Faustův dům

Vycházka - Nové Město (2) (Nové Město)

Druhá vycházka Novým Městem začíná na jižní straně Karlova náměstí u Faustova domu. Navazuje na vycházku Nové Město (1) a seznamuje nás s dalšími zajímavostmi pražského města založeného Karlam IV., které v dalších staletích obohatila řada zajímavých staveb, osobností a událostí. 

ÚVOD:

Druhou procházku Novým Městem začneme Na Karlově náměstí u Faustova domu, projdeme postupně ke Kateřinské zahradě, ulicí Ke Karlovu s odbočkami k Zemské porodnici a kostelu sv. Apolináře, poté nad Albertovské schody,  až na konec ulice na Karlov. Poté sejdeme Horskou opět dolů do ulice Na Slupi, Vyšehradskou k emauzskému klášteru a procházku ukončíme na Palackého náměstí. 

Dále viz ZASTÁVKY

Poznámka: Dodatečně jsme vycházku natočili i jako video v rámci cyklu Toulky Prahou 2. Začíná již v Emauzích.  

Celková vzdálenost:
Sbalit všeRozbalit vše

Zastávka 1: Karlovo náměstí (Faustův dům a nemocnice)

Nárožní budova, zvaná Mladotovský či Faustův dům, má barokní fasádu. Jádro objektu však tvoří gotický palác, který zde stál již ve 14. století. Je známo, že se několik zdejších pánů věnovalo alchymii, a proto je právě s tímto domem spojena pražská verze pověsti o Faustovi.

Ta pověst je dostatečná známá, připomeňme si tedy, že v závěru odnesl čert Fausta otvorem ve stropě. V Praze však má pověst ještě pokračování. Při nešťastném únorovém náletu spojenců na Prahu v roce 1945 prolétla domem až do sklepa bomba. Ta sice nevybuchla, ale otvor ve stropě byl „obnoven“. V 90. letech 20. století byly při restauračních pracích nalezeny vzácné renesanční fresky s alchymistickými motivy. Záhadou však je, proč zde od té doby už 2x hořelo.

Pokračujeme ulicí U nemocnice kolem Všeobecné fakultní nemocnice, jejímž základem byl někdejší Novoměstský ústav šlechtičen. Veřejné nemocnice začaly v Praze vznikat za vlády Josefa II., jehož pomník se nachází v areálu. Protější nároží je ještě součástí bývalé jezuitské koleje a jedná se vlastně o pozdější přestavbu původní kaple.

Zastávka 2: Kateřinky (Kostel sv. Kateřiny, Michnův letohrádek)

Z ulice U nemocnice pokračujeme směrem ke kostelu sv. Kateřiny k pětiramenné křižovatce. Pokud  uděláme odbočku do ulice Viničná, v hale univerzitní budovy č. 7. si všimneme pamětní desky Alberta Einsteina, který tu působil za svého pražského pobytu.

Vstoupíme do areálu Kateřinské zahrady, někdejší součásti zdejšího kláštera augustiniánek, který dnes spravuje Všeobecná fakultní nemocnice. Vysoká štíhlá věž patří kostelu sv. Kateřiny Sienské, což byla oblíbená světice Karla IV. a také patronka Karlovy univerzity. Z gotického chrámu zbyla právě tato věž, samotný kostel byl přestavěn barokně.

Pokud projdeme parkem nebo ulicí Kateřinskou až do ulice Ke Karlovu, najdeme tu barokní budovu zv. podle někdejšího majitele Michnův letohrádek nebo také vila Amerika. Půvabná stavba Kiliána Ignáce Dientzenhofera dnes slouží jako Muzeum Antonína Dvořáka.

