Zeleň Na Slupi z Vyšehradu (autor fotografie: Milan Polák)

Na Slupi (Nusle)

Malý nenápadný pás zeleně se nachází poblíž Ostrčilova náměstí mezi ulicemi Na Slupi a železniční tratí vedoucí z Hlavního nádraží na nádraží Praha-Smíchov.

Pás zeleně tvoří jen úzký parkový trávník a několik vzrostlých listnatých dřevin. Trnovník bílý, lidově nazývaný akát (Robinia pseudoacacia) roste v jihovýchodní části parčíku u podchodu pod železniční tratí, poblíž tramvajové zastávky Ostrčilovo náměstí. Je to skupina několika akátů. Dva starší jedinci javoru mléče (Acer platanoides) stojí uprostřed parkového trávníku. Jde o vysoké stromy. Jeřáb břek (Sorbus torminalis) se nachází v severnější části pásu a zcela na konci pásu zeleně na severu jsou zase trnovníky – akáty. Jeřáb břek i trnovník bílý jsou opadavé keře.

Zelený pás odděluje rušnou ulici Na Slupi a železniční trať. Jeho výměra je zhruba 760 m². Leží ve výšce 195 m nad mořem. Nejsou zde lavičky ani jiný parkový mobiliář. Park Na Slupi je ve správě MČ Praha 2.

Naproti přes ulici Na Slupi stojí za zmínku další malý pás zeleně. Jde o trávník osetý jarními květinami s několika mladými javory mléče, které jsou vysazeny do stromořadí kolem Ostrčilova náměstí. Uprostřed se nachází malé občerstvení Puzzle Pizza. Jde o objekt bývalé knihovny. Domek naproti hotelu Union se začal původně stavět jako veřejný záchodek, typický pro tu dobu, ale ještě v průběhu stavby byl v letech 1924–1925 plán změněn a byla zde otevřena knihovna. Někdy po roce 1950 zde byla rozvodna elektrického proudu, nyní slouží jako rychlé občerstvení.

Galerie: 
Katastrální území
Adresa
Na Slupi
Praha 2
Česká republika
50° 3' 55.476" N, 14° 25' 24.834" E
Datum poslední aktualizace: 20.3.2020 19:50
Datum vytvoření: 16.6.2019 17:29

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?