Podskalí

Podskalí (Nové Město)

Vyzkoušejte své znalosti o Podskalí, zaniklém i současném

Oblast na břehu Vltavy, která sahá od zhruba Vyšehradu až po někdejší Šítkovské mlýny (dnes Mánes). První písemná zmínka o Podskalí je v listině krále Přemysla I. z roku 1199. Karel IV. nechal někdejší vesnici zahrnout do hradeb Nového Města. Tradiční obživou obyvatel Podskalí bylo plavení dřeva a obchod se dřevem i další práce související s řekou - ledování a pískaření, rybaření a prodej ryb. Z vorů připlavených do Prahy se při ústí Botiče vybíralo clo ve formě vytínání určitého počtu klád (odtud název Výtoň). Dnes tradice zdejšího života a řemesel připomíná spolek Vltavan,.

Oblast Podskalí prošla na počátko 20. století asnací. Zánik  starého Podskalí souvisí s regulací vltavských břehů na dnešním Rašínově nábřeží a výstavbou dopravního propojení skrze Vyšehradský tunel. Výstavba bezpečných nábřežních zdí definitivně oddělila bývalou plaveckou osadu od řeky. Dodnes z celého Podskalí zbyl jen kostelík sv. Trojice v ulici Trojické, dům U Kolíbalů v Plavecké ulici a třetí, nejznámější, je budova bývalé podskalské celnice na Výtoni, kde je expozice Muzea hl. m. Prahy věnovaná historii Podskalí a života u řeky.

Otázka: 1 / 12
Podskalí
Podskalí je oblast u Vltavy, původně obec, která je součástí Nového Města.

Víte, od čeho se odvozuje název Podskalí?

Katastrální území
Štítky: 
Datum poslední aktualizace: 1.12.2020 13:11
Datum vytvoření: 18.9.2020 22:04

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?