náměstí Pod Emauzy (Nové Město) (autor fotografie: Milan Polák)

náměstí Pod Emauzy (Nové Město)

Sdílet

Náměstí vzniklo po rozsáhlé asanaci v této části Nové Města a po výstavbě nových vládních budov v roce 1925. Název získalo podle polohy pod klášterem Na Slovanech, kterému se rovněž říkalo Emauzský, podle zasvěcení jeho kostela Panně Marii. Zasvěcení se konalo 29. března 1372 na Velikonoční pondělí, kdy je čteno evangelium o zjevení Krista učedníkům v Emauzích.

Založení benediktinského kláštera s kostelem Panny Marie (a rovněž zasvěceného sv. Jeronýmovi, Cyrilu a Metodějovi, Vojtěchovi a Prokopovi) povolil na žádost Karla IV. arcibiskupovi Arnoštovi z Pardubic dne 9. května 1346 papež Kliment VI. Povoláni do něj byli benediktini z Chorvatska, užívající slovanskou liturgii. V době husitských válek zde byl zřízen jediný kališnický klášter u nás. V dalších letech klášter upadl a císař Rudolf II. svěřil Emauzy katolické církvi. Po Bílé hoře byl klášter přestavěn v barokním slohu. Po těžkém náletu v únoru 1945 probíhaly v padesátých a šedesátých letech minulého století rekonstrukce završené roku 1967 dvojjehlanem na místě dvou novogotických kostelních věží podle návrhu architekta F. M. Černého.

Galerie: 
Katastrální územíHistorie názvu
Pod Emauzy 1925 – dosud
Adresa
náměstí Pod Emauzy
12800 Praha 2 - Nové Město
Česká republika
50° 4' 20.1432" N, 14° 24' 56.2248" E
Datum poslední aktualizace: 2.1.2020 13:51
Datum vytvoření: 13.7.2018 13:45