Lípa srdčitá poskytuje příjemný stín (autor fotografie: Milan Polák)

Perucká stráň (Vinohrady)

V těsném sousedství Havlíčkových sadů na Vinohradech se za ohradní zdí rozkládá ve svahu příjemný park s pěknými výhledy na Nusle a Vršovice.

Na tomto území nad Botičem bývaly kdysi velmi úrodné stráně a rozkládaly se tu četné  vinice a sady, u nichž stávaly i usedlosti. Některé zpustly a dostaly se do majetku barona Jakuba Wimmera. Na počátku 19. století tedy blízké okolí spadalo do Wimmerových sadů. V Perucké ulici se nacházely dvě usedlosti, Vondračka a Perucka, v ulici Nad Petruskou 63/1 byla přestavěna původní usedlost na známou Kleovku. Tu a Perucku vlastnil od roku 1880 JUDr. Karel Hauschild. Ke Kleovce náležely pozemky dnešní Perucké stráně.

Hranici rozlehlého parku tvoří na severu a západě Perucká ulice, na jihu zčásti Perucká ulice a potok Botič, na východě ohradní zeď Grébovky. Cestami protkaný svah leží ve výšce 200–225 m n. m.  Jeho rozloha je přes 22 000 m²

U prudkých schodů, spojující severní a jižní část Perucké ulice (kde se dříve sáňkovalo) roste krásný dub letní (Quercus robur), o něco blíž ke středu parku je u cesty nádherně rostlá lípa srdčitá (Tilia cordata), která poskytuje příjemný stín při posezení na lavičkách. Níž, na jihozápadní straně vymezeného území, na jaře krásně kvete a voní nápadný hloh jednosemenný (Crataegus monogyna). V dolní části u potoka a blíže k ohradní zdi se mezi jinými stromy vyjímá letitý jírovec maďal (Aesculus hippocastanum) a javor klen (Acer pseudoplatanus), roste tu také poblíž mostku krásný javor jasanolistý (Acer negundo L.).

V prostoru Perucké stráně se nachází mnoho dalších druhů vzrostlých listnatých stromů a keřů, ale i jehličnany – smrky ztepilé a borovice lesní. Z keřů je to například kalina, šeříky obecné, hojně se vyskytuje černý bez či trnka obecná. Kromě letitých javorů, mnoha lip srdčitých, jerlínů japonských, akátů se vyskytují například ještě jasany ztepilé a líska turecká.

Na většině území je parkový trávník. Dolní část zelené plochy lemuje Botič, který zároveň tvoří hranici městské části Praha 2 s Prahou 10. Parkem vedou zpevněné cesty s živičným povrchem, ale jsou tu i přirozeně vyšlapané cestičky. Mobiliář tvoří lavičky a odpadkové koše. V dolní části je tzv. psí louka určená pro volný výběh psů.

Vlastníků Perucké stráně je víc, o údržbu se stará MČ Praha 2.

Galerie: 
Dub letní
Hloh jednosemenný
Perucká stráň na jaře 2019
Psí louka
Botič
Jírovec maďal
Katastrální území Historie
Vinice ve 14. a 15. století
Wimmerovy sady první polovina 19. století
Po roce 1880 pozemky v majetku JUDr. Karla Hauschilda

ZAJÍMAVOST: Zelená plocha leží ve výšce 200–225 metrů nad mořem.
Je volně přístupná.

Adresa
Perucká
12000 Praha 2
Česká republika
50° 4' 3.1836" N, 14° 26' 31.7508" E
Odkazy a literatura:
Datum poslední aktualizace: 20.9.2019 0:03
Datum vytvoření: 19.9.2019 14:02

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?