Parky

Parky, sady, zahrady aj.
Významné plochy zeleně evidované samostatně i jako součást jiného prostanství (např. náměstí).

Zobrazuji 53 položek. Zobrazit grafický výpis
Název Území Popis
Albertovské svahy Nové Město Albertovské svahy jsou rozsáhlou plochou zeleně, kde v současné době probíhá celková rekonstrukce a... Zobrazit
Bastion U Božích muk Nové Město Bastion XXXI novoměstských hradeb, zvaný též u Božích muk je výjimečným místem s charakterem... Zobrazit
Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy Nové Město Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy patří mezi nejstarší evropské... Zobrazit
Čelakovského sady Vinohrady Rozlohou velmi malé sady se nacházejí u Národního muzea. Jejich výměra je 1,3 ha a leží v nadmořské... Zobrazit
Dub uherský Vinohrady Památný strom dub uherský poblíž Italské ulice je zrakům veřejnosti dobře skryt za plotem... Zobrazit
Folimanka Vinohrady Název dostal park po již neexistující vinici, jejímž prvním majitelem byl J. Foliman. Usedlost,... Zobrazit
Havlíčkovy sady Vinohrady Havlíčkovy sady, Grébovka či Gröbovka je park anglického typu s vysoce hodnotným souborem... Zobrazit
Hřiště U Vodárny Vinohrady Oblíbené dětské a sportovní hřiště s trávníkem a stromy poskytujícími příjemný stín se nachází... Zobrazit
Hrušeň tisíciletí na Vyšehradě Vyšehrad Hrušeň obecná je opadavý strom, který se může dožít až 200 let. Na Vyšehradě byla dřevina vysazena... Zobrazit
Jinan dvoulaločný v Botanické zahradě UK Nové Město Jinan dvoulaločný je opadavý strom. Je pravděpodobně nejznámější živoucí fosílií ve světě rostlin.... Zobrazit
Karlachovy sady Vyšehrad Sady byly na Vyšehradě založeny kapitulou v roce 1889 v typickém historizujícím pojetí. Nacházejí... Zobrazit
Karlovské předmostí Nové Město Snadno přehlédnutelná plocha zeleně leží na Karlovském předmostí, tedy při nájezdu na Nuselský most... Zobrazit
Lumírovy sady Nusle Park ve svahu pod vyšehradskými hradbami, nad ulicí Lumírova. Zobrazit
Na Bělce Nusle Malý parčík Na Bělce se rozkládá pod Vyšehradem, na katastrálním území Nuslí, mezi ulicemi Krokova... Zobrazit
Na Kozačce Vinohrady Malý parčík s vysokým stromy poskytuje návštěvníkům příjemný stín po celý rok. Je v místech bývalé... Zobrazit
Na Moráni Nové Město Nenápadný cíp zeleně se nachází v rušném místě pod Karlovým náměstím směrem k Vltavě. Lemují ho... Zobrazit
Na Rybníčku Nové Město Bezbariérový parčík při ulici Na Rybníčku, v blízkosti kostela sv. Štěpána ve Štěpánské ulici má... Zobrazit
Na Slupi Nusle Malý nenápadný pás zeleně se nachází poblíž Ostrčilova náměstí mezi ulicemi Na Slupi a železniční... Zobrazit
Parčík Botičská Nové Město Malý parčík se vzrostlými dřevinami leží mezi ulicemi Botičská a Na Slupi, kde je zastávka tramvají... Zobrazit
Parčík Pod Slovany Nové Město Malá stráň s několika vzrostlými dřevinami se vypíná nad ulicí Pod Slovany. Horní okraj lemuje zeď... Zobrazit
Parčík u kaple Sv. Longina Nové Město V ulici Na Rybníčku stojí románská rotunda sv. Longina, jedna z nejstarších památek Prahy 2,... Zobrazit
Parčík v Apolinářské ulici Nové Město Malá zelená plocha se solitérními dřevinami a s několika lavičkami slouží nejčastěji pro... Zobrazit
Park Horská Nové Město Plocha zeleně s rozvolněnými skupinami listnatých keřů a stromů se rozkládá podél hradební zdi... Zobrazit
Park na Fügnerově náměstí Nové Město Fügnerovo náměstí bylo založeno v roce 1893 a zároveň bylo zčásti upraveno jako park. Leží mezi... Zobrazit
Park Na Karlově Nové Město Park u bývalého kláštera augustiniánů kanovníků na Karlově leží mezi ulicemi Ke Karlovu, Boženy... Zobrazit
Park na Karlově náměstí Nové Město Městský park byl zřízen na ploše náměstí (bývalý Dobytčí trh) po demolici objektů středověké... Zobrazit
