Jaroslav Vrchlický, Rašínovo nábřeží č.p. 1897/72, Nové Město (autor fotografie: Milan Polák)

Jaroslav Vrchlický, Rašínovo nábřeží č.p. 1897/72 (Nové Město)

Jaroslav Vrchlický se narodil 17. února 1853 v Lounech, zemřel 9. září 1912 v Domažlicích.

Český význačný spisovatel, básník a dramatik.

Jaroslav Vrchlický, vlastním jménem Emil Frída, se narodil 17. února 1853 v Lounech. Do svých deseti let ale žil na Kolínsku, u strýce faráře. Během gymnaziálních studií se stěhoval ze Slaného do Prahy a ještě do Klatov, kde se spřátelil s J. Thomayerem. Právě on mu navrhl používat pseudonym J. Vrchlický. Poté na přání rodičů studoval nejprve bohoslovectví. V roce 1873 přestoupil na filozofii. Studoval dějiny a francouzskou literaturu a v té době našel nové přátele – Zikmunda Wintra, J. V. Sládka a Aloise Jiráska. Společně založili skupinu lumírovců. Na konci 20. století občas pobýval ve vile Prof. Doktor medicíny (původně lat. medicinae universae doctor, zkratka MUDr. psaná před jménem) je akademický titul udělovaný absolventům vysoké školy v magisterském studijním programu v oblasti všeobecného lékařství. MUDr. Eduarda Alberta v Žamberku, kde se scházely osobnosti tehdejšího politického a kulturního života, např. T. G. Masaryk, A. Jirásek nebo František Ladislav Rieger a další.

Vrchlický později učil na technice, stal se jejím tajemníkem, poté profesorem moderních věd a v roce 1901 ho císař František Josef povýšil do šlechtického stavu. Byl členem Panské sněmovny ve Vídni, kde prosazoval všeobecné hlasovací právo. 

Napsal mnoho básnických sbírek, mj. slavné drama Noc na Karlštejně, i drobnou prózu.

Jaroslav Vrchlický po dvanáct let bydlel a pracoval v Praze 2 na Rašínově nábřeží 72, na což upomíná bronzová pamětní deska s portrétním reliéfem od Ladislava Šalouna, instalovaná sem v roce 1929.

Sochař Ladislav Šaloun (1870–1946) byl velmi výraznou postavou secesního sochařství, ale také naturalismu a realismu. V roce 1911 si sám navrhl a postavil ateliér ve Slovenské ulici čp.1566/2 na Královských Vinohradech (nyní hranice mezi MČ Praha 2 a Praha 10), kde žil a pracoval. Tato Šalounova vila je nyní chráněnou nemovitou památkou. L. Šaloun je považován za zakladatele moderního českého sochařství. V letech 1896–1905 byl členem Spolku výtvarných umělců Mánes.

Kromě mnoha jeho soch umístěných především na území Prahy 1 můžeme vidět také postavu ženy symbolizující Vlast a figuru muže, jež symbolizuje Národ, a to na nároží portálu TJ Sokola pražského v Žitné ulici č.p. 1438/42.

Galerie: 
Jaroslav Vrchlický, Rašínovo nábřeží čp. 1897/72, Nové Město
Katastrální území

Název: Jaroslav Vrchlický

Umístění: Rašínovo nábřeží č.p. 1897/72, Nové Město

Text na desce: Zde žil a četná velká svá díla vytvořil Jaroslav Vrchlický v letech 1898–1910

Autor: Ladislav Šaloun  

Provedení: bronz

Rok instalace: 1929  

Adresa
Rašínovo nábř. 1897/72
12000 Praha 2
Česká republika
50° 4' 29.1648" N, 14° 24' 50.8428" E
Zvětšit mapu
Datum poslední aktualizace: 2.1.2020 13:50
Datum vytvoření: 20.7.2018 11:40

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?