Vycházka - Vinohrady (2) (Vinohrady)

Královské Vinohrady, kdysi zeleň a usedlosti za hradbami. Dnes čtvrť s obdivovanými stavbami a historií zajímavou na osobnosti i události. Druhou vycházky zahájíme na náměstí Míru. Vydáme se dolů kolem někdejší záložny až ke Schnirchově domu, vrátíme se zpět na náměstí a od divadla projdeme dalším stavbám a zajímavostem, připomeneme si zaniklou synagogu a Pištěkovu arénu a projdeme až k Sadům Svatopluka Čecha.

ÚVOD

Je těžké uvěřit, že v místech náměstí Míru (původně Purkyňovo) bylo ještě v 80. letech 19. stol. pole. Starší centrum osídlení bylo v místech dnešního Tylova náměstí. V souvislosti s výstavbou města na šachovnicovém půdorysu se přesunulo do míst dnešního nám. Míru. Odtud pak vycházejí hlavní ulice a kolem náměstí vyrůstají významné budovy města s kostelem sv. Ludmily uprostřed.

Postup zástavby lze pozorovat na měnícím se slohu budov – směrem od Nového Města to jsou nejdříve převážně pseudoslohové objekty a dále pak nastupují moderní slohy.

DOPORUČUJEME: Proměny v čase

Proměny území dnešního náměstí Míru si můžete prohlédnout na MAPÁCH různého stáří. Proměny některých míst na starých a nových fotografiích jsou uvedeny u jednotlivých zastávek.

Dále viz ZASTÁVKY

Celková vzdálenost:
Sbalit všeRozbalit vše

Zastávka 1: nám. Míru, kostel sv. Ludmily a okolí

Novogotický kostel sv. Ludmily je dílem architekta Josefa Mockera. Kostel vznikl v souvislosti s rostoucím počtem obyvatel v 80. letech 19. stol., vysvěcen byl roku 1892. Je to trojlodní bazilika se dvěma vysokými průčelními věžemi, na malířské a sochařské výzdobě se podílela řada významných umělců té doby. Od roku 2013 je na kostel promítán videomapping, který v rámci Signal festivalu přitáhne tisíce diváků.

Za kostelem stojí na nároží náměstí a ulice Korunní budova Arcibiskupského gymnázia z počátku 20. stol. (přestavba a modernizace z roku 1938). Zajímavostí je hvězdářská kopule s dalekohledem.  

Další významnou budovou je Národní dům v bloku mezi ulicemi Korunní a Slezskou od architekta Antonína Turka. Kulturní a společenské centrum Královských Vinohrad bylo postaveno v letech 1893-94.

Sídlem samosprávy města je obecní úřad, původně radnice. Dnes je tvořen několika propojenými budovami v dolní části náměstí - nárožní budova do Jugoslávské ulice – tady se také nachází původní rozlehlá vstupní hala.  

Zastávka 2: Jugoslávská, Vinohradská záložna

K základním potřebám nově vzniklého města patřil i peněžní ústav. Záložna vinohradská byla založena již v roce 1874. Její dnešní objekt je tvořen několika domy mezi ulicemi Jugoslávskou a Anglickou. Směrem do Londýnské je působivé okrouhlé nároží z 30. let 20. stol. Jaroslava Kabeše a Václava Vejrycha. Hala spořitelny je průchozí, a tak se z funkcionalistického prostoru dostaneme do půvabné neorenesanční haly, odkud vyjdeme do Anglické ulice.

Zastávka 3: Mikovcova, Schnirchův dům

Uděláme si malou odbočku pasáží na Bělehradskou a pak do protější Mikovcovy ulice. Tady se nachází jeden z krásných pseudorenesančním domů (č.p. 548/5.), jehož stavebníkem byl umělec generace Národního divadla Bohuslav Schnirch. Schnirchův dům je dílem Antonína Wiehla a Jana Zeyera ze 70. let 19. století a byl postaven v místech zbouraných hradeb. Jedná se o jeden z prvních domů tohoto slohu, zdobených sgrafity.

Zastávka 4: nám. Míru, severní strana

Vrátíme se zpět do Anglické k náměstí Míru kolem nárožního domu s Italskou, postaveného stavitelem a pozdějším starostou Aloisem Burešem, Do roku 1993 zde byla jedna z nejstarších zdejších kaváren zv. Hlavovka. Na domě je pamětní deska, připomínající, že ve zdejším domě žil sochař Jan Štursa. Nad ním si prohlédneme výstavní neobarokní činžovní domy, které v letech 1902-1903 na severní straně uzavřely prostor náměstí v místech někdejší zahrady Eichmanka. Podobně divadlo, které vybudovala Vinohradská obec jako další kulturní stánek v blízkosti již zmíněného Národního domu. Divadlo Na Vinohradech zahájilo svou činnost v roce 1907 a je dílem architekta Aloise Čenského.

Zastávka 5: Římská, Hasičský dům

Ulicí Ibsenovou obejdeme divadlo do Římské. Zde se v č. 45 nachází další vinohradská divadelní scéna - dnes zv. Divadlo U Hasičů. Název je odvozen od budovy, kterou koncem 20. let 20. stol. nechala postavit Česká zemská hasičská jednota. Vysoká nárožní věž měla symbolizovat hasičskou zbrojnici.

Zastávka 7: Sázavská, škola v místě synagogy

Tady si můžeme udělat odbočku vpravo do Sázavské ulice. Škola v č.p. 830/5 stojí v místech někdejší vinohradské synagogy z konce 19. stol. od vídeňského architekta Wilhelma Stiassného. Monumentální dvouvěžová stavba vyhořela při náletu ze 14. února 1945 a nakonec byla v roce 1951 stržena.

Zastávka 8: Budečská x Sázavská, Pištěkova aréna

Vrátíme se zpět, abychom si na křižovatce Budečské a Slezské připomněli slavnou éru Pištěkovy arény. Ta vznikla v místech proslulého Kravína v roce 1877 původně jako Letní divadlo na Královských Vinohradech. S různými přestavbami existovala až do roku 1932, kdy byla zbořena a na její parcele byly postaveny 3 činžovní domy.

Zastávka 9: Korunní, Sborový dům Československé církve evangelické

Pokud půjdeme vzhůru Korunní třídou, která je lemována pseudoslohovými domy, dojdeme k č.p. 1440/60. Zajímavý pseudogotický dům s věžičkou nad průčelím je dílem architekta Antonína Turka. Jedná se o sborový dům Českobratrské církev evangelické. V prostorném sále v přízemí se kromě bohoslužeb konají koncerty a jiné kulturní akce.


Katastrální územíDatum poslední aktualizace: 27.8.2020 12:48
Datum vytvoření: 17.6.2020 22:38

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?