Park na náměstí Míru Vinohrady Park na náměstí Míru je prvním vinohradským parkem. V roce 1895 nebylo náměstí ještě zdaleka... Zobrazit
Park Nad Bělehradskou Vinohrady Park leží ve svahu nad ohybem Bělehradské ulice vedoucí do Nuslí. V protilehlém svahu se tyčí domy... Zobrazit
Park Neklanova Nusle Nenápadný park s vysokými stromy má tvar dlouhého a velmi úzkého trojúhelníku. Uprostřed se nachází... Zobrazit
Park Pod Hradbami Vyšehrad V osmdesátých a devadesátých letech 19. století byly zalesněny vyšehradské stráně a byly založeny... Zobrazit
Park Výtoň Nové Město Park u Podskalské celnice na Výtoni, s dětským hřištěm. Zobrazit
Perucká stráň Vinohrady V těsném sousedství Havlíčkových sadů na Vinohradech se za ohradní zdí rozkládá ve svahu příjemný... Zobrazit
Platan javorolistý Nové Město Neobvyklý a impozantní strom se nachází na Karlově náměstí. Pro svůj vysoký věk, vzrůst a jakožto... Zobrazit
Pod Nuselskými schody Vinohrady Při barokní kapličce sv. Rodiny u Nuselských schodů se nachází menší plocha zeleně s několika... Zobrazit
Potok Botič Vinohrady, Nusle Botič, kdysi romantický a poměrně vodnatý tok, je jedním z nejvýznamnějších potoků na území celého... Zobrazit
Riegrovy sady Vinohrady Riegrovy sady byly zřízeny na místě někdejší zahrady Kanálky, kterou vybudoval Josef Emanuel hrabě... Zobrazit
Sady bratří Čapků Vinohrady Část někdejších Bezručových sadů ležící v Praze 2 získala nové pojmenování  - Sady bratří Čapků - v... Zobrazit
Sady Svatopluka Čecha Vinohrady Sady Svatopluka Čecha se rozkládají mezi ulicemi Vinohradskou, Slezskou, Šumavskou a U Vodárny.... Zobrazit
Strom míru na náměstí Míru Vinohrady Javor mléč se nachází na severní straně parku, mezi Divadlem na Vinohradech a kostelem sv. Ludmily... Zobrazit
Strom míru na Vyšehradě Vyšehrad Lípa srdčitá, či také lípa malolistá je opadavý strom. Je považována za náš národní strom. Lípa... Zobrazit
Štulcovy sady Vyšehrad Původně Svatováclavské sady byly na počest kanovníka a pozdějšího probošta vyšehradské kapituly... Zobrazit
Tržiště na Tylově náměstí Vinohrady Kdysi se dnešní Tylovo náměstí, místo mezi současnou Jugoslávskou a Rumunskou ulicí, u Bělehradské... Zobrazit
Umělecká zahrada Nusle Areál mezi Čiklovou ulicí a železniční tratí vedoucí Nuselským údolím. Od roku 1924 zde byl... Zobrazit
Vinice v Havlíčkových sadech Vinohrady Historie vinice, která je součástí Havlíčkových sadů, sahá až do 14. století. Je součástí... Zobrazit
Vltava Nové Město Vltava má pro český národ symbolický význam. Je odpradávna nejvýznamnějším tokem na území celého... Zobrazit
Vyšehradské sady Vyšehrad Volné travnaté prostranství po straně baziliky sv. Petra a Pavla na Vyšehradě, kde se dříve... Zobrazit
Zahrada kláštera augustiniánek Nové Město Kolem kostela sv. Kateřiny na Novém Městě se nachází pěkný bezbariérový park se vzrostlými stromy.... Zobrazit
Zahrada kláštera na Slovanech Nové Město Součástí komplexu benediktinského kláštera na Slovanech je také zahrada, jejíž základ pochází již... Zobrazit
Zahrada Michnova letohrádku Nové Město V ulici Ke Karlovu se mezi vysokými budovami naproti Kateřinské zahradě skrývá Muzeum Antonína... Zobrazit
Zaniklá studánka Pučka Nové Město Zřejmě nejstarším pramenem minerální vody v celé Praze byla Svatováclavská studánka lidově nazývaná... Zobrazit
Zeleň na Jiráskově náměstí Nové Město Malé čtvercové Jiráskovo náměstí s parčíkem bylo vybudováno po úpravě nábřeží v roce 1903. Nachází... Zobrazit
Zítkovy sady Nové Město Zítkovy sady leží při řece Vltavě v těsné blízkosti Palackého náměstí. Mají rozlohu necelého... Zobrazit
Ztracenka Nové Město Park Ztracenka navazuje na areál Karlova a Bastion U Božích muk a na druhé straně sousedí s ... Zobrazit