Lípa srdčitá, strom míru (foto D. Broncová, květen 2021)

Strom míru na Vyšehradě (Vyšehrad)

Lípa srdčitá, či také lípa malolistá je opadavý strom. Je považována za náš národní strom.

Lípa srdčitá byla na Vyšehradě vysazena jako Strom míru v roce 2008 a je zařazena do databáze významných stromů.

Mladá lípa srdčitá (lípa malolistá - Tilia cordata Mill.), roste v jižní části Vyšehradských sadů při cestě mezi Starým děkanstvím a Starým purkrabstvím.Byla sem vysazena jako mladý stromek krátce před polednem dne 1. prosince 2008. Její stáří se nyní odhaduje na 20 let. Obvod kmene měří přes 20 cm. Tento strom je potomkem památné Semtínské lípy, která rostla v Českém ráji. Byla vysazena kolem roku 1730, byla vysoká 32 metrů a obvod kmene měřil 6,9 m. V roce 2000 ji vyvrátil vichr a v okolí pak byly vysázeny nové lípy. Ještě nedávno byla u stromku na Vyšehradě připevněna informační tabulka s nápisem: „Potomek památné Semtínské lípy (lípa malolistá - Tilia cordata MILL.) z obce Podkost, okres Jičín. Vysazený 1. 12. 2008“.

Strom sem byl vysazen jako připomínka nutnosti míru na celém světě a náboženské tolerance. Zároveň odkazuje na ochranu přírody celé planety. Slavnostního aktu byli přítomni a společně lípu vysadili zástupci různých duchovních tradic, politici, např. radní hl. m. Prahy Petr Štěpánek, a mnozí představitelé tehdejšího kulturního života. Iniciátorem byl indický duchovní učitel a humanitární aktivista Jeho Svatost svámí Mahéšvaránanda (nar. 1945). Tento jogínský guru stále pořádá mírové konference a věnuje se tématům míru, globální změny klimatu, pomoci dětem postiženým válkou apod. Mj. vytvořil systém Jógy v denním životě.

Lípy bývají vysoké přes 30 m a jejich koruny jsou klenuté a upravené. Listy jsou srdcovité, zřetelně ozubené, vespod lysé. Květy mají tyčinky srostlé do svazečků. Měkké bílé lipové dřevo je vhodné k řezbářským pracím; vyrábějí se z něj hudební nástroje i nábytek. Květy mají kvalitní nektar vhodný pro med nebo léčivý čaj. Odpradávna je lípa jedním z nejoblíbenějších stromů po celé Evropě a často se objevuje ve starých pověstech a bájích, básních i na obrazech. Lípa je velmi často vysazována při nejrůznějších jubileích a najdeme ji snad v každé obci. Také v Praze se vysazuje do stromořadí a alejí. Latinský název Tilia je odvozen od řeckého ptilon = křídlo, podle křídlatých listenů květenství. Poprvé se lípa proslavila jako „národní“ strom v díle Alfonse Muchy, na kresbě pro naše bankovky.

V seznamu významných stromů tato vyšehradská lípa srdčitá dostala číslo 71 a v databázi je od roku 2016.

Za významné stromy v České republice se považují dřeviny, které se nějak pojí k důležité události, nebo k určité historické skutečnosti, anebo k místu, kde rostou. Bývají často vysazovány na počest nějakého výročí. Mohou to být také stromy nápadného vzrůstu, jedinci, kterých se vyskytuje jen málo, tvoří dominantu krajiny, nebo to jsou zvláštní dendrologické taxony dřevin. Někde se významné stromy označují informační tabulkou. Na rozdíl od památných stromů ČR zatím nejsou ze zákona povinně evidovány a označovány. V Praze je nyní celkem evidováno přes 300 významných stromů.

V Praze 2 rostou čtyři významné stromy; je to kromě této lípy srdčité ještě Hrušeň tisíciletí na Vyšehradě, Strom míru na náměstí Míru a jinan dvoulaločný v Botanické zahradě UK Na Slupi.

Galerie: 
Cesta vedoucí mezi Starým purkrabstvím a Starým děkanstvím (foto D. Broncová, květen 2021)
Lípa na jaře 2021 (foto D. Broncová)
Vyšehradské sady se stromem míru, v pozadí Staré purkrabství (foto D. Broncová, květen 2021)
Katastrální území

NÁZEV: Strom míru na Vyšehradě  

HISTORIE: vysazena 1.12.2008

ZAJÍMAVOST: potomek památné Semtínské lípy

MÍSTO: Vyšehradské sady

Adresa
Vyšehradské sady 12000 Praha 2
Česká republika
50° 3' 48.3408" N, 14° 25' 4.836" E
Datum poslední aktualizace: 19.5.2021 19:18
Datum vytvoření: 19.5.2021 19:14

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?