Dismanův rozhlasový dětský soubor (Vinohrady)

Legendární dětský rozhlasový soubor fungující pod Českým rozhlasem, který roku 1935 založil pedagog, reportér a režisér Miloslav Disman.

Soubor je pojmenován podle zakladatele Miloslava Dismana, režiséra, reportéra a pedagoga (1904 – 1981). Jednoznačná odpověď na to, kdy soubor vznikl, neexistuje, neboť Miloslav Disman se už jako začínající učitel obklopoval dětmi, které měly zájem o divadlo, literaturu a výtvarné umění. První zmínky jsou ještě ze severních Čech, odkud Disman pocházel, větší veřejné produkce jsou spojeny s jeho působením na nuselských  školách, a pak pochopitelně především s rozhlasem, kde první skupina dětí vystoupila 15. května 1931 ve stylizované reportáži s názvem Podblanické děti návštěvou v Praze. Dohadům o přesném datu vzniku souboru předešel sám Miloslav Disman tím, že za den jeho založení považoval datum svého nástupu do pracovního poměru v redakci tehdejšího Školského rozhlasu, a tím bylo 15. září 1935. Statut stálého rozhlasového tělesa získal soubor v roce 1951.

V průběhu desetiletí prošlo řadami DRDS mnoho dětí s dispozicemi a vztahem ke slovesnému umění a k dalším kreativním činnostem. K předchozímu působení v Dismanově souboru se hlásí značný počet osobností, pro něž se právě DRDS stal odrazovým můstkem k budoucí profesní orientaci, mj. Pavel Kohout, Jiří Horčička, Jarmila Šusterová, Zdeněk Borovec, Alena Vránová, Karel Kyncl, Jana Hlaváčová, Jiří Valenta, Eva Sadková, Josef Vinklář, Bohumil Švarc, Aťka Janoušková, Olga Čuříková, Václav Postránecký, Nataša Tanská, Pavla Břínková, Eva Klepáčová, Marek Eben, Gabriela Osvaldová, Petr Mandel, bratři Koptové, Jindřich Fairaizl, Tomáš Töpfer, Pavel Vantuch, Dana Morávková a řada rozhlasových redaktorů a moderátorů. 

Miloslav Disman přesto už tehdy nechtěl, aby soubor byl jen líhní a zásobárnou talentů pro rozhlas, televizi nebo film. Jeho hlavním záměrem bylo děti vést k tvořivosti, rozhledu, povědomí o našich kulturních a historických kořenech. Vychovávat je v tom nejlepším slova smyslu. Mezi tradiční aktivity souboru, patří od roku 1944 letní táborová soustředí, během kterých si děti užívají, ale hlavně na sobě pracují. První tábor „Broučkov“, (nazvaný podle představení, na kterém s dětmi M. Disman spolupracoval), se konal ve Vráži u Písku. Program táborového dne dodnes začíná například tzv. ateliérem (pohybovým, rozhlasovým, dabingovým, fotografickým), dále děti pod vedením svých asistentů pracují ve skupinách nad tématem, které se učí chápat a zpracovávat. Součástí je také kulturní olympiáda např. v přednesu daných textů. Večery jsou věnované divadlu, tanci, společenskému chování. Děti také „provozují“ své vlastní rádio DIS, v jehož programu připravují rozhovory, ankety, vybírají si hudbu, čtou zprávy.

Práce souboru je rovnoměrně rozdělena mezi rozhlasovou a divadelní tvorbu. Děti prostřednictvím tvorby divadelních představení, natáčení nebo zážitků nahlížejí na svět okolo sebe. Učí se základům herecké a rozhlasové práce - dobře mluvit, hýbat se, pracovat s textem, zpívat,  zacházet s rozhlasovou technikou, spolupracovat mezi sebou navzájem a mnohé jiné. Při divadelních zkouškách nebo natáčení reportáží musí děti o tématech přemýšlet, načerpat vědomosti, formulovat otázky a nebát se je klást, a přitom všem musí být zároveň pohotové, komunikativní a respektovat názor druhého. I když se většina Dismančat nevydá na umělecké školy, většinou těchto dovedností a zkušeností uplatní jak v profesním, tak osobním životě.

Miloslav Disman stál v čele souboru do roku 1973. DRDS pokračuje v duchu Dismanových tradic ve všestranné kulturní výchově i pod dalším vedením soboru, kde se vystřídali režisér Jan Berger (v letech 1973–1990), manželé Václav a Zdena Fleglovi (1990–2015) a Jana Franková Doležalová (2015–2021). Poslední jmenovaná umělecká vedoucí byla také herečkou, autorkou, režisérkou a redaktorkou. Zemřela náhle v červnu 2021 ve věku 54 let. V červenci 2021 vypsal Český rozhlas výběrové řízení na pozici nového uměleckého vedoucího.

DRDS pravidelně hraje v rámci Prahy i na zájezdech a účastní se mnoha kulturních a benefičních akcí. Děti natáčejí literárně – dramatické pořady a reportáže. Soubor spolupracuje s pražskými i mimopražskými divadly, uměleckými agenturami, uměleckými školami, dabingovými a televizními studii, např. Českou televizí. Malé umělce z řad Dismanova rozhlasového dětského souboru si velmi často vybírají producenti a režiséři do svých reklam a filmů. 

Členové DRDS také „vydávají“ časopis Dispress, který je možné si přečíst na stránkách souboru. Hravou formou pomocí textů, fotografií a obrázků připravují děti informace o natáčení v rozhlase, společných výletech a dobrodružstvích, připdávají soutěže i recepty.

Děti jsou do Dismanova rozhlasového dětského souboru přijímány skrze oficiální dvoukolový konkurz. Konkurzu do Přípravky DRDS se mohou účastnit děti ve věku šesti až deseti let, zcela výjimečně i starší. Zkoušky do Přípravky jsou dvou až tříměsíční a vrcholí druhým výběrovým kolem, po němž jsou vybráni noví členové DRDS.

Na stránkách DRDS se lze dočíst více o historii souboru, najít aktuální repertoár, nahlédnout do jeho práce a pustit si reportáže dětí.

Galerie: 
Katastrální území
Datum založení
31.5.1931
Adresa
Český rozhlas
Vinohradská 12
12000 Praha 2
Česká republika
50° 4' 42.9132" N, 14° 26' 3.66" E
Zvětšit mapu
Datum poslední aktualizace: 7.10.2023 18:14
Datum vytvoření: 10.8.2021 16:03

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?