Činžovní dům čp. 1618/6 (Nové Město)

Dům, vystavěný v 80. letech 19. století, slouží v dnešní době jako hotel. Podle dochovaných skic byl autorem návrhu architekt Josef Schulz, o jehož autorství se však vedou debaty. Novorenesanční dům je ceněn především řešením hlavního vstupu zasazeného do portálu s figurální sochařskou výzdobou.

Historie

Nárožní dům v ulici Náplavní byl realizován v letech 1882–1884 stavitelem Vratislavem Pasovským. V autorství projektu se názory rozchází.  Má se však za to, že autorem návrhu byl architekt Josef Schulz. Pro dům byla určena parcela Čeňka Bubeníčka. Od svého vzniku byl objekt v letech 1921, 1928 a kolem roku 2000 přestavován. Během úprav roku 1921 bylo podle návrhu Osvalda Polívky přestavěno přízemí. V průběhu poslední rekonstrukce byla stavba přizpůsobena potřebám hotelového provozu.

Popis

Novorenesanční dům s trojkřídlou dispozicí se rozkládá na půdoryse písmene U. Pět podlaží domu je dekorováno bohatou, avšak přiměřenou plastickou výzdobou v podobě Bosáž – plasticky ztvárněné a zvýrazněné kvádrové zdivo bosáže, Balustráda – zábradlí z kuželek balustrád, Fronton – štítový nástavec nad oknem nebo portálem frontonů a nadokenních říms. Průčelí v ulici Náplavní je jedenáctiosé. Hlavní vstup je zasazen do portálu, který tvoří po stranách Kanelování – svislé žlábky na dříku sloupu nebo pilastru kanelované dórské sloupy zakončené plným kladím s rozeklaným Fronton – štítový nástavec nad oknem nebo portálem frontonem, na němž jsou umístěné dvě figurální plastiky od sochaře Josefa Maudra. Nad hlavním vchodem se ve druhém patře rozkládá přes tři okenní osy balkon lemovaný Balustráda – zábradlí z kuželek balustrádovým zábradlím. Na úrovni druhého patra se napravo nachází další Arkýř - architektonický prvek, vystupující ve vyšších podlažích z průčelí arkýř, který vynášené mohutné zdobené volutové konzoly. Průčelí vedoucí do ulice Záhořanského je sedmiosé. Nároží domu je završeno věžicí s bání, okny v podobě volských ok a lucernou. Dům je podsklepen a stropy suterénu i přízemí jsou klenuty. Strop vjezdu je plochý, zdobený nástropní štukaturou. Ve dvoře uzavřeném zdí s balustrádovou Atika - zeď nad hlavní římsou, kryjící střechu atikou se nachází kašna s figurální plastikou dívky. U jednoho ze dvou trojramenných schodišť se dodnes dochovalo původní dřevěné zábradlí a obložení stěn.

Současnost

V současnosti objekt slouží jako hotel.

Architekt

Významný český architekt, restaurátor, designér a pedagog Josef Schulz se narodil 11. dubna 1840 v Praze a zemřel 15. července 1917 ve Špindlerově Mlýně. Mezi Schulzova největší díla patří rekonstrukce Zítkovy stavby Národního divadla v Praze po požáru v roce 1881, výstavba Rudolfina společně s Josefem Zítkem, budova Uměleckoprůmyslového muzea v Praze, budova Národního muzea či na území Prahy 2 Gröbeho vila a Pavilon Havlíčkových sadech.

 

Galerie: 
Katastrální území

UMÍSTĚNÍ: Náplavní čp. 1618/6, Praha 2- Nové Město

ARCHITEKT: Josef Schulz (?)

STAVITEL: Vratislav Pasovský

VÝSTAVBA: 80. léta 19. století

Adresa
Náplavní 1618/6
12000 Praha 2 - Nové Město
Česká republika
50° 4' 36.7428" N, 14° 24' 55.9728" E
Zvětšit mapu
Štítky: 
Datum poslední aktualizace: 17.9.2023 17:07
Datum vytvoření: 9.12.2020 10:42

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?