Javory mléče v parku Na Karlově (autor fotografie: Dagmar Broncová)

Park Na Karlově (Nové Město)

Park u bývalého kláštera augustiniánů kanovníků na Karlově leží mezi ulicemi Ke Karlovu, Boženy Němcové a Horská a byl vybudován v roce 1903 na pozůstatku bývalého opevnění Nového Města a části klášterního hřbitova.

Klášter řeholních kanovníků sv. Augustina s kostelem Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého založil císař Karel IV. v rámci výstavby Nového Města listinou ze dne 13. září 1350. Osobně se pak zúčastnil položení základního kamene. Stavba byla zahájena v roce 1351. Patrně ještě ne zcela dokončený kostel vysvětil roku 1377 arcibiskup Jan Očko z Vlašimi za účasti císaře a jeho syna Václava IV. Chrám je unikátní svým tvarem – osmiúhelníkovým půdorysem, přesně podle vzoru pohřebního chrámu císaře Karla Velikého v německých Cáchách. Okolní klášterní budovy jsou většinou přestavěny v barokním slohu. V budově bývalé Nové prelatury postavené v letech 1716–1724 F. M. Kaňkou sídlí od roku 1991 Muzeum Policie České republiky. Klášterní zahrada se nacházela severozápadně od tohoto objektu a dnes je zde dětské dopravní hřiště.

Park Na Karlově se rozkládá mezi kostelem, budovou Muzea policie ČR a nájezdem na Nuselský most. Je ve výšce 235 m n.m. a jeho rozloha činí přibližně 4500 m². Byl založen po zbourání zbytku starých hradeb na nejvyšším místě Nového Města (na tzv. hoře Karlově) podle plánu architekta Karla Skaláka. Byl vytvořen v historizujícím krajinářském pojetí, jež bylo na počátku minulého století velmi oblíbené. Po roce 1985 byl park upraven podle projektu arch. Radima Hubičky.

Vstup do parku je z ulice Boženy Němcové barokní bránou se slunečními hodinami. Hned nás upoutá poutní kaplička s pískovcovou sochou Karla IV. Lucemburského z roku 1837. Cesty jsou volně uspořádány a tvoří uzavřený okruh, jsou dlážděné, doplněné lavičkami. Letité stromy v létě poskytují příjemný stín.

Na okrajích parku jsou husté keřovité porosty. Roste tu svída bílá (Cornus alba), běžně se vyskytující líska obecná (Corylus avellana) a růže svraskalá (Rosa rugosa). To je 1 až 2 metry vysoký opadavý keř s větvemi hustě porostlými ostny. Vonné květy jsou až 9 cm široké.

Z listnatých stromů stojí za zmínku mohutný jerlín japonský (Sophora japonica), lípa malolistá (Tilia cordata), vzrostlý jírovec maďal (Aesculus hippocastanum) nebo javory mléče (Acer platanoides).

V severozápadní části parku před kostelem na dlážděném prostranství je kašna s litinovou pumpou v podobě sloupku s hlavicí, další pomník je umístěn v travnaté ploše – Zemřeli, aby jiní žili. Policisté a hasiči. (z roku 2009). Ve východní části byl po výstavbě metra v polovině sedmdesátých let 20. století umístěn oplocený výdech z metra.

Park Na Karlově je ve správě Hlavního města Prahy, je veřejně přístupný během dne, v době letního času v 6–19 h, v zimě v 6–18 h, na noc se zamyká. Je bezbariérový a volné pobíhání psů je zde zakázáno.

Park je součástí souboru kulturní nemovité památky: Klášter augustiniánů kanovníků Na Karlově.

Galerie: 
Javor mléč, detail
Brána na rohu ulic Ke Karlovu a B. Němcové
Jerlín japonský
Kašna na nádvoří, foto M. Polák
Kostel a mladý jírovec maďal, foto M. Polák
Katastrální území

ZAJÍMAVOST

Park leží ve výšce 235 metrů n. m.

Na noc se uzamyká.

HISTORIE

Původně zahrada kláštera.

Vybudován r. 1903.

Adresa
Ke Karlovu 1
Praha 2
Česká republika
50° 4' 8.9688" N, 14° 25' 44.4108" E
Datum poslední aktualizace: 3.7.2020 18:32
Datum vytvoření: 11.5.2019 16:12

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?