Rašínovo nábřeží s dolní náplavkou (autor fotografie: Dagmar Broncová)

Revitalizace náplavky (Nové Město)

Náplavka je součást nábřeží položená v nižší úrovni, blíže k hladině řeky. Slouží k přistávání a kotvení lodí a pro přístup k řece automobily, dříve i koňskými povozy, v současnosti také pro volnočasové aktivity obyvatel. Náplavky jsou nedílnou součástí Pražské památkové rezervace, a ta pod Rašínovým nábřežím od roku 2007 významně změnila svou tvář.

Na počátku 20. století bylo zbouráno staré Podskalí a další velké oblasti původní zástavby a bylo vybudováno nábřeží a náplavka. První část mezi Palackého a Jiráskovým mostem byla vystavěna v letech 1870–1878,  druhá táhnoucí se až k Vyšehradské skále po roce 1902. Na smíchovské straně Vltavy bylo vybudováno Hořejší nábřeží a rovněž náplavka. Nynější Rašínovo nábřeží, zahrnující části katastru Nového Města a Vyšehradu, bylo dokončeno v roce 1908, přičemž 32 m dlouhý tunel skrz vyšehradskou skálu byl vybudován v předstihu v letech 1902–1905. V letech 1911–1913 byly postaveny tři uzavřené bloky domů mezi Palackého náměstím a Výtoní. Když zde náplavky ještě nebyly, voda proudila skrz kobky a tudy se dopravovaly z lodí ledy a dřevo do pražských domácností a písek vytěžený ze dna řeky. Přístup k lodím umožňovaly lávky, které vedly ze schodišť na nábřežní zdi. Až později byla postavena spodní úroveň nábřeží, dnešní náplavka, která sloužila jako překladiště materiálu.

Široká náplavka mezi Palackého a Jiráskovým mostem sloužila jako hlavní přístaviště Pražské paroplavební společnosti a vykládku zboží do šedesátých let. 20. století. Část náplavky směrem k Výtoni se využívala jako kotviště a k rozebírání vorů. Poslední vor připlul do Prahy v roce 1947.

Po roce 1990 byl povrch náplavky vydlážděn, doplněn městským mobiliářem, lavičkami a vázacím zařízením pro lodě a byla zde vymezena jízdní část pro kola a brusle. Území ale spravovala firma, která zde chtěla vybudovat parkoviště. Z plánů sešlo na jaře 2007 a díky zásahu starostky Prahy 2 Mgr. Jany Černochové bylo parkoviště zrušeno a zůstala jen místa pro obsluhu lodí. Novým správcem se stala firma Parking Praha, která se pak starala o úklid celého prostoru, běžnou údržbu, vybudování technického zázemí pro budoucí kulturní činnosti, trhy, koncerty apod. Již v roce 2007 se na náplavce mezi Výtoní a Palackého mostem začala vystavovat umělecká díla.

Od roku 2008 se revitalizaci náplavek na obou stranách řeky věnuje architekt Petr Janda a studio Brainwork. U oživování náplavky s ním stál na počátku také Ivo Slavík, který nyní provozuje loď (A)Void Floating Gallery. Nejprve zde začali společně vystavovat velké sochy. Na to navázaly vernisáže, hudební a divadelní představení a kobky v nábřežní zdi se začaly používat jako provizorní galerie. V roce 2010 se zde začaly konat farmářské trhy, v roce 2011 tu zakotvila první kulturní loď a následovaly ji další. Byl uspořádán samostatný podnik Bajkazyl. Po celou dobu zde nepřetržitě nabízí své služby oblíbená Restaurace Vltava.

V současné sobě oba úseky od železničního mostu až k Žofínu denně využívají Pražané i turisté k procházkám či návštěvě restaurací a barů umístěných na „pevnině“ a na lodích. Vede tudy cyklostezka. Vždy v sobotu se na náplavce konají hojně navštěvované farmářské trhy, které založil spolek Archetyp. Během roku se zde konají mnohé společenské, sportovní a kulturní akce, cíl veslařského závodu pražské Primátorky, vegan akce, zážitkový festival pro rodiny s dětmi Ratolest Fest apod. Náplavka Rašínova nábřeží patří k nejatraktivnějšímu a nejživějšímu místu na břehu Vltavy v centrální části města, k čemuž přispívá i okouzlující pohled na Hradčany. Podle nových pravidel by se měl provoz na náplavce zklidnit, měly by  být zavedeny tzv. tiché neděle, pondělky a úterky, jsou stanoveny limity pro hluk a velké akce by se měly konat jen jednou měsíčně.

Podle návrhu arch. Petra Jandy byly opraveny kobky. Záměrem autora je propojení vnitřního a vnějšího prostoru co nejjednodušší formou. Zajímavé je doplnění obloukové klenby kobek velkým kruhovým oknem, které slouží jako otáčivé dveře. Tyto elegantní obří skleněné čočky mají pevný ocelový rám a otočné ocelové křídlo. Největší měří v průměru asi 5,4 metru a váží přes 2 tuny. Byly vyrobeny přesně na míru americkou firmou Reynolds. Sklo silné 7 cm  pochází z pobočky v Thajsku a bylo do Prahy dopraveno lodí přes Hamburk. Bylo vyřešeno podlahové vytápění třemi nezávislými zdroji včetně vzduchotechniky s rekuperací a také protipovodňová ochrana. V kobkách lze ještě vestavět patro. Do každé se může vejít asi třicet osob. V kobkách jsou umístěny toalety, galerie, ateliéry, jedna pobočka Městské knihovny a kavárny. Investorem této rekonstrukce je Hlavní město Praha.

V současné době je správcem pražských náplavek společnost Trade centre Praha, a.s.

Galerie: 
Výstava Open – Nic na odiv se konala v roce 2007. Foto Milan Polák
Krmení racků je oblíbenou činností. Foto Milan Polák
Velká voda zaplavila náplavku v červnu 2013. Foto Milan Polák
Restaurace Vltava vždy je v obležení. Foto srpen 2017 D. Broncová
Náplavka 1. 12. 2019 s rekonstruovanou kobkou. Foto D. Broncová
Nově upravená kobka. Foto D. Broncová
Katastrální území
Adresa
Rašínovo nábřeží
12000 Praha 2
Česká republika
50° 4' 19.8948" N, 14° 24' 49.752" E
Datum poslední aktualizace: 3.2.2023 12:01
Datum vytvoření: 19.1.2020 16:58

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?