V osmdesátých a devadesátých letech 19. století byly zalesněny vyšehradské stráně a byly založeny sady, díky proboštu Karlachovi byly upraveny i plochy kolem hradeb a byl osázen západní svah směrem k Vltavě. Tudy vedla na Vyšehrad původní přístupová cesta. První výsadba trnovníky akáty (Robinia pseudoacacia) začala v roce 1886 za pomoci vysazovacího spolku a finanční účasti kapituly. V roce 1892 odkoupilo svah město a zaplatilo úpravy. Tehdy vznikl podle návrhu Františka Thomayera (1856–1938) romantizující park – háj protkaný cestičkami s odpočívadly, kamennými zídkami, záhony s cibulovinami a umělými skalkami. Byly tu vysazeny lípy, akáty a jasany, z jejich kořenových výmladků tu dodnes rostou jejich potomci. Akát před budovou starého děkanství, č.p. 14, je zřejmě zdejším nejstarším stromem. Tento park Pod Hradbami se někdy též nazývá Libušinka, neboť se dotýká ulice Na Libušince a také Libušiny.

Podlouhlý park o výměře jeden hektar leží ve svahu ve výšce 196–220 m n. m. V sedmdesátých letech byly rekonstruovány schody z ulice Na Libušince. Po roce 1993 byl park upraven a nyní se odtud návštěvníkům nabízejí kouzelné výhledy na Vltavu, Smíchov, Petřín i Hradčany. Byly sem instalovány nové lavičky, byly omlazeny stromy a keře a kromě rehabilitace zeleně byly opraveny také zídky a odpočívadla. Místy stále rostou skalničky, cibuloviny, břečťan a stálezelený barvínek menší, který na jaře kvete malými modrými kvítky.

Zahradní architekt František Thomayer byl ředitelem pražských parků a zahrad a v Praze 2 se zasloužil ještě o parkovou úpravu Karlova náměstí.

Park nepatří do správy městské části Praha 2. Je přístupný po celý rok.

Galerie: 
Katastrální území Historie
osázení stráně 1886
založení parku 1892
Adresa
Vyšehrad Praha 2
Česká republika
50° 3' 56.5812" N, 14° 24' 59.7672" E
Datum poslední aktualizace: 2.1.2020 13:49
Datum vytvoření: 11.2.2019 18:33

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?