí
Praha 2
Česká republika
50° 4' 32.7072" N, 14° 25' 11.8092" E
Štítky: 
Datum poslední aktualizace: 5.8.2022 15:25
Datum vytvoření: 19.1.2020 17:24

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?