Platany v parku Na Karlově (autor fotografie: Dagmar Broncová)

Park Na Karlově (Nové Město)

Park u bývalého kláštera augustiniánů kanovníků na Karlově leží mezi ulicemi Ke Karlovu, Boženy Němcové a Horská a byl vybudován v roce 1903 na pozůstatku bývalého opevnění Nového Města a části klášterního hřbitova.

Klášter řeholních kanovníků sv. Augustina s  kostelem Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého založil císař Karel IV. v rámci výstavby Nového Města listinou ze dne 13. září 1350. Osobně se pak zúčastnil položení základního kamene. Stavba byla zahájena v roce 1351. Patrně ještě ne zcela dokončený kostel vysvětil roku 1377 arcibiskup Jan Očko z Vlašimi za účasti císaře a jeho syna Václava IV. Chrám je unikátní svým tvarem – osmiúhelníkovým půdorysem, přesně podle vzoru pohřebního chrámu císaře Karla Velikého v německých Cáchách. Okolní klášterní budovy jsou většinou přestavěny v barokním slohu. V budově bývalé Nové prelatury postavené v letech 1716–1724 F. M. Kaňkou sídlí od roku 1991 Muzeum Policie České republiky. Klášterní zahrada se nacházela severozápadně od tohoto objektu a dnes je zde dětské dopravní hřiště.

Park Na Karlově se rozkládá mezi kostelem, budovou Muzea policie ČR a nájezdem na Nuselský most. Je ve výšce 235 m n.m. a jeho rozloha činí přibližně 4500 m². Byl založen po zbourání zbytku starých hradeb na nejvyšším místě Nového Města (na tzv. hoře Karlově) podle plánu architekta Karla Skaláka. Byl vytvořen v historizujícím krajinářském pojetí, jež bylo na počátku minulého století velmi oblíbené. Po roce 1985 byl park upraven podle projektu arch. Radima Hubičky.

Vstup do parku je z ulice Boženy Němcové barokní bránou se slunečními hodinami. Hned nás upoutá poutní kaplička s pískovcovou sochou Karla IV. Lucemburského z roku 1837. Cesty jsou volně uspořádány a tvoří uzavřený okruh, jsou dlážděné, doplněné lavičkami. Letité stromy v létě poskytují příjemný stín.

Na okrajích parku jsou husté keřovité porosty. Roste tu svída bílá (Cornus alba), běžně se vyskytující líska obecná (Corylus avellana) a růže svraskalá (Rosa rugosa). To je 1 až 2 metry vysoký opadavý keř s větvemi hustě porostlými ostny. Vonné květy jsou až 9 cm široké.

Z listnatých stromů stojí za zmínku mohutný jerlín japonský (Sophora japonica), lípa malolistá (Tilia cordata), vzrostlý jírovec maďal (Aesculus hippocastanum) nebo javory mléče (Acer platanoides) a platany.

V severozápadní části parku před kostelem na dlážděném prostranství je kašna s litinovou pumpou v podobě sloupku s hlavicí, další pomník je umístěn v travnaté ploše – Zemřeli, aby jiní žili. Policisté a hasiči. (z roku 2009). Ve východní části byl po výstavbě metra v polovině sedmdesátých let 20. století umístěn oplocený výdech z metra.

Park Na Karlově je ve správě Hlavního města Prahy, je veřejně přístupný během dne, v době letního času v 6–19 h, v zimě v 6–18 h, na noc se zamyká. Je bezbariérový a volné pobíhání psů je zde zakázáno.

Park je součástí souboru kulturní nemovité památky: Klášter augustiniánů kanovníků Na Karlově.

Galerie: 
Platan javorolistý (Foto D. Broncová)
Katastrální území

ZAJÍMAVOST

Park leží ve výšce 235 metrů n. m.

Na noc se uzamyká.

HISTORIE

Původně zahrada kláštera.

Vybudován r. 1903.

Adresa
Ke Karlovu 1
Praha 2
Česká republika
50° 4' 9.0444" N, 14° 25' 44.796" E
Zvětšit mapu
Datum poslední aktualizace: 24.7.2023 13:35
Datum vytvoření: 11.5.2019 16:12

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?