Knihovna Českého rozhlasu (Vinohrady)

Knihovnu využívají pro tvorbu svých pořadů zejména rozhlasoví dramaturgové a režiséři, ale i tvůrci rozhlasové publicistiky a populárně naučných pořadů.

V organizační struktuře Rozhlasu je mnoho útvarů a oddělení, které svojí činností přispívají nemalou měrou k hladkému chodu rozhlasového vysílání, ale většinou zůstávají skryté v „rozhlasovém zákulisí“. Mezi ně patří i rozhlasová Knihovna s více než devadesátiletou historií - počáteční písemné zmínky o existenci Knihovny pocházejí z roku 1932. Nejstarší doklady spolupráce kolektivu knihovníků na rozhlasovém vysílání nacházíme na sklonku třicátých let v pravidelné nedělní relaci „Česká kniha“ s podtitulem Čtenáři knih k amplionu. Pro tvorbu svých pořadů Knihovnu od začátku využívají hlavně rozhlasoví dramaturgové a režiséři. Mnoho zajímavých informací z knih čerpali také redaktoři kulturní publicistiky nebo tvůrci populárně naučných pořadů – například pro oblíbené rozhlasové magazíny Meteor či Kolotoč. V posledních letech se Knihovna dlouhodobě podílí také na speciálních projektech Českého rozhlasu – např. Znovu 89, Projekt 68, Studio 39. Dobový tisk a cenné informace nalezené v knihách pak ve spojení s úryvky archivních zvuků měly ohlas nejen u rozhlasových posluchačů, pamětníků, ale i u odborné veřejnosti z řad historiků. Společným počinem archivářů, rešeršistů a knihovnic je projekt Auditorium, který nabízí veřejnosti prostřednictvím vybraných zvukových nahrávek z rozhlasového archivu možnost sledovat na sociálních sítích významné události či výročí doplněné komentářem a výběrem knih k dané tematice.

Knihovní fond byl zpočátku doplňován knižními dary a recenzními výtisky, postupem doby získala akvizice odborný základ s důrazem na budování speciálního fondu týkajícího se rozhlasové historie a teorie, mediální a žurnalistické oblasti. V současné době disponuje rozhlasová Knihovna více než osmdesáti tisíci publikacemi, které přibývají pravidelně každý měsíc. Knihovní fond je rozdělen do třiatřiceti oborů podle zaměření: beletrie zde reprezentuje největší část, dále jsou to například společenské vědy, literární historie, hudba, ale i technika nebo vojenství. Samozřejmostí jsou obory jako rozhlas a média. V jednom z depozitářů uchováváme české i zahraniční noviny. Je možné si prolistovat i sedmdesát let staré výtisky Mladé fronty nebo Rudého práva, ale také zahraniční The Times nebo Le Monde. Od počátku 50. let 20. století byl systematicky budován výstřižkový archiv. Lze si ho představit jako množství papírových složek, do kterých se tematicky třídily vybrané články z dobového tisku. Fond výstřižků o domácích a zahraničních událostech a osobnostech obsahuje přibližně dva miliony článků. Pro lepší manipulaci a především z hlediska dostupnosti informací se složky postupně digitalizují.

Knihovna ČRo má ve svém fondu unikátní publikace týkající se rozhlasové historie i teorie  - např. texty rozhlasových přednášek, interní učební texty pro rozhlasové pracovníky, zápisy z programových konferencí, nebo periodický sborník Rozhlasová práce. Velice cenným informačním materiálem jsou rozhlasová periodika – Svět mluví, Školský rozhlas, Přehled rozhlasu a mnoho dalších odborných časopisů s orientací na rozhlasové vysílání, ale také interní rozhlasový časopis Vlnění, nebo Magazín Klubu Vltava.

Vzácným uceleným souborem je programový věstník Radio-journal (Týdeník Rozhlas), který začal vycházet pouhé čtyři měsíce od zahájení pravidelného rozhlasového vysílání v září roku 1923. Kompletních devadesát devět ročníků je zdigitalizováno a zveřejněno v Digitální knihovně Kramerius.

Výpůjční služby Knihovna poskytovala výhradně jen svým zaměstnancům, a to především k redaktorské práci. Řada posluchačů tedy neměla ponětí o existenci Knihovny v Rozhlase, což bylo způsobeno i tímto ryze interním zaměřením. Od roku 2020 je Knihovna ČRo zapsána na Ministerstvu kultury ČR jako veřejná knihovna se specializovaným fondem a proto je odborné i laické veřejnosti otevřena každou středu od 8 do 16 hodin.

Digitální knihovna nabízí digitální dokumenty prostřednictvím systému Kramerius a obsahuje jak volná, tak autorsky chráněná díla různých žánrů. Katalog Knihovny obsahuje zhruba 82 000 záznamů s věcným popisem, anotacemi a obálkami knih. Požadované publikace je možné vyhledat zde a objednat k prezenčnímu studiu v badatelně ČRo na adrese knihovna@rozhlas.cz.

Galerie: 
studovna periodik, foto Khalil Baalbaki
studovna knihovny, foto Khalil Baalbaki
rozhlasová periodika, foto Khalil Baalbaki
rozhlasová periodika II., foto Khalil Baalbaki
ilustrační foto Khalil Baalbaki
depozitář knihovny, foto Khalil Baalbaki
zahraniční tisk, foto Khalil Baalbaki
výstřižkový fond, foto Khalil Baalbaki
Narození
1932
Katastrální území
Adresa
Vinohradská 12
12000 Praha 2
Česká republika
50° 4' 42.9456" N, 14° 26' 4.2756" E
Zvětšit mapu
Datum poslední aktualizace: 8.12.2023 21:46
Datum vytvoření: 8.12.2023 9:39

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?