Muzeum Policie ČR logo

Muzeum Policie České republiky (Nové Město)

Muzeum Policie České republiky objektivně dokumentuje a prezentuje historii, vývoj a činnost bezpečnostních sborů na území bývalého Československa od doby jeho vzniku po současnost.

Muzeum Policie České republiky mapuje historii, vznik, vývoj a činnost bezpečnostních sborů na území našeho státu, kriminalistiku a známé kriminalistické případy, prezentuje problematiku dopravní a letecké služby, cizinecké a pohraniční policie, ale i bývalé státní bezpečnosti. Muzeum Policie ČR spravuje bohaté sbírky, prezentuje stálou expozici, pořádá tematické výstavy, věnuje se osvětové činnosti a prevenci.  

O zřízení Muzea Policie České republiky bylo rozhodnuto v roce 1990 a expozice byla pro veřejnost otevřena dne 12. dubna 1991. 

Muzeum je umístěno v areálu pražského Karlova, který byl založen roku 1350 českým králem a pozdějším římským císařem Karlem IV. pro augustiniánský klášterní řád.

O více než čtyři sta let později, za vlády císaře Josefa II., byl řád zrušen a jeho veškerý majetek připadl státu. V objektu bylo nejprve zřízeno erární skladiště, poté, roku 1791, špitál pro léčení nakažlivých nemocí. V roce 1955 musel být objekt pro nevyhovující stav a celkovou zchátralost vyklizen, do té doby byl využíván jako chorobinec, v letech 1914-1918 jako středisko pro válečné rekonvalescenty a později jako nemocnice.

Roku 1960 budovy získalo ministerstvo vnitra a byl zde umístěn Státní oblastní archiv. V letech následujících areál prošel celou řadou stavebních úprav a byla provedena generální oprava budov. Zhruba od poloviny šedesátých let minulého století je podstatná část areálu využívána pro muzejní účely. Nejprve bylo zřízeno Muzeum Pohraniční stráže, které bylo roku 1973 přetvořeno v Muzeum Sboru národní bezpečnosti a vojsk ministerstva vnitra. V rámci průběžných úprav byla do provozu uvedena výstavní síň, účelově byly rekonstruovány také venkovní prostory - park před muzeem byl upraven na přírodní galerii a na zahradě vzniklo dětské dopravní hřiště.

(Převzato z www.muzeumpolicie.cz)

       

 

Galerie: 
Karlov_klášter
Výstava v Muzeu Policie ČR
Katastrální území
Datum založení
12.4.1991 (32 let)
Adresa
Ke Karlovu 1
128 00 Praha 2
Česká republika
50° 4' 8.22" N, 14° 25' 41.898" E
Datum poslední aktualizace: 19.10.2022 15:59
Datum vytvoření: 10.5.2019 18:59

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?