Hrdličkovo muzeum člověka, PřF UK (Nové Město)

Antropologické muzeum. Je součástí Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Nese jméno svého zakladatele, antropologa Dr. Aleše Hrdličky. Muzeum bylo otevřeno v roce 1937 na Albertově, dnes sídlí ve Viničné ulici. Vystavuje hlavně kosterní pozůstatky, mumie a zajímavé antropologické odchylky.

O založení muzea se zasloužil zejména Dr. Aleš Hrdlička (1869 – 1943), který přišel s koncepcí expozice a byl i hlavním finančním donátorem. Myšlenka na otevření muzea věnujícího se vědě o člověku (antropologii) ho provázala již dlouhá léta. Ovlivnily jej zkušenosti z práce kurátora antropologických sbírek v americkém United States National Museum ve Washingtonu. První zmínka o založení muzea je již z roku 1922. Záměr na založení muzea napsal Dr. Hrdlička i v dopise prezidentovi T. G. Masarykovi ze dne 22. 3. 1929. Založení muzea napomohl i Hrdličkův přítel, ředitel Antropologického ústavu prof. Jindřich Matiegka. Z důvodů finanční krize nedošlo k vyčlenění samostatné budovy a muzeum bylo otevřeno v budově Přírodovědecké fakulty UK na Albertově 22. října 1937, ještě téhož roku bylo přejmenováno na Hrdličkovo muzeum člověka.

Expozice dodnes kopíruje ideu Dr. Hrdličky – je rozdělena do čtyř tematických celků, které dohromady mají co nejkomplexněji postihnout tak složitého tvora, jakým je člověk. Hlavními tématy je vývoj lidského druhu (fylogeneze) a rozličnost (variabilita) lidského druhu. Doplňkovými je téma vývoje lidského jedince (ontogeneze) a téma nemocí, odchylek (patologie) a smrti.

Během válečných let se prohloubily finanční problémy. V roce 1952 se muzeum spolu s Antropologickým ústavem přestěhovalo do Viničné ulice č. p. 7, do menších prostor. Zde jsou sbírky dodnes, avšak z důvodů malé plochy (128 m2) není možno vystavovat všechny exponáty.

Za dobu svého fungování se návštěva muzea stala mj. součástí výuky přírodopisu a biologie na základních a středních školách. Muzeum pracuje na nové expozici, v níž budou začleněny i nové vědecké poznatky na poli antropologie.

(Zpracováno s využitím uvedených zdrujů PřF UK, muzeumcloveka.cz)

Galerie: 
Katastrální území
Datum založení
22.10.1937 (86 let)

Zakladatel: Dr. Aleš Hrdlička

Založení: 22. října 1937 (Albertov)

Umístění: Viničná 7 (128 m2) od r. 1952

 

Adresa
Viničná 7
12000 Praha 2
Česká republika
50° 4' 20.46" N, 14° 25' 27.3504" E
Zvětšit mapu
Štítky: 
Odkazy a literatura:
100 let Přírodovědecké fakulty UK, publikace ke 100 letům od založení fakulty, PřF UK, 2020, tým autorů
Datum poslední aktualizace: 19.10.2022 15:59
Datum vytvoření: 22.9.2020 0:51

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?