Zemědělská osvěta

Spolkový dům Zemědělské osvěty, Slezská čp. 100/7 (Vinohrady)

Pozemek zvaný Seidlovka vykoupila pro výstavbu vyšší školy, kancelářských prostor a spolkového domu Zemědělské osvěty roku 1920 Vinohradská záložna. Ve stylu expresivního pusrimu byla budova navržena Josefem Gočárem a k jejímu slavnostnímu otevření došlo 28. října 1926. Charakter domu dotváří reliéfy sochaře Otto Gutfreunda.

Historie

Původně vyšší škola a kancelářský a spolkový dům Zemědělské osvěty, ve stylu expresivního purismu, stojí na pozemcích bývalé usedlosti Seidlovka, kterou po roce 1920 vykoupila Vinohradská záložna. Monumentální stavba vznikla z podnětu spoluzakladatele Československé zemědělské akademie Edvarda Reicha, který pro realizaci své ideje oslovil profesora Akademie výtvarných umění, Josefa Gočára.
Spolkový dům byl slavnostně otevřen 28. října 1926, ale již v červenci ji navštívil a podpořil, kromě ministerského předsedy Aloise Švehly, prezident T. G. Masaryk. Architekt se při zadání projektu snažil využít daného nestandardního pozemku: rozvržením hmoty domu urbanisticky dokončil průsečík tří ulic.

Popis

Objekt ve tvaru rozvírajícího se U svým rozeklaným rizalitovým průčelím do ulice Blanické tvoří s okolními budovami menší náměstí. Režné cihly a střídmý, a přesto monumentální výraz stavby hovoří o „návratu k principům kotěrovské moderny“ (Rostislav Švácha), ale hlavně přihlášení se k holandské architektuře a okouzlením z Dudoka.
Z hlavního průčelí do Blanické ulice vystupují dva pylony, na kterých měly být podle prvotních návrhů umístěny sochy mužů, vedoucích koně se zvednutou přední nohou. Připomínaly sochy antických krotitelů koní ‒ Dioskurů ‒, které se nacházejí v Římě. Portál do Slezské ulice je opatřen nápisem Dům zemědělské osvěty, průčelí v dolních partiích jsou vyzdobena reliéfy Otto Gutfreunda a zobrazují Alegorie Obilnářství a Vinařství. Ve vestibulu je uméstěna pamětní deska bratranců Veverkových, dílo prof. Jana Laudy.
Objekt je památkově chráněn od roku 1958.

Galerie: 
Zemědělská osvěta
Zemědělská osvěta
Josef Gočár, perspektiva, 1924
Portál - Josef Gočár, perspektiva, 1924
Portál - Josef Gočár, perspektiva, 1924
Půdorys přízemí
Katastrální území

UMÍSTĚNÍ: Slezská 7, Blanická 11, Římská 46, č.p. 100/XII, Praha 2- Vinohrady

ARCHITEKT: Josef Gočár

VÝSTAVBA: 1924– 1926

Ve vestibulu Spolkového domu Zemědělské jednoty je umístěna pamětní deska vynálezců ruchadla bratranců Veverkových z roku 1927 od Jana Laudy.

Adresa
Slezská 7
12000 Praha 2 - Nové Město
Česká republika
50° 4' 33.852" N, 14° 26' 19.014" E
Zvětšit mapu
Štítky: 
Odkazy a literatura:
Kolektiv autorů, Slavné stavby Prahy 2, FOIBOS BOOKS, s. 204–206, Praha 2011.
Rostislav Švácha, Od moderny k funkcionalismu, Praha 1985, s. 208, 210.
Otto Gutfreund (katalog výstavy), Praha 1995, s. 261–262.
Zdeněk Lukeš (ed.), Josef Gočár, Praha 2010, s. 154–155.
Datum poslední aktualizace: 17.3.2024 18:36
Datum vytvoření: 20.7.2018 11:42

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?