Park vedle Horské ulice (foto D. Broncová, r. 2020)

Park Horská (Nové Město)

Park Albertov, Park Pod hradbami

Plocha zeleně s rozvolněnými skupinami listnatých keřů a stromů se rozkládá podél hradební zdi vedoucí rovnoběžně s Horskou ulicí až k Bastionu. V blízké budoucnosti ji čeká revitalizace.

V letech 1348–1350 dal Karel IV. vystavět hradby kolem Nového Města, které tehdy založil. Jedna část opevnění vedla od dnešní ulice Na Slupi nahoru na Karlov. Během let prošla několika úpravami, např. v době baroka, kdy byl postaven Bastion č. XXXI nazvaný U Božích muk. Na počátku 19. století se valy kolem novoměstských hradeb začaly měnit v promenádní místa. Zdejší hradební zeď zůstala stát a na jedné straně byla stráň s vinicí a ovocným sadem Folimanka, na druhé údolíčko se sady a zahradami. Naposledy byla tato část hradeb významně zrekonstruována v letech 2010 až 2011.

Horská ulice začíná při ulici Na Slupi a strmě stoupá vzhůru. Původně tudy vedla cesta od potoka Botiče ke Karlově hoře, proto název Horská. Pěšinu lemovaly jen novoměstské hradby, později sady a zahrady. Uličce se říkalo Ztracená, od roku 1869 ulice Horská. V první polovině 19. století si údolí pod Větrovem ještě udrželo svůj přírodní charakter. Nezastavěné okolí Karlova a svahy pod ním a pod Větrovem se sadem zachytil malíř Josef Šembera na akvarelu v roce 1825.

Později byl vystavěn vysokoškolský areál Albertov, který byl propojen schodištěm s ulicí Ke Karlovu. Na některých současných mapách je zelená plocha při ulici Horská označována jako Park Albertov.

Park Horská je nyní vlastně mírně zarostlá kamenná stráň. Nachází se mezi ulicí Horská, Ztracenkou, Bastionem a hradební zdí. V jeho jižní části je průchod kovovým schodištěm přes hradební zeď do parku Folimanka i na Bastion. Jeho rozloha je zhruba 5400 m² a leží ve výšce 200 až 230 m n. m.

V horní části plochy hned pod zdí Bastionu XXXI stojí zahradní restaurace Bar Kuželna, nyní nevyužívaná. Park nemá vchod, je oddělen místy jen nízkou zdí, nebo svahem. Vejít do něj lze z Horské ulice přibližně naproti vchodu do parku Ztracenka, v dolní části  přímo z téže ulice. Zelenou plochu tvoří mělké údolíčko ve skalnatém terénu.

Rostou zde volně především javory mléče (Acer platanoides), javory klen (Acer  pseudoplatanus) a ve značném množství jasany ztepilé (Fraxinus excelsior). Nachází se tu také vzrostlý dub letní (Quercus robur), hojně se vyskytující pajasan žláznatý (Ailanthus altissima), ale také například třešeň ptačí (Prunus avium), nebo méně obvyklý ořešák královský (Juglans regia). Mezi stromy a listnatými keři je parkový trávník.

Pás zeleně není příliš využívaný. V současné době je připravena revitalizace tohoto „Parku Pod hradbami“, jak bude nejspíš nově pojmenován. Součástí bude i rekonstrukce Baru Kuželna a jeho začlenění do zeleně, úprava terénu na terasy, probírka zeleně a výsadba nových stromů, vznik naučné stezky a rekonstrukce celé ulice Horská. 

Galerie: 
Bar Kuželna je na podzim 2020 zavřený (foto D. Broncová)
Vpravo je vidět zeď opevnění (foto D. Broncová)
Ráz krajiny pod Karlovem na počátku 19. století, vpravo hradební zeď
Vlevo hradevní zeď, vpravo dům v Horské ulici
Průchod přes hradby do Folimanky a na Bastion (foto D. Broncová)
Katastrální území

Historie:

od středověku těsné okolí hradeb

do poloviny 19. století volná krajina a sady s pěšinou

1869 ulice Horská

Zajímavost:

Park leží ve výšce 200 až 230 metrů n. m.

Plocha je po celý rok volně přístupná.

Adresa
Horská
12000 Praha 2
Česká republika
50° 4' 3.6624" N, 14° 25' 31.6812" E
Zvětšit mapu
Štítky: 
Odkazy a literatura:
Ederer, A.: Uličky Nového Města a Vyšehradu. Praha : Milpo 2007.
Datum poslední aktualizace: 1.11.2020 18:11
Datum vytvoření: 1.11.2020 18:04

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?