Lumírovy sady jsou výjimečné svou polohou pod vyšehradskými hradbami. Jsou zasazené do prudkého svahu nad ulicí Lumírova. Parkem vede také jedna z přístupových cest k Národní kulturní památce pevnosti Vyšehrad. V níže položené části sadů je přístupná rovinná část chodníku s přístupem k posezení s lavičkami. Ve výše položené části sadů  je oplocené dětské hřiště Lumírovy sady s houpačkou, skluzavkou, pružinovým houpadlem a pískovištěm.

V dolní části parku poblíž Neklanovy a Vnislavovy ulice rostou převážně listnaté stromy – javory mléče (Acer platanoides), trnovníky bílé (Robinia pseudoacacia), známé jako akáty, jasan úzkolistý (Fraxinus angustifolia) a jasany ztepilé (Fraxinus excelsior). Tento porost je i pod opevněním. Nacházejí se zde také zapojené skupiny listnatých keřů.Kolem hřiště jsou lípy srdčité (Tilia cordata). To se nachází ve vyšší jižní části sadů. Za ním rostou z listnatých dřevin kromě akátů ještě hojně břízy bělokoré (Betula pendula). Z jehličnanů se v horní části u Lumírovy ulice vyskytují převážně tisy, smrky pichlavé (Picea pungens), jedlovec kanadský (Tsuga canadensis) nebo borovice černá (Pinus nigra). Veškeré dřeviny rostou v parkovém trávníku.

Celková rozloha parku je 2,4 ha.  Park je ve správě MČ Praha 2.

Provozní doba: květen - září: 08:00 - 21:00 hod., říjen - duben: 08:30 - 19:00 hod

 

 

 

Galerie: 
Hřiště Lumírovy sady
Lumírovy sady s jehličnany
Část severní, níže položená
Katastrální území
Adresa
Lumírova
Praha 2
Česká republika
50° 3' 48.3516" N, 14° 25' 23.2608" E
Datum poslední aktualizace: 2.1.2020 13:49
Datum vytvoření: 20.6.2019 22:25

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?