Foto M. Polák, 2022

Heřman Janovský, Jenštejnská čp. 1966/1, společenská místnost Hlávkovy koleje (Nové Město)

Český právník, politik, statkář a mecenáš.

Pamětní deska uvádí, že se Heřman Janovský narodil ve vsi Trpoměchy, nyní součást Slaného, dne 14. března 1862, zatímco Wikipedia uvádí jako datum narození 9. března 1862. Zemřel 19. října 1911 rovněž ve vsi Trpoměchy na rodinném statku, z něhož patrně pochází tato pamětní deska

Heřman Janovský vystudoval práva na Univerzitě Karlově a poté se věnoval advokacii a politice. Byl zvolen do Českého zemského sněmu, ale zde působil pouze v rozmezí let 1904 a 1905. V obci Trpoměchy měl statek a v nedalekém Slaném založil organizaci pěstitelů řepy. V roce 1903 byl zvolen do ředitelství Ústřední jednoty řepařů pro království České.

Galerie: 
Deska v zasedací síni (Foto M. Polák, 2022)
Hlávkova kolej (Foto M. Polák)
Katastrální území

Název: Heřman Janovský

Umístění: Jenštejnská čp. 1966/1, společenská místnost Hlávkovy koleje

Text: „Zde se dne 14. března 1862 narodil a dne 19. října 1911 zemřel JUDr. Heřman Janovský, em. advokát, jenž tento rodný statek svůj i jmění své věnoval na záchranu českých dítek svému národu a na podporu českého studentstva akademického. Učiniv dědičkami svými Ústřední matici školskou v Praze a Hlávkovy studentské koleje českých vysokých škol pražských. Milionovým věnováním svým přinesl pomoc národně důležitým ústavům. Rozmnožil význam rodného svého kraje podřipského a zavázal si vděčností nehynoucí veškeren národ český.“

Provedení: Rozměrná kovová deska s reliéfní podobiznou a alegorickými postavami a obsáhlým textem.

Původní umístění: Trpoměchy na Slánsku

Adresa
Jenštějnská 1
12000 Praha 2
Česká republika
50° 4' 30.3096" N, 14° 24' 57.1032" E
Odkazy a literatura:
Datum poslední aktualizace: 28.3.2022 10:34
Datum vytvoření: 28.3.2022 10:33

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?