Platan javorolistý na Karlově náměstí (foto Milan Polák, 2020)

Platan javorolistý (Nové Město)

Památný strom na Karlově náměstí

Neobvyklý a impozantní strom se nachází na Karlově náměstí. Pro svůj vysoký věk, vzrůst a jakožto dendrologicky cenný taxon byl tento platan javorolistý vyhlášen památným stromem.

Praha 2 se může pochlubit nejen pěknými parky a dvěma vodními toky, Botičem a částečně Vltavou, ale i  památnými a významnými stromy. Mimořádně výjimečné stromy nebo jejich skupiny a aleje, ať již rostou na veřejných prostranstvích, nebo v soukromých zahradách, jsou podle zákona o ochraně přírody a krajiny vyhlašovány za památné stromy. Jsou to dřeviny, jež vynikají svým věkem či vzrůstem a bývají významnými krajinnými dominantami, ale také dřeviny introdukované nebo historicky cenné připomínající význačné historické události, anebo se k nim vážou nejrůznější báje a pověsti.

Na Karlově náměstí se nachází jeden z pražských památných stromů, je to rozložitý platan javorolistý (Platanus hispanica). Tato dřevina se vyznačuje netradičním a působivým vzrůstem, a je proto velmi nápadná. Roste ve střední části severní strany Karlova náměstí, mezi Ječnou a Žitnou ulicí, přesněji mezi Ječnou ulicí a vodní nádrží s vodotryskem. Strom je vysoký asi 17 metrů. Jeho stáří se nyní odhaduje na 170 až 180 let. Byl zde vysazen pravděpodobně ještě před založením parku a před úpravou, kterou v letech 1884–1885 provedl František Thomayer, ředitel pražských parků a zahrad. Park byl založen v roce 1876 podle plánů Bedřicha Wünschera z roku 1870.

Obvod stromu se s ohledem na jeho široký kmen nedá změřit ve výšce jednoho metru, jak to bývá obvyklé. Kmen je rozpadlý a zbývá z něj jen skořepina, která je však ošetřena penetračním nátěrem, jedna větev téměř leží na zemi. V roce 2004 měl strom u země obvod 787 cm (udává se i 795 cm), ale v roce 2013 bylo naměřeno 690 cm. V roce 1985 proběhla záchranná rekonstrukce platanu, byl pečlivě ošetřen, a proto ho můžeme i dnes obdivovat. Do té doby byl sevřen kovovou obručí a zajištěn kovovými pruty. Na jeho listech byly objeveny miny živočišného škůdce Lithocolletis platani.

Dne 7. října 1998 byl platan javorolistý na Karlově náměstí vyhlášen památným stromem.

Obecně je platan javorolistý mohutný opadavý strom se širokou korunou. Má střídavé zubatě pětilaločné listy. Drobné květy visí v kulovitém květenství, plody tvoří kuličky na stopkách a na stromě jsou až do zimy. Tyto stromy si nelze splést především pro jejich šedou až hnědou skvrnitou borku, která se odlupuje ve větších plátech, v mládí mají kůru ještě hladkou.  

První seznam památných a chráněných stromů vypracoval a vydal již v roce 1899 Jan Evangelista Chadt-Ševětínský, který byl vrchním správcem lesů u rodiny Schwarzenberků na Hluboké. Památné stromy se nyní vyhlašují podle § 46 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Pro výběr stromů nebyla dosud stanovena žádná přesná pravidla, hodnotí se ze všech hledisek, bere se v úvahu jejich zdravotní stav, životaschopnost a ohroženost v daných podmínkách. Předtím, v letech 1956–1991, byla ochrana zvlášť významných stromů zahrnována do kategorie „chráněný přírodní výtvor“ nebo „chráněná přírodní památka“, a tak se v seznamu dřeviny „potkávaly“ třeba s chráněnými geologickými útvary. V současnosti  se u nás památné stromy označují tabulkami s nápisem a státním znakem ČR.

Nejvíce jsou mezi památnými stromy v hlavním městě zastoupeny duby, a to ze 60 %. V Praze 2 se nachází památný dub uherský u Italské ulice. V říjnu 2019 bylo v celé metropoli 198 památných stromů, z čehož bylo přes 120 dubů, 36 lip, 14 jasanů, 3 jinany a několik jedinců (v počtu 1–4) platanů, jírovců, buků, hrušní, javorů a tisů a pouze jeden cedr, jilm, sekvojovec a jedna olše.

Galerie: 
Platan uprostřed parku v roce 2020 (foto Milan Polák)
Šedohnědá borka platanu se olupuje (foto Dagmar Broncová)
Památný platan na Karlově náměstí v roce 2007. Foto Milan Polák
U stromu je tabulka Památný strom. Foto Milan Polák
Katastrální území

Historie výsadba kolem poloviny 19. století   

v roce 1985 záchrana stromu  

v roce 1998 vyhlášen památným stromem   

Zajímavost Strom roste uprostřed parku na Karlově náměstí ve výšce 200 metrů n. m.  

Park je celoročně volně přístupný z mnoha stran

Místo Karlovo náměstí, Nové Město

Adresa
Park na Karlově náměstí
Karlovo náměstí
12000 Praha 2
Česká republika
50° 4' 28.4808" N, 14° 25' 10.5276" E
Štítky: 
Odkazy a literatura:
Stromy. Nový kapesní atlas. Praha : Slovart 2012.
Datum poslední aktualizace: 3.8.2020 19:54
Datum vytvoření: 17.7.2020 14:35

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?