Rok české hudby na Dvojce, část 2

V rámci letošního Roku české hudby, roku končícího čtyřkou, pokračujeme v představení hudebních osobností spjatých s Prahou 2. Po velikánech, jakými byli Bedřich Smetana, Antonín Dvořák, Leoš Janáček, Josef Suk st. a další, které jsme připomenuli v  prvním článku, se budeme věnovat následujícím generacím. Uvádíme nejen hudební skladatele, ale i známé interprety s kulatým nebo půlkulatým výročím ve čtyřkovém roce. Pro úplnost opět doplňujeme i další. Zkrátka Dvojka je bohatá na hudební osobnosti, na něž můžeme být hrdí a stojí za to si je připomínat nejen letos.

Zůstaneme u vážné hudby a skladatelů, kteří tento obor studovali a navazovali tak na dílo svých předchůdců uvedených v prvním článku. Jedná se o dobu zhruba od poloviny 20. století do současnosti. Poslech jejich tvorby může být posluchačsky náročnější, proto ne všichni vešli do širokého povědomí.

Jan Kapr – výročí 110 let od narození (12. 3. 1914 - 29.4.1988)
Studium skladby na pražské konzervatoři dokončil v roce 1938. Působil jako hudební režisér v Čs. rozhlasu. Psal pro symfonický orchestr, vokální i komorní skladby. Uspěl ve skladatelské soutěži při olympijských hrách v Londýně (1948), v padesátých letech se věnoval hudbě pro film. V 60. letech vyučoval skladbu na JAMU v Brně. Jeho skladby byly s úspěchem uváděny i v zahraničí. Tvořil i v 70. letech, kdy se pro neshody s režimem stáhl do ústraní a jeho skladby byly prováděny téměř výhradně v zahraničí.
Praha 2: Jan Kapr bydlel na Vinohradech v Čerchovské ulici.

Jiří Šust – výročí 105 let od narození (29. 8. 1919 – 30. 4. 1995)
Hru na klavír a skladbu studoval díky otcově angažmá v diplomatických službách nejprve v Moskvě, posléze na pražské konzervatoři (u Aloise Háby). Komponoval a hrál pro film (Baťa), po válce pracoval jako hudební dramaturg Československého armádního filmu. Na svém kontě má hudbu symfonickou, vokální, komorní i scénickou. Těžiště jeho tvorby však zůstalo u filmové hudby. Od roku 1965 spolupracoval především s Jiřím Menzelem a stal se dvorním autorem hudby k jeho filmům.  
Praha 2: Jiří Šust bydlel na Novém Městě v Apolinářské ulici.

Jan Klusák – výročí 90 let od narození (18. 4. 1934)
Původním jménem Jan Filip Porges. Po studiu skladby na Akademii múzických umění se věnoval komponování jako nezávislý autor, a to i v 70. letech v době normalizace, kdy byl „nedoporučeným“ skladatelem. Komponoval komorní i symfonickou hudbu a opery. Věnoval se též tvorbě scénické hudby pro divadlo nebo pro film (představitel tzv. Nové vlny, spolupracoval s  E. Schormem, J. Němcem, V. Chytilovou). Známou se stala jeho hudba pro seriál Nemocnice na kraji města. Jeho širší umělecký přesah dokládá i herecká, literární a publicistická činnost.
Praha 2: Od roku 2022 je čestným občanem Prahy 2. Dlouho žil v Blanické ulici.

Významnými světově proslulými osobnostmi vážné hudby jsou i interpreti.

Jarmila Novotná – výročí 30 let od úmrtí (23. 9. 1907 – 9. 2. 1994)
Světově proslulá operní pěvkyně, sopranistka. Narodila se a vyrůstala na Královských Vinohradech. O jejím směřování k opeře rozhodlo její setkání s  Emou Destinnovou. Její talent rozpoznal Otakar Ostrčil a na studiích v Miláně ji podporoval T. G. Masaryk. Provdala se za šlechtice Jiřího Daubka ze zámku Liteň. Po nástupu fašismu a po angažmá ve Vídni se s manželem a dětmi vydala do New Yorky, kde se proslavila jako dlouhodobá sólistka Metropolitní opery. Po válce vystupovala s  Ivanem Jandlem ve filmu Poznamenaní. Po únoru 1948 byla nucena opět k emigraci, v roce 1989 se vrátila a podporovala zdejší hudební život.
Praha 2: Narodila se na Vinohradech ve Slezské ulici, rodina se brzy přestěhovala do Rubešovy. S otcem i sestrou chodívala do Vinohradského Sokola.

Josef Suk ml. – výročí 95 let od narození (8. 8. 1929 – 7. 7. 2011)
Významný český houslový virtuos, violista a dirigent. Vnuk hudebního skladatele Josefa Suka st. a pravnuk Antonína Dvořáka. Studoval na pražské konzervatoři a na AMU, odkud byl z politických důvodů vyloučen. Založil Sukovo trio a o řadu let později také Sukův komorní orchestr. Oba soubory pojmenoval na počest svého dědečka. Působil jako koncertní mistr v orchestru Národního divadla a téměř 30 let v České filharmonii. S triem, i jako sólista nebo orchestrem úspěšně koncertoval po celém světě.  
Praha 2: Žil na Novém Městě na Karlově náměstí 5, kde je jeho pamětní deska. Pochován je na Vyšehradském hřbitově. V roce 2005 mu bylo uděleno čestné občanství Prahy 2.

Pokud se neomezíme jen na výročí, můžeme zmínit některé další osobnosti vážné hudby. Ze skladatelů jsou to např. Alexej Fried (1922– 2011), který žil na Vinohradech v Šubertově ul. a působil mnoho let v Čs. rozhlase. S rozhlasem je spjata i řada dalších autorů, např. Ilja Hurník (192 –2013), jehož jméno nese ZUŠ ve Slezské ulici, nebo Jiří Teml 1935). Z interpretů pak světové uznání dosáhli např. operní pěvkyně a herečka Soňa Červená (1925–2023), která žila na Rašínově nábřeží, nebo houslový virtuos  Václav Hudeček (1952), který je spjat s Londýnskou ulicí (oba čestní občané Prahy 2). Dalšími jsou kytarista, skladatel a pedagog Jiří Jirmal (1925– 2019) či  flétnista  Jiří Válek (1940),  přední sóĺista, první hráč České filharmonie, pedagog, ale i jazzman (oba žili v domě na Vinohradské 69). Jiným flétnistou je Milan Munclinger (1923-1986), propagátor barokní hudby, který žil v Podskalí. Klavírista a pedagog Ivan Klánský (1948)  žil v Italské a Na Výtoni. Jistě jsou i další, zejména v mladší generaci. O většině z uvedených osobností se dozvíte více v příslušných heslech naší encyklopedie.

Po oblasti vážné hudby se ve třetím a závěrečném dílu seriálu k Roku české hudby budeme věnovat hudebním osobnostem jiných žánrů – dojde na jazz, populární hudbu i písničkáře.

Doporučujeme:

Datum poslední aktualizace: 27.1.2024 20:20
Datum vytvoření: 21.1.2024 23:20

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?