Chlupáčovo muzeum historie Země, PřF UK (Nové Město)

Chlupáčovo muzeum historie Země je univerzitní muzeum Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Nalézá se v suterénu budovy PřF UK, Albertov 6. Muzeum je zaměřeno na oblasti historické geologie, stratigrafie, paleontologie, všeobecné geologie, regionální geologie aj. Nese jméno významného geologa a paleontologa prof. Ivo Chlupáče, který na univerzitě působil.

Historie:

Chlupáčovo muzeum historie Země (dále CHMHZ) vzniklo přestavbou původních sbírek Ústavu geologie a paleontologie PřFUK. V současné podobě bylo muzeum slavnostně otevřeno 3. prosince 2008 (pro odborníky a média), pro veřejnost pak 1. ledna 2009. Geologicko-paleontologické sbírky jsou však součástí PřF UK už od jejího vzniku v roce 1920. Před tímto datem byly umístěny na pracovištích Filosofické fakulty Karlo-Ferdinandovy univerzity, pod kterou byly původně přírodní vědy organizovány (týká se jak její české, tak i německé části). V meziválečném období byly tyto sbírky umístěny v prostorách přízemí, kde jsou dnes kanceláře. V roce 1945 byla prezidentským dekretem zrušena německá univerzita a její majetek byl převeden na českou Univerzitu Karlovu. S tím se do sbírek PřF UK dostalo mnoho nových sbírek. Vzhledem k nárůstu počtu sbírkových předmětů přestaly kapacitně stačit původní prostory sbírek a v 50. letech došlo k zastřešení východního vnitrobloku budovy Albertov 6, čímž vznikla plocha pro expozici i ukládání nových sběrů. Sbírky byly však i nadále přístupny pouze pracovníkům, studentům PřF UK a odborné veřejnosti. Tento stav trval až do konce století. Během tohoto období prostory sbírek chátraly, a proto bylo rozhodnuto o jejich rekonstrukci. V letech 2004-2007 proběhla přestavba, která oddělila expoziční a depozitní část sbírek. Po instalaci expozice během roku 2008 pak bylo rozhodnuto i o možnosti zpřístupnění prostor pro veřejnost, i když jen omezeně. V souvislosti s tím došlo i k přejmenování na Chlupáčovo muzeum historie Země, na počest významného geologa a paleontologa prof. Ivo Clupáče, který na univerzitě působil.

Současnost:

Muzeum Je součástí Ústavu geologie a paleontologie PřF UK. Slouží především k výuce a výzkumu v oblasti historické geologie, stratigrafie, paleontologie, všeobecné geologie, regionální geologie a dalších příbuzných oborů. Za tímto účelem je zpřístupněno i veřejnosti, avšak v omezeném režimu – každou středu od 10 do 17 hodin a při speciálních akcích.

Zajímavost: Ústředním bodem expozice je 8 metrů dlouhá kostra karnotaura (Carnotaurus sastrei) – velkého masožravého dinosaura, žijícího v období svrchní křídy na území dnešní Argentiny. Jde o vůbec první trvale vystavenou dinosauří kostru na našem území. Koňské sedlo na hřbetu kostry je záměrným „anachronismem“, který připomíná práci českých přírodovědců při geologickém mapování Mongolska v 70. letech.

Vysvětlivky:

  • Paleontologie patří do geologických věd, studuje vyhynulé živočišstvo a rostlinstvo. 
  • Stratigrafie je geologický obor, který studuje sled vrstev, jejich vzájemné vztahy a stáří.

(Zpracováno dle podkladů PŕF UK)

Galerie: 
Katastrální území
Datum založení
3.12.2008 (15 let)
Adresa
Albertov 6
12000 Praha 2
Česká republika
50° 4' 7.4352" N, 14° 25' 29.6076" E
Zvětšit mapu
Štítky: 
Odkazy a literatura:
100 let Přírodovědecké fakulty UK, publikace ke 100 letům od založení fakulty, PřF UK, 2020, tým autorů
Datum poslední aktualizace: 2.11.2023 9:02
Datum vytvoření: 22.9.2020 23:48

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?