Organizace

Vybrané organizace a subjekty působící v Praze 2, jejichž tradice
nebo zaměření je blízké tématům Encyklopedie.

Zobrazuji 8 položek. Zobrazit grafický výpis
#Události
Název Popis
Knihovna na Vinohradech, otevření Jedna z nejstarších knihoven v celé Praze má nyní své sídlo na Vinohradské třídě 69. Za... Zobrazit
#Organizace
Název Popis
Československá obec legionářská (ČsOL) Československá obec legionářská z.s. (ČsOL) je spolek, sdružující veterány československého... Zobrazit
Novoměstská radnice, organizace Od 1. 1. 2007 je Novoměstská radnice samostatnou příspěvkovou organizací s právní subjektivitou.... Zobrazit
Sokol Královské Vinohrady Sokol byl na Královských Vinohradech založen nedlouho po jejich povýšení na město - 27. února 1887... Zobrazit
Sokol Pražský Sokol resp. Tělocvičná jednota pražská Sokol byl jedním z prvních spolků založených po pádu... Zobrazit
Sokol Vyšehrad Tělocvičná jednota Sokol Vyšehrad vznikla 20. dubna 1890. V té době již byl Vyšehrad součástí... Zobrazit
Spolek Vltavan v Praze Vltavan v Praze je nejstarším existujícím profesním spolkem. Byl založen 11. června 1871 v pražském... Zobrazit
#Stavby
Název Popis
Spolek pro podporování stavby votivního chrámu Páně sv. Ludmily na Královských Vinohradech Královské Vinohrady (původním názvem Viniční Hory) byly správním celkem rozkládajícím se za... Zobrazit