Černý pivovar

Dům Černý pivovar (Nové Město)

Podle plánů Karla Kotase byla mezi lety 1932–1934 postavena šestipatrová funkcionalistická budova v přízemí původně s restaurací a bufetem, jejichž podobu navrhl architekt Ladislav Machoň. Na návrhu se podíleli i malíři Jaroslav Benda a Alois Bílek. Na průčelí je umístěn kovový reliéf se zlatým lvem od Franty Bžocha jako připomínka emblému, který se nacházel na původním domě U Zlatého lva, který zde stál dříve.

Historie

V roce 1932 získala pozemky, na kterých se nacházela budova Černého pivovaru a Vyšebrodský dům, Italská pojišťovací společnost Riunione Adriatica di Sicurtà. Ještě v době před demolicí těchto dvou staveb v roce 1920 vyrostla v jejich dvorním traktu  tiskárna o rok mladší akciové společnosti Tribuna, později nakladatelství Obelisk. Rok po koupi pozemků nechala pojišťovna oba stávající domy zbourat a na jejich místě vyrostl polyfunkční dům podle návrhu architekta Karla Kotase. První návrh nového víceúčelového domu vypracoval Kotas v roce 1932. Na počátku léta roku 1933 však byl návrh budovy pozměněn do dnešní funkcionalistické podoby a na dochovaných plánech se změnilo i razítko stavitelské firmy Čeňka Gregora nahrazené firmou Podnikatelství staveb Jana Matouška.

Popis

Výsledkem náročného stavebního procesu byla v následujícím roce pětipatrová trojkřídlá budova s šestým ustupujícím patrem, jejíž konstrukci tvoří železobetonový skelet. Dynamiku hlavního průčelí podtrhuje mělký osmiosý Arkýř spolu s kontrastním kamenným obložením v přízemí z tmavé žuly a od prvního patra výš z travertinu a umělého kamene.
Podoba původní vyhlášené restaurace a bufetu v přízemí budovy, zrušené postupně v roce 2000 a 2002, vyšla z dílny architekta Ladislava Machoně, který na její výzdobě spolupracoval s malíři Jaroslavem Bendou a Aloisem Bílkem.
Posledně jmenovaný byl i autorem návrhů dodnes zachovaného zasklení čtvrtkruhového rizalitu restaurace. Původní emblém domu U Zlatého lva připomíná v úrovni zvýšeného přízemí hlavní fasády osazený kovový reliéf od sochaře Franty Bžocha. Dům je od roku 2002 památkově chráněn.

Projektant

Akademický architekt na Smíchově, v Brně, Ostravě a v Bubenči Karel Kotas se naroidl 13. ledna 1894 v Olomoučanech u Blanskam a zemřel 24. dubna 1973 v Praze.Studoval na vídeňské Akademii výtvarných umění u profesora Leopolda Bauera, avšak studium dokončil na AVU v Praze u Jana Kotěry.Na počátku 30. let se stal hlavním projektantem pojišťovny Riunione Adriatica di Sicurta.S oblibou používal barevných keramických obkladů fasád.Na samé hranici  Prahy 2 vyprojektoval ještě v roce 1934 funjkcionalistický obchodní, kancelářský a nájemní dům pojišťovny Riunione Adriatica di Sicurtana na rohu Příčné a Žitné ulice, který byl v roce 1936 postaven.

Pivovar

Původní novoměstský pivovar stál na Karlově náměstí na místě současné budovy ČVUT a funkcionalistického nájemního domu Černý pivovar. Pivovar se nazýval podle barvy fasády Černý nebo podle majitele Pflanzrův. Působil zde jako sládek i Vojta Náprstek. Od dob Arthura Pflanzera se zde vařilo téměř 5000 hl piva. Arthur Pflanzer zde provozoval pivovar až do roku 1918, po něm, až do zrušení pivovaru jeho dědicové. Pivovar byl zrušen roku 1920. Arthur Pflanzer byl pochován na Vyšehradském hřbitově.

Doporučujeme: Černý pivovar, proměny v čase

Galerie: 
Bufet v Černém pivovaru (převzato ze Styl, 1934 - 1935)
Černý pivovar po dostavbě, po roce 1933 (převzato ze Styl, 1934 - 1935)
Franta Bžoch, bronzový reliéf lva
Jídelna v Černém pivovaru (převzato ze Styl, 1934 - 1935)
Půdorys přízemí (převzato ze Styl, 1934 - 1935)
Půdorys suterénu (převzato ze Styl, 1934 - 1935)
Vitráž (převzato ze Styl, 1934-1935)
Černý pivovar před demolicí
Hrob rodiny Pflanzerových na Vyšehradě (Foto M. Polák, 2022)
Hrob rodiny Pflanzerových na Vyšehradě (Foto M. Polák, 2022)
Katastrální území

UMÍSTĚNÍ:  Karlovo náměstí čp. 292/14

STAVITEL: Karel Kotas

NÁVRH RESTAURACE A BUFETU: Ladislav Machoň, Alois Bílek a Jaroslav Benda

VÝSTAVBA: 1932–1934

Adresa
Karlovo náměstí 292/14
12000 Praha 2 - Nové Město
Česká republika
50° 4' 36.21" N, 14° 25' 8.4252" E
Zvětšit mapu
Odkazy a literatura:
Kolektiv autorů, Slavné stavby Prahy 2, FOIBOS BOOKS, s. 230–233, Praha 2011.
František Ruth, Kronika Královské Prahy II, Praha 1995, s. 528.
Rostislav Švácha, Od moderny k funkcionalismu, Praha 1995, s. 429.
Milan Polák, Pražské pivovárky a pivovary, Praha 2003, s. 57–58.
Datum poslední aktualizace: 2.4.2024 15:02
Datum vytvoření: 20.7.2018 11:42

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?