Nuselské schody s kaplí sv. Rodiny (autor fotografie: Milan Polák)

Pod Nuselskými schody (Vinohrady)

Při barokní kapličce sv. Rodiny u Nuselských schodů se nachází menší plocha zeleně s několika vysokými stromy.

Malý parčík o rozloze přibližně 221 m² je mezi Nuselskými schody a železniční tratí vedoucí od Smíchova přes Nusle do tunelu a k Hlavnímu nádraží. Rovněž sem vede trať od Vršovic na Hlavní nádraží. Leží v prudkém svahu v nadmořské výšce asi 215–235 metrů.

Nenápadná barokní kaple sv. Rodiny náležela k usedlosti Vondračka v dnešní Perucké ulici č.p. 61/13. Vystavěl ji v roce 1755 pražský měšťan a magistrátní rada Nového Města pražského Karel Leopold Bepta. Díky jeho poslední vůli byla zřízena nadace s potřebnou rentou, včetně peněz na vychování poustevníka, který ji opatroval a střežil. Na počátku 20. století byla kaple poprvé důkladněji opravena a další opravou pak prošla v sedmdesátých letech minulého století. Dnes slouží Starokatolické církvi, hlásící se k víře, učení a praxi prvních křesťanů.

Před kaplí stojí vysoký javor klen (Acer pseudoplatanus) a javor mléč (Acer platanoides). Roste zde také listnatý opadavý keř z čeledi růžovitých – tavolník van Houtteův (Spiraea x vanhouttei). Nad kolejemi železničního spojení se tyčí vzrostlý trnovník akát (Robinia pseudoacacia).

Ve stráni nad kapličkou je keřovitý porost a záhony květin. O toto malebné zákoutí, malou zahrádku pečují  „Přátelé Nuselských schodů, vaši sousedé... prosím pečujte o ni jako o svou vlastní...“, jak se píše na tabulce umístěné na dveřích kaple.

Celá plocha zeleně pojmenovaná Pod Nuselskými schody je ve správě městské části Praha 2.

Galerie: 
Zeleň Pod Nuselskými schody
Trnovník akát
Vysoký trnovník akát za kaplí
Malebné zákoutí
Dobová pohlednice s Nuselskými schody a vysazenými stromy
Katastrální území

Zelená plocha leží ve výšce 215–235 metrů nad mořem.

Je volně přístupná.

Adresa
Pod Nuselskými schody
12000 Praha 2
Česká republika
50° 4' 9.8508" N, 14° 26' 9.9708" E
Zvětšit mapu
Odkazy a literatura:
Broncová, D. a kol. Praha 2 křížem krážem. Praha : MILPO MEDIA 2007.
Polák, M., Slavíková, J.: Město Královské Vinohrady. Praha : MILPO MEDIA s.r.o. 2009.
Datum poslední aktualizace: 15.5.2020 20:26
Datum vytvoření: 30.8.2019 14:30

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?