Hrušeň obecná na Vyšehradě (foto D. Broncová, listopad 2020)

Hrušeň tisíciletí na Vyšehradě (Vyšehrad)

Strom tisíciletí na Vyšehradě

Hrušeň obecná je opadavý strom, který se může dožít až 200 let. Na Vyšehradě byla dřevina vysazena jako oslava Dne stromů. Je to významný strom.

Dne 19. října 2000 přesně v 18 hodin.byl v Karlachových sadech na Vyšehradě vysazen mladý stromek, hrušeň obecná. Přítomni byli význačný botanik Václav Větvička, výtvarník, spisovatel a dřevosochař Martin Patřičný, tehdejší ministr zemědělství Jan Fencl a obyvatelé obce Bělé u Turnova. Tímto počinem byla odstartována dávná tradice oslavy Dne stromů. Poprvé se hojně slavil Den stromů v roce 1906 a organizoval ho Svaz spolků okrašlovacích. Nyní se od té doby každoročně slaví dne 20. října po celé zemi a bývá při něm vysazeno mnoho nejrůznějších dřevin, především lip. Tentýž den se také vyhlašují výsledky ankety Strom roku České republiky.

V seznamu významných stromů vyšehradská hrušeň dostala číslo 32 a v databázi je od roku 2014. Hrušeň tisíciletí je potomkem památného stromu, hrušně plané, která roste na Hruštici u Turnova, poblíž obce Bělá. V roce 2016 měřil obvod kmene vyšehradského stromu tisíciletí 79 cm. V roce 2020 je mu odhadem dvaadvacet let.

Jde o hrušeň obecnou (Pyrus communis). Dřevina dorůstá do výšky až 20 metrů, má úzkou korunu a šedou drobně šupinatou borku. Plody jsou okrouhlé, asi 3,5 cm velké, s tvrdými zrnky v dužnině. Její dřevo je velmi tvrdé a těžké, vyrábí se z něj hudební nástroje nebo měřicí přístroje. Vyskytuje se na světlých stanovištích, na hlinitých půdách, ve světlých křovinách i v lužních lesích, u polních cest, na mezích a v zahradách

Za významné stromy v České republice se považují dřeviny, které se nějak pojí k důležité události, nebo k určité historické skutečnosti, anebo k místu, kde rostou. Bývají často vysazovány na počest nějakého výročí. Mohou to být také stromy nápadného vzrůstu, jedinci, kterých se vyskytuje jen málo, tvoří dominantu krajiny, nebo to jsou zvláštní dendrologické taxony dřevin.

V Praze 2 rostou čtyři významné stromy; je to kromě této hrušně tisíciletí ještě strom míru na náměstí Míru, jinan dvoulaločný v Botanické zahradě UK Na Slupi a Strom míru na Vyšehradě (lípa srdčitá). 

Někde se významné stromy označují informační tabulkou. Na rozdíl od památných stromů ČR zatím nejsou ze zákona povinně evidovány a označovány. V Praze je nyní celkem evidováno přes 300 významných stromů.

Galerie: 
U paty stromu je nová tabulka s textem (foto D. Broncová, listopad 2020)
Karlachovy sady se stromem tisíciletí (foto D. Broncová, listopad 2020)
Hrušeň na Vyšehradě v roce 2007 (foto Milan Polák)
Původní cedulka byla umístěna na dřevěném plůtku (foto Milan Polák, r. 2007)
Katastrální území

NÁZEV: hrušeň tisíciletí

HISTORIE: vysazena v roce 2000

ZAJÍMAVOST: tato hrušeň obecná je roubovanec z památného stromu

MÍSTO: Karlachovy sady

Adresa
Vyšehrad, Karlachovy sady
V Pevnosti
12000 Praha 2
Česká republika
50° 3' 52.5672" N, 14° 25' 10.7292" E
Zvětšit mapu
Datum poslední aktualizace: 19.5.2021 19:22
Datum vytvoření: 6.12.2020 16:21

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?