 

Zastávka 4: Ke Karlovu (Albertov)

Na křižovatce ulic Apolinářská a Ke Karlovu (u Urologické klliniky) zahneme doprava ulicí Ke Karlovu k dalšímu významnému novoměstskému chrámu. Asi v polovině cesty vede dolů široké schodiště směrem na Albertov, který nese jméno podle podle lékaře Eduarda Alberta. Ze schodiště se otevírá výhled na komplex budov, které slouží slouží převážně univerzitním účelům. Albertov byl 17. listopadu 1989 východiskem studentského průvodu, který skončil jako velká demonstrace na Národní třídě. Sametovou revoluci zde připomínají pamětní desky.

Zastávka 5: Karlov (kostel, muzeum, opevnění, Bastion, Ztracenka)

Ulicí Ke Karlovu dojdeme až na samý konec, ke kostelu a bývalému klášteru. Původně klášterní kostel Nanebevzetí P. Marie a sv. Karla Velikého, zvaný také Na Karlově byl sice později několikrát přestavován, ale základní architektura z doby Karla IV. je dosud zachována. Jedná se o osmibokou stavbu, připomínající chrám v Cáchách Karla Velikého, na jehož vládu Karel IV. symbolicky navazoval. V někdejším augustiniánském klášteře je Muzeum policie ČR. 

V těchto místech se stáčelo opevnění města dolů přes Nuselské údolí směrem k Vyšehradu (tento úsek je dosud zachován).

Budeme pokračovat Horskou ulicí podél nedávno opravené hradby, kde na bastionu U Božích muk bývají koncerty i výstavy. Také odsud lze projít schodištěm na Folimanku nebo zajít do půvabné zahrady zv. Ztracenka s pomníkem dvou totalitních režimů.

Zastávka 7: Emauzy

Vracíme se zpět Vyšehradskou ulicí, kde vstoupíme do areálu zv. Emauzy. Je to benediktinský klášter původně se slovanským bohoslužebným jazykem, založený Karlem IV. Slavnostní svěcení se konalo o velikonocích v roce 1372, kdy se čte v evangeliu o setkání Krista s učedníky v Emauzích. Klášter přežil všechny historické zvraty, nejvíce byl však poničen na konci 2. světové války při zmíněném náletu na Prahu. Jako zázrakem se ale z velké části zachovalo to nejcennější - nástěnné malby v ambitu z poloviny 14. století. Jedná se o pás fresek s paralelními tématy z Nového a ze Starého zákona. Jejich mimořádná kvalita vypovídá o kulturní úrovni panovnického dvora za vlády Lucemburků.

Kostel P. Marie, sv. Jeronýma, Cyrila a Metoděje, Vojtěcha a Prokopa byl v minulosti několikrát přestavován, ale stále zůstává v zásadě gotický. Nedávná restaurace obnovila v interiéru beuronskou výzdobu z konce 19. století (viz stavby).

Z terasy u kostelíka sv. Kosmy a Damiána (viz stavby) je pohled na dvě ministerské budovy od architekta Antonína Engela. Mezi nimi na Náměstí pod Emauzy se nachází obnovený pomník Praha svým vítězným synům (viz plastiky) od Josefa Mařatky.

                

Kostel sv. Jana Na skalce (viz stavby) proti Emauzům patří k nejpůsobivějším ukázkám českého dynamického baroka. Jedná se o dílo předního architekta l. poloviny 18. století Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Je zasvěcen Janu Nepomuckému, který byl v roce 1393 svržen z Karlova mostu. Na mostě se v těch místech nachází jeho nejstarší socha a právě její model je na oltáři zdejšího kostela.

Zastávka 8: Palackého náměstí

Pokud sejdeme ulicí Na Moráni k Vltavě, dostaneme se na Palackého náměstí. Uprostřed jeho plochy je rozložen pomník Františka Palackého - pozoruhodné dílo sochařů Stanislava Suchardy a Josefa Mařatky z počátku 20. století. Monumentální secesní pomník byl umístěn přímo proti mostu (dnes také Palackého), který vede na Smíchov.

Video: 

Katastrální územíDatum poslední aktualizace: 9.4.2021 22:00
Datum vytvoření: 4.1.2020 17:57

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?