busta Josefa Gabřík (autor fotografie: Milan Polák)

Rotmistr Josef Gabčík, Resslova 9a, krypta kostela sv. Cyrila a Metoděje (Nové Město)

Rotmistr Jozef Gabčík, Busta rotmistra Josefa Gabčíka

Josef (Jozef) Gabčík se narodil 8. dubna 1912 v obci Poluvsie, zahynul 18. června 1942 v kryptě pravoslavného kostela svatých Cyrila a Metoděje v Resslově ulici po atentátu na Heydricha.

Příslušník československé armády ve Francii a ve Spojeném království, hrdina protinacistického odboje, který v Operaci Anthropoid úspěšně se svými spolubojovníky provedl atentát 27. května 1942 na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha.

Josef Gabčík po rozpadu Československa a okupaci Čecha a Moravy podepsal ve Francii závazek k Cizinecké legii. Po pádu Francie byl evakuován do Anglie a zařazen do výcviku plnění úkolů zvláštního určení. Stal se jedním z osmi prvních absolventů kurzu útočeného boje ve Skotsku. V noci z 28. na 29. prosince 1941 byli spolu s Janem Kubišem jako skupina Anthropoid vysazeni místo plánovaného místa seskoku na Plzeňsku u Nehvizd u Prahy. Po přesunu do Plzně a následně do Prahy začali plánovat atentát na Heydricha. Gabčíkovi patrně selhal samopal, a proto atentát provedl druhý člen skupiny Jan Kubiš, který hodil na protektorův vůz protitankový granát. Zastupující říšský protektor pak na následky zranění dne 4. června 1942 zemřel.

Po atentátu na Heydricha se ukrýval na různých místech, až se nakonec uchýlil do krypty pravoslavného kostela Cyrila a Metoděje, kde při boji v obklíčení okupačními jednotkami spolu s ostatním parašutisty zemřel vlastní rukou. V roce 2017 byl in memoriam povýšen do hodnosti generálmajora.

Hrdinovi je věnován i pamětní kámen na nároží Resslovy a Václavské ulice č.p. 308/22, který se nachází na místě, kam bylo položeno tělo parašutisty po té, co bylo vyvlečeno po poslední bitvě z kostela sv. Cyrila a Metoděje. 

Jeho jméno je uvedeno rovněž na pamětní desce umístěné nad okénkem do krypty kostela sv. Cyrila a Metoděje.

Galerie: 
busta Josefa Gabřík
Katastrální území

NÁZEV: rotmistr Josef Gabčík 

UMÍSTĚNÍ: Resslova 9a, krypta kostela sv. Cyrila a Metoděje

TEXT NA DESCE: rotmistr pěchoty Josef Gabčík, *8. 4. 1912 +18. 6. 1942
Narodil se v obci Poluvsie nedaleko Žiliny. Vyučil se zámečníkem a kovářem. Po skončení vojenské prezenční služby působil v letech 1934-1937 jako délesloužící u Pěšího pluku 14 v Košicích. Od roku 1937 byl zaměstnán v továrně na výrobu chemických bojových látek v Žilině. Koncem května 1939 odešel přes Polsko do Francie, kde vstoupil do Cizinecké legie. V prvních dnech války opustil Alžírsko a nastoupil službu v čs. zahraniční armádě v Agde. Zúčastnil se francouzského tažení a za projevenou statečnost byl vyznamenán. Po příjezdu do Velké Británie byl zařazen k 1. praporu 1. čs. smíšené brigády, kde konal službu jako zástupce velitele 2. čety 3. roty. Jako jeden z prvních se dobrovolně přihlásil k plnění bojových úkolů na okupovaném území. Prošel speciálním výcvikem a byl zařazen do operace ANTHROPOID s úkolem uskutečnit atentát na Reinharda Heydricha. Byl vysazen v noci na 29. 12. 1941 poblíž Nehvizd u Prahy. Padl v kryptě kostela sv. Cyrila a Metoděje.

Infantry Warrant Officer Josef Gabčík, +8.4.1912 +18.6.1942
Born in the village Poluvsie near Žilina, apprenticed as a blacksmith and locksmith. In 1934-1937, after completing basic military service, he served extended duty with the 14th Infantry Regiment in Košice. From 1937 he was eployed in a factory manufacturing warfare chemical in Žilina. At the end of 1939 he crossed the border to Poland, from where he proceeded to France, where he joined the Foreign Legion. He took part in French military campaigns and received an award for bravery. On arrival to Great Britain he was assigned to the 1st Battalion/ 1st Czechoslovak Mixed Brigade, serving as a Deputy Commander 2nd Platoon/ 3rd Company. He was among the Czechoslovaks to volunteer for combat assignments on the territory on their occupied homeland. He received special training and was selected for Group ANTHROPOID, charged with carrying out the assassination of Reinhard Heydrich, the acting Protector of Bohemia and Moravia. He was airlifted into the Protectorate on the night of Decemberm 29th, 1941, landing near the village of Nehvizdy on the outskirts of Prague. He died in the crypt of the Church of St. Cyril and Methodius.

PROVEDENÍ: Busta nad deskou z černého kamene a dvojjazyčným nápisem

Adresa
Resslova 9a
120 00 Praha 2 Praha 2
Česká republika
50° 4' 33.4452" N, 14° 25' 1.3476" E
Zvětšit mapu
Datum poslední aktualizace: 2.1.2020 13:50
Datum vytvoření: 28.7.2019 12:38

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?