18 obětí války, budova ministersta zdravotnictví, Palackého náměstí čp. 375/4

Hlavní záložky