Parky

Parky, sady, zahrady aj.
Významné plochy zeleně evidované samostatně i jako součást jiného prostanství (např. náměstí).

Zobrazuji 28 položek. Zobrazit grafický výpis
Název Území Popis
Park na Karlově náměstí Nové Město Městský park byl zřízen na ploše náměstí (bývalý Dobytčí trh) po demolici objektů středověké... Zobrazit
Park na náměstí Míru Vinohrady Park na náměstí Míru je prvním vinohradským parkem. V roce 1895 nebylo náměstí ještě zdaleka... Zobrazit
Riegrovy sady Vinohrady Riegrovy sady byly zřízeny na místě někdejší zahrady Kanálky, kterou vybudoval Josef Emanuel hrabě... Zobrazit
Vyšehradské sady Vyšehrad Volné travnaté prostranství po straně baziliky sv. Petra a Pavla na Vyšehradě, kde se dříve... Zobrazit
Bastion U Božích muk Nové Město Bastion XXXI novoměstských hradeb, zvaný též u Božích muk je výjimečným místem s charakterem... Zobrazit
Čelakovského sady Vinohrady Rozlohou velmi malé sady se nacházejí u Národního muzea. Jejich výměra je 1,3 ha a leží v ... Zobrazit
Folimanka Vinohrady Název dostal park po již neexistující vinici, jejímž prvním majitelem byl J. Foliman. Usedlost,... Zobrazit
Havlíčkovy sady Vinohrady Havlíčkovy sady, Grébovka či Gröbovka je park anglického typu s vysoce hodnotným souborem... Zobrazit
Karlachovy sady Vyšehrad Sady byly na Vyšehradě založeny kapitulou v roce 1889 v typickém historizujícím pojetí.... Zobrazit
Karlovské předmostí Nové Město Snadno přehlédnutelná plocha zeleně leží na Karlovském předmostí, tedy při nájezdu na Nuselský most... Zobrazit
Lumírovy sady Nusle Park ve svahu pod vyšehradskými hradbami, nad ulicí Lumírova. Zobrazit
Na Bělce Nusle Malý parčík Na Bělce se rozkládá pod Vyšehradem, na katastrálním území Nuslí, mezi ulicemi Krokova... Zobrazit
Na Rybníčku Nové Město Bezbariérový parčík při ulici Na Rybníčku, v blízkosti kostela sv. Štěpána ve Štěpánské ulici... Zobrazit
Na Slupi Nusle Malý nenápadný pás zeleně se nachází poblíž Ostrčilova náměstí mezi ulicemi Na Slupi a železniční... Zobrazit
Parčík u kaple Sv. Longina Nové Město V ulici Na Rybníčku stojí románská rotunda sv. Longina, jedna z nejstarších památek Prahy... Zobrazit
Park na Fügnerově náměstí Nové Město Fügnerovo náměstí bylo založeno v roce 1893 a zároveň bylo zčásti upraveno jako park. Leží... Zobrazit
Park Na Karlově Nové Město Park u bývalého kláštera augustiniánů kanovníků na Karlově leží mezi ulicemi Ke Karlovu, Boženy... Zobrazit
Park Pod Hradbami Vyšehrad V osmdesátých a devadesátých letech 19. století byly zalesněny vyšehradské stráně a byly... Zobrazit
Park Výtoň Nové Město Park u Podskalské celnice na Výtoni, s dětským hřištěm. Zobrazit
Sady bratří Čapků Vinohrady Na samém okraji Vinohrad se necelých pět minut chůze od Riegrových sadů rozkládají Sady Svatopluka... Zobrazit
Sady Svatopluka Čecha Vinohrady Sady Svatopluka Čecha se rozkládají mezi ulicemi Vinohradskou, Slezskou, Šumavskou a U Vodárny.... Zobrazit
Štulcovy sady Vyšehrad Původně Svatováclavské sady byly na počest kanovníka a pozdějšího probošta vyšehradské kapituly... Zobrazit
Tržiště na Tylově náměstí Vinohrady Kdysi se dnešní Tylovo náměstí, místo mezi současnou Jugoslávskou a Rumunskou ulicí, u Bělehradské... Zobrazit
Vinice v Havlíčkových sadech Vinohrady Historie vinice, která je součástí Havlíčkových sadů, sahá až do 14. století. Je součástí... Zobrazit
Zahrada Michnova letohrádku Nové Město V ulici Ke Karlovu se mezi vysokými budovami naproti Kateřinské zahradě skrývá Muzeum Antonína... Zobrazit
Zeleň na Jiráskově náměstí Nové Město Malé čtvercové Jiráskovo náměstí s parčíkem bylo vybudováno po úpravě nábřeží v roce 1903... Zobrazit
Zítkovy sady Nové Město Zítkovy sady leží při řece Vltavě v těsné blízkosti Palackého náměstí. Mají rozlohu... Zobrazit
Ztracenka Nové Město Park Ztracenka navazuje na areál Karlova a Bastion U Božích muk a na druhé straně sousedí s ... Zobrazit