Foto M. Polák, 2022

ČVUT, Areál Karlovo náměstí, Karlovo náměstí čp. 293/13 (Nové Město)

U vchodu do areálu Českého vysokého učení technického v Praze a současně i u vchodu do metra trasy B na Karlově náměstí je umístěna modrá smaltovaná pamětní deska shrnující historii místa, kde se budova ČVUT nachází.

Novorenesanční stavbu, která tvoří dominantu pražského Karlova náměstí, navrhl architekt Ignác Vojtěch Ullmann. Ullmannův plán vyhrál soutěž na vybudování polytechniky roku 1868 a její kolaudace proběhla v roce 1875. Nejvyšší patro středového rizalitu je osazeno deseti sochami českého sochaře Josefa Václava Myslbeka. V nikách po stranách hlavního vchodu jsou umístěny sochy Alegorie - znázornění vlastností nebo činnosti většinou lidskou postavou alegorie Vědy a Práce od Antonína Poppa. Půdní vestavba navržená architektem Josefem Bertlem pochází z let 1922-1923. Při stavbě metra v letech 1879-1985 byla část přízemí proměněna ve vstup do podzemní dráhy. V roce 1866 koupil parcelu na dnešním Karlově náměstí Zemský výbor Království českého spolu se zrušenými Karlovými kasárnami, aby zde stojící domy adaptoval pro potřeby rozrůstající se České polytechniky, která dosud sídlila v Husově ulici čp. 240 na Starém Městě. Magistrát pověřil osm architektů vypracováním projektu na tuto přestavbu. Projekty odevzdali pouze architekti Ignác Ullmann a Emanuel Ringhoffer (1823–1903, druhorozený syn zakladatele smíchovské vagónky). Ullmann předložil v roce 1868 čtyři varianty, ale téhož roku byla polytechnika rozdělena na českou a německou. V roce 1871 byla nakonec schválena Ullmannova pátá varianta. V roce 1906 byla v nádvorním prostoru dostavěna nová budova pro elektrotechnický ústav. V současnosti je ČVUT v Praze rozmístěna do několika budov v Praze 6, např. v Technické ulici 2 a Jugoslávských partyzánů 3 a na Kladně. Na Karlově náměstí měl Elektrotechnický ústav novou budovu vybudovanou na nádvoří v roce 1906. Předcházela tomu ve školním roce 1884/1885 nepovinná tříhodinová přednáškou Elektrotechnika s jednohodinovým cvičením K. V. Zengera. Ve školním roce 1891-1892 vznikla na pražské české technice první katedra pro elektrotechniku pod vedením K. Domalípa. V září 1906 začal v rámci české techniky v Praze fungovat L. Šimkem dobře vybavený Ústav teoretické a experimentální elektrotechniky. Zásadní význam pro další vývoj oboru mělo oddělení elektrotechniky jako samostatného studijního oboru od strojního inženýrství ve školním roce 1910/1911. Od roku 1911 se elektrotechnické inženýrství stalo i v českých zemích samostatným vysokoškolským studijním oborem.

Galerie: 
Budova ČVUT na Karlově náměstí (Foto M. Polák,2022)
Katastrální území

Název: České vysoké učení technické v Praze, areál Karlovo náměstí

Umístění: Karlovo náměstí čp. 293/13

Text: ČVUT, dříve Český polytechnický ústav, sídlí od roku 1869 v areálu bývalého kláštera křižovníků, založeného v roce 1190 v osadě na Zderaze, kde řád křižovníků postavil v letech 1715 – 1721 kostel sv. Petra a Pavla podle návrhu J. B. Santiniho. Tentýž řád zde vystavěl i probošství v roce 1756, avšak celý svůj záměr, velkolepý poutní komplex, již nedokončil. Další části areálu byly realizovány, nezávisle na křižovnicích, podle projektů P. I. Bayera a K. I. Dienzhofera v letech 1730 – 1740. Jedná se o barokní kostel sv. Karla Boromejského a emeritní dům pro přestárlé kněze. Stavby postupně sloužily církvím, po josefínských reformách vojenským účelům a nakonec se staly základem českého technického školství. Barokní kostel poté připadl pravoslavné církvi, která jej vysvětila v roce 1935 na kostel sv. Cyrila a Metoděje. Celý areál byl v roce 1874 uzavřen směrem do Karlova náměstí novorenesanční Ullmannovou budovou a na místě zbořeného kostela sv. Petra a Pavla byla dostavěna v roce 1906 nová budova elektrotechnického ústavu.

Provedení: smaltovaný plech

Adresa
Karlovo náměstí 13
12000 Praha 2
Česká republika
50° 4' 33.5352" N, 14° 25' 7.4856" E
Zvětšit mapu
Datum poslední aktualizace: 29.12.2023 21:21
Datum vytvoření: 24.4.2022 15:40

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?