Pamětní deska Milada Horáková, rodný dům. Foto. P. Hajská

Milada Horáková, rodný dům, Rumunská č.p. 18/22 (Vinohrady)

Pamětní deska na rodném domě Milady Horákové, roz. Králové, na nároží Rumunské a Bělehradské. Vytvořena u příležitosti 120. výročí narození ve spolupráci MČ Praha 2 a Klubu dr. Milady Horákové.

Pamětní deska k uctění památky Milady Horákové při příležitosti 120. výročí jejího narození připomíná místo narození významné české právničky a političky JUDr. Milady Horákové, její činnost, její konflikt s totalitami i její skon. Umístění pamětní desky na rodný dům Milady Horákové iniciovala paní Jitka Titzlová, členka výboru Klubu dr. Milady Horákové, a díky podpoře Městské části Praha 2 a Klubu dr. Milady Horákové je možná její realizace.

Milada Horáková se narodila do rodiny pana Čeňka Krále dne 25. 12. 1901 v domě, který stojí na rohu Bělehradské (dříve Vávrova) a Rumunské ulice (dříve Havlíčkova) v Praze 2. Dům se nalézá na rohu obytného bloku v blízkosti frekventované křižovatky. 

Pamětní deska vytvořená z masivního cortenového plechu (rozměry 2330 × 664 mm) je umístěna na nároží domu na viditelném otevírajícím se směrem do náměstí. Spodní část je věnovaná textu a horní plocha ve své prázdnosti graduje světelným akcentem z vyleštěného nerezu, jež v sobě nese symboliku, jak vnitřní naléhavosti, tak v podobě čočky, kruhu, do sebe absorbuje současné skutečné okolí i vlastního diváka. Kruh neboli bod, Omfalos, představuje východisko i současné setkání, reflexním povrchem jemně odráží okolní dění, světlo a oblohu, generuje aktuální obrazy z ulice i závažné otázky dějin. Je symbolem zrodu i zániku, člověka i Boha. Corten jako formotvorný materiál byl zvolen záměrně pro svou syrovost a tvrdost, na nic si nehraje, čím je na povrchu, tím je i uvnitř (převzato z podkladu autorů pamětní desky).

Pamětní desku odhalili dne 11. 1. 2022 představitelé radnice MČ Praha 2 Alexandra Udženija,  starostka, Jana Černochová, dřívější starostka, Filip Novák, zástupce Klubu dr. Milady Horákové a ředitel Gymnázia Milady Horákové. Přítomni byli další zástupci Prahy 2, Klubu dr. Milady Horákové, rodiny Králových a Horákových i další veřejní činitelé, kteří se též k odkazu Milady Horákové dlouhodobě hlásí, např. senátorka Miroslava Němcová.  Po odhalení pamětní desky se konal vzpomínkový akt v kostele sv. Ludmily, v němž byla Milada pokřtěna. Zde byla mj. představena nová publikace „Milada Horáková a Královské Vinohrady“ (autor Filip Novák), která mapuje čtrnáct míst Prahy 2 spojených se životem a památkou této významné osobnosti. Publikaci připravila Praha 2 rovněž ve spolupráci s Klubem dr. Milady Horákové.

Pamětní deska a publikace jsou dalším krokem, kterým se MČ Praha 2 hlásí k odkazu Milady Horákové. Památka M. Horákové je každoročně připomíná na Vyšehradském hřbitově u symbolického hrobu. V roce 2018 odhalila Praha 2 v zahradě Ztracenka pomník obětem dvou totalitních režimů, nacistického a komunistického, jejichž symbolem je právě rodačka z Prahy 2, dr. Milada Horáková. O dva roky později, v roce 2020, pak radnice představila občanům výstavu k jubileu 30 let činnosti Klubu dr. Milady Horákové a připojila se také k manifestu občanského sdružení Dekomunizace. 

Autoři pamětní desky:

Jana Šindelová se narodila 23. 7. 1970 ve Šternberku, je vizuální umělkyně, teoretička umění
a kurátorka. Studovala výtvarnou výchovu na PdF a teorii a dějiny umění na FF UP v Olomouci, absolvovala AVU v Praze (Jiří Lindovský, Milan Knížák) a Mezinárodní letní akademii umění v Salzburku u Kiki Smith. Zabývá se kresbou, grafikou a site specific. Od roku 1992 vystavuje na výstavách v České republice i v zahraničí, její práce jsou zastoupeny ve sbírce National Gallery of Art ve Washingtonu, D. C., Galerie Klatovy / Klenová, v soukromých sbírkách v České republice a v zahraničí. Od roku 2002 spolupracuje s Václavem Ciglerem a s Michalem Motyčkou, společně připravili přes 100 projektů a výstav a vydali 9 publikací.

Michal Motyčka se narodil 18. března 1974 v Praze, je umělec a architekt. Absolvoval fakultu
architektury ČVUT v Praze (1992-2001), ateliér Sklo v architektuře prof. Mariana Karla na VŠUP v Praze (1995-2000), studijní stáž na Škole architektury prof. Emila Přikryla na AVU v Praze (1999) a studijní stáž na oboru skla na Rhode Island School of Design v Providence v USA (1999-2000). Zabývá se přesahem mezi architekturou a současným vizuálním uměním. Vystavoval v mezinárodně respektovaných muzeích v Corning Museum of Glass, v dánském Ebeltoftu a Aarhusu, a v belgickém Lommelu. Od roku 1999 spolupracuje s Václavem Ciglerem.

Galerie: 
Pamětní deska M.Horáková, rodný dům
Pamětní deska M.Horáková, rodný dům, odhalení 11.1.2022
Pamětní deska M.Horáková, rodný dům, odhalení 11.1.2022
PD M. Horáková, 11.1.2022, pietní vzpomínka v kostele sv. Ludmily
Křtitelnice v kostele sv. Ludmily
Publikace Milada Horáková a Královské Vinohrady
Katastrální území

Název: Milada Horáková, rodný dům

Umístění: Rumunská č.p. 18/22, nároží s Bělehradskou ulicí

Text: V tomto domě se dne 25. 12. 1901 narodila spoluzakladatelka československého ženského hnutí, právnička a politička JUDr. Milada Horáková, rozená Králová, za protinacistický odboj vězněna od roku 1940 do konce války, za protikomunistický odboj postavena v roce 1949 do čela vykonstruovaného procesu, v něm odsouzena k trestu smrti a dne 27. 6. 1950 popravena, nepohřbena.

Autoři: Jana Šindelová, Michal Motyčka

Provedení: Corten

Iniciátor: Klub dr. Milady Horákové, MČ Praha 2

Odhalení: 11. 1. 2022

Adresa
Bělehradská 18/22
Bělehradská 18/22
12000 Praha 2
Česká republika
50° 4' 26.3496" N, 14° 25' 58.89" E
Datum poslední aktualizace: 6.2.2023 16:32
Datum vytvoření: 15.1.2022 16:23

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?