Nájemní dům Vincence Bubeníčka, Náplavní čp.1501/8

Hlavní záložky