náměstí Míru, 1933, Světozor

Náměstí Míru - historie v obrazech (Vinohrady)

Náměstí Královských Vinohrad bylo založeno v roce 1884 jako Purkyňovo. Původní zástavba v západní a jižní části náměstí postupně přibývala i v části východní. Ještě v době, kdy byl postaven kostel sv. Ludmily a Národní dům, bylo ze severní strany otevřeno nezastavěnými pozemky bývalé usedlosti Eichmanka. Teprve na počátku dalšího století bylo uzavřeno blokem domů a divadlem. V průběhu času se měnilo vedení tramvajové trati i parková úprava. Prohlédněte si historii tohoto místa zachycenou na obrázcích a v mapách.

Sdílet

Královské Vinohrady rychle vyrůstaly po zbourání Novoměstských hradeb. V roce 1879 byly povýšeny na město a v roce 1884 bylo na někdejší křižovatce cest založeno Purkyňovo náměstí, jako centrum nově vznikajícího města. Již od roku 1878 zde stála radnice a sousední škola. Představitelé města naplánovali výstavbu kostela, divadla a dalších důležitých budov.

Roku 1888 byl položen základní kámen kostela sv. Ludmily, vysvěceného o pět let později. V roce 1894 přibyl Národní dům  na Vinohradech a až od roku 1907 začalo fungovat Městské divadlo na Královských Vinohradech, postavené na místě bývalé usedlosti Eichmanka. Vedle něho náměstí „uzavřel“ v roce 1903 blok neobarokních nájemních domů. Roku 1922 bylo dosud samostatné město Královské Vinohrady připojeno k Praze.

Některé budovy měnily svoji podobu, například radnice (rekonstrukce 1928, 2004-2005), palác Valdek z roku 1877 (přestavba 1928), dívčí reálné gymnázium (dnes arcibiskupské, přestavba 1937-1938). V průběhu času náměstí měnilo jméno (viz zajímavosti), to současné nese od roku 1948. Na proměny náměstí měly vliv změny vedení tramvajové trati (původně byla vedena šikmo středem náměstí) či řešení parkové úpravy (zásadní změna 1928 -1929). Prostor před kostelem je využíván i ke kulturním akcím. 

Kostel sv. Ludmily je stále úchvatnou dominantu náměstí a je mu věnován samostatný článek historie v obrazech. Větší sadu historických map a leteckých snímků různého stáří  si můžete prohlédnout a porovnávat v hesle náměstí Míru - mapy. Dvojice historických a současných fotografií objektů z náměstí Míru najdete v dalších heslech v kategorii Proměny v čase.  

Historické fotografie: 

Mohlo by vás zajímat