Vycházka - Nusle

Nusle leží v údolí Botiče. V Praze 2 leží jen malá část někdejší obce. Vycházku začneme na Ostrčilově náměstí, projdeme zajímavá místa pod Vyšehradem a pod Nuselským mostem zahneme zpět. Vydáme se na Folimanku spadající ještě do Vinohrad a zakončíme u hradeb, kde se potkávají hranice všech čtyř katastrů Prahy 2.

ÚVOD

Osada Nusle se rozkládala již ve středověku v údolí Botiče na východ od Vyšehradu, kde vinice tvořily jednotný zelený pás (např. vinice Folimanka). Brzy nato bylo osídleno i místo v okolí kostela sv. Pankráce, kde byla založena osada Krušina, později nazvaná Pankrác. Nový rozvoj nastal v polovině 19. století, kdy byly obě obce spojeny. Místo proslulo slavnou poutí Fidlovačkou. Od konce 19. století docházelo k rozvoji zástavby činžovními domy a propojování mezi Nuslemi a Prahou. Původně samostatné město s novorenesanční radnicí se pak stalo součástí Velké Prahy v roce 1922. Nuselský most  překlenul údolí v souvislosti s výstavbou sídlišť na Pankráci. Nuselské údolí se někdy lidově nazývá Jamrtál (název pochází z německého Jammer Tal neboli Údolí nářku či Slzavé údolí, z doby zpustošení za třicetileté války).

DOPORUČUJEME: Proměny v čase

Proměny Nuslí v čase si můžete prohlédnout i na MAPÁCH různého stáří.

Dále viz ZASTÁVKY

Celková vzdálenost:
Sbalit všeRozbalit vše

Zastávka 1: Ostrčilovo náměstí

Vycházku začneme na Ostrčilově náměstí, které vystřídalo v minulosti několik názvů. Podle původního vlasteneckého pojetí starosty Jaroslava Mužíka, který prosadil zdejší urbanistickou koncepci, se nazývalo Přemyslovo. Mužík prosadil zbourání části hradeb a propojení Nuslí s Novým Městem. Zasadil se též o pojmenování ulic pod Vyšehradem podle postav nejstarších českých legend nebo o vysázení aleje podél Botiče (Sekaninova). Za jeho působení byly Nusle povýšeny na město. Náměstí bylo po 2. světové válce krátce pojmenováno podle Karla Hašlera a pak získalo název po hudebním skladateli Otakaru Ostrčilovi.

Zastávka 3: Umělecká zahrada, Karel Novák

O několik kroků dál se nachází dobře utajená umělecká zahrada. Původní parcelu, která patřila vyšehradské kapitule, koupil v roce 1924 sochař Karel Novák, který tu vybudoval sochařský ateliér, technickou dílnu a upravil celý pozemek. Právě tady vytvářel modely velkých figurálních soch pro pražské objekty i pro různé výstavy. Umělecké sochařství tu fungovalo až do znárodnění po roce 1948. A následovala devastace hlavně při výstavbě Nuselského mostu, kdy se zdejší prostor stal zázemím pro stavbaře. Obnovy se sochařská zahrada dočkala až po revoluci za nynějšího soukromého majitele ing. Haluzy.

Zastávka 4: Nuselský most, Oldřichova

Ze zahrady se vrátíme opět podchodem pod železnicí a budeme pokračovat téměř pod Nuselským mostem, který zdejší údolí překlenuje od roku 1973 a vůli kterému byl zbořen celý blok činžovních domů. Dojdeme ulicí Svatoplukovou do Oldřichovy. Pravidelnou uliční síť tvoří tři podélné ulice – Jaromírova, Oldřichova a původně Přemyslovo nábřeží – dnes ulice Sekaninova. Bloky činžovních domů jsou přerušeny kolmými ulicemi opět s názvy mýtických i historických Přemyslovců – Spytihněvova, Svatoplukova a Nezamyslova. Najdeme zde domy z přelomu 19. a 20 století, některé s krásnými secesními štíty. Na konci ulice Svatoplukovy v domě č. 4 zemřel v roce 2011 spisovatel Arnošt Lustig.

Zastávka 5: hotel Union

Ocitneme se opět na Ostrčilově náměstí. I zde se nachází jedna ze secesních budov – hotel Union. V domku na ploše trojúhelníkového náměstí bývalo zahradnictví a pak knihovna. Do historického města vedla ve zdejším gotickém opevnění branka. Opevnění z doby Karla IV. bylo probouráno pro železniční a později i tramvajovou trať.

Dále budeme pokračovat podél Botiče zpět k Nuselskému mostu a přejdeme do parku Folimanka.

Zastávka 6: Park Folimanka

Park Folimanka leží, pro někoho možná překvapivě, na území Vinohrad. Nedávno byl krásně upraven, nacházejí se tu odpočinkové plochy, sportoviště pro různé věkové kategorie, fontány, plastiky i budova sportovní haly. Pokud bychom pokračovali vpravo za halu, došli bychom až ke zpřístupněnému krytu. Těsně pod mostem se nachází zvláštní pokroucená pouliční svítilna. Je to dílo Memento Mori, vlastně jakýsi pomník sebevrahů, kteří se zabili skokem z mostu.

Na jižních svazích pod středověkým novoměstským opevněním byly v minulosti vinice a hospodářské usedlosti. Název parku připomíná jednoho z někdejších majitelů Jakuba Folimana.

Nuselské údolí, nejen Folimanka, proslulo na konci 18. století slavnou ševcovskou poutí Fidlovačka. Tu dnes připomíná nejen nedaleké Divadlo na Fidlovačce, ale i hra Josefa Kajetána Tyla, z níž pochází píseň Kde domov můj, která se později stala naší státní hymnou. 

 

Zastávka 7: Novoměstské hradby

Projdeme parkem kolem Botiče a vrátíme se zpět na okraj novoměstských hradeb u ulice Na Slupi k dochované gotické části, na něž upomíná pamětní deska na hradební zdi. V místech ulice stávala branka v opevnění, které ustoupilo nové komunikaci. Zajímavostí pak je, že se v těchto místech téměř potkávají hranice všech čtyř katastrálních území Prahy 2: Nové Město, Nusle, Vyšehrad a dokonce i Vinohrady.

Vycházku je možno protáhnout až do zahrady Ztracenka, ale raději si protentokrát cestu do kopce ušetříme.

Video: 

Datum poslední aktualizace: 26.4.2021 23:39
Datum vytvoření: 20.3.2020 20:34

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?