Pomník z dvou druhů kamene (autor fotografie: Dagmar Broncová)

Pomník obětem totalitních režimů, zahrada Ztracenka (Nové Město)

Pomník obětem dvou totalitních režimů, jejichž symbolem je JUDr. Milada Horáková. Narodila se 25. 12. 1901 a zemřela násilnou smrtí 27. 6. 1950. V jejím životě se prolínaly dva totalitní režimy, nacistický a komunistický. Milada Horáková byla mezi prvními oběťmi komunistických perzekucí. Ve vykonstruovaném procesu byla obviněna za údajnou špionáž a velezradu a 27. června 1950 byla popravena na dvoře Pankrácké věznice. Společně s ní bylo souzeno dalších dvanáct osob.

Kamenný pomník a jeho druhá část, kovový sloupek s textem, je umístěn v zahradě Ztracenka. Byl sem instalován 1. října 2018. Slavnostního pietního aktu se zúčastnila i dcera Milady Horákové, Jana Kánská. Na sloupku stojí text: K uctění památky obětí dvou totalitních režimů, jejichž symbolem je komunisty popravená JUDr. Milada Horáková.

Zřízení pomníku inicioval a financoval Klub dr. Milady Horákové, z. s., ve spolupráci s městskou částí Praha 2. Záměr postavit pomník byl stvrzen memorandem, které 21. dubna 2015 podepsali starostka Prahy 2 Jana Černochová a předseda Klubu dr. Milady Horákové František Šedivý. Památník byl vybudován za finanční podpory hl. m. Prahy a MČ Praha 2, která poskytla i prostor pro umístění. Návrh díla vzešel z veřejné výtvarné soutěže.

Památník má podobu dvou surových, neopracovaných balvanů, které svírají bílý mramorový oblázek. Je to symbolická varianta srdce drceného kamennými kvádry. „Je to jakási alegorie o boji mezi dobrem a zlem. Památník znázorňuje hrubost a zároveň jemnost, něčí špinavost a něčí čistotu,“ řekl L. Sorokáč. Architekt Ondřej Tuček, který je zpracovatelem dokumentace návrhu uměleckého díla, uvedl: „Životní osud Milady Horákové je krystalicky čistým zosobněním střetu člověka s absurdním a nelidským zlem. Náš návrh reflektuje tento střet zobrazením čistého bílého oblázku uprostřed... jeho neposkvrněná bělost symbolizující nejen dobrotu a laskavost Milady Horákové, ale v přeneseném smyslu všech bojovnic proti totalitě, odolává v abstraktním smyslu nejen vnějšímu, hmatatelnému tlaku, ale i nehmotným silám, času a vodě. Balvany z černého žulového lomového kamene proti tomu symbolizují snadno identifikovatelné a hrozivé zlo, kterému málokdo dokáže otevřeně vzdorovat.“

Ak. sochař Ladislav Sorokáč se narodil 22. 5. 1963 v Bánovcích nad Bebravou na Slovensku, nyní žije v Sázavě.

Ing. arch. Ondřej Tuček žije v Praze 7. Navrhuje rodinné domy, veřejné budovy a jejich interiéry, věnuje se urbanismu. Za svou práci byl již několikrát oceněn: Best of Realty – zvláštní cena poroty 2018, Nominace na Českou cenu za architekturu 2016, Nominace na Cenu Klubu Za starou Prahu 2016.

Galerie: 
Katastrální území

Název: Pomník obětem totalitních režimů

Umístění: zahrada Ztracenka, Nové Město

Autor: Ladislav Sorokáč, Ondřej Tuček

Provedení: bílý kámen a černý žulový lomový kámen

Rok instalace: 2018

Adresa
Horská
Praha 2
Česká republika
50° 4' 4.818" N, 14° 25' 35.0544" E
Odkazy a literatura:
Datum poslední aktualizace: 15.1.2022 16:28
Datum vytvoření: 11.2.2019 15:07

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?