Busta Josefa Jana Friče v Ondřejovské hvězdárně. Foto Milan Polák, únor 2021

Josef Jan Frič (Vinohrady)

Josef Alexandr Frič

Významný český průmyslník, výrobce optických přístrojů, astronom, zakladatel Ondřejovské hvězdárny.

Josef Jan Frič se narodil 12. března 1861 v Paříži, zemřel 10. září 1945 v Praze.

Josef Jan Frič byl synem Anny Fričové, roz. Kavalírové, a Josefa Václav Friče (1829-1890) rodáka z Královských Vinohrad, českého básníka, novináře a politika. Kmotrem mu byl Jan Neruda. Jeho dědeček z matčiny strany založil proslulou sklárnu Kavalier v Sázavě. Frič měl k tomuto kraji po celý život blízký vztah. S rodiči a sourozenci bydleli nejprve v Paříži, r. 1879 se vrátili do Prahy, ale otec tam zůstal ještě dalších deset let. J. J.  Frič bydlel se sestrou Boženou, bratrem Janem Ludvíkem a matkou ve strýcově domě v Krakovské ulici. Vystudoval paleontologii a zoologii. Věnoval se i hudbě, hrál výborně na housle a založil amatérský spolek hudebníků Heroldův klub.

V roce 1896 se oženil s Marií roz. Fedrovou (1874-1917), dcerou majitele dolů v Královicích. Zápis o sňatku je uveden ve farní knize kostela Nejsvětější TrojicePodskalí na Novém Městě. Měli syna Josefa. Marie Fričová má pomník v prostoru Ondřejovské hvězdárny a je pohřbena na Vyšehradě.

V roce 1883 společně s bratrem založili dílnu pro přesnou mechaniku, kde vyráběli optické a astronomické přístroje. Firma se oficiálně jmenovala „Josef a Jan Frič - dílna pro přesnou mechaniku“. Objekt si pronajali v původní usedlosti „horní Perucka“, která již zanikla, kdysi ulice Čelakovského č.p. 73/14, nyní Jana Masaryka. První soustruh si dovezli z Berlína. Začali vyrábět také měřicí přístroje pro doly, vojenské účely, cukrovarnický průmysl a pro geodety. Jejich polarimetr pro stanovení přesné koncentrace cukru v roztoku byl v USA přijat jako úřední norma. Firma se později přestěhovala do sousední vily v Čelakovského č.p. 195 vedle známé vily Osvěta (nyní ul. Jana Masaryka). Úspěšné podnikání vrcholilo v době Jubilejní výstavy v roce 1891, kdy zde měli bratři velký úspěch. Koupili proto velký dům v Krameriově ulici č.p. 233, na rohu dnešních ulic Koperníkovy a Americké č.p. 233/3, a vybudovali zde továrnu. Výrobu rozšířili o tlakoměry, tovární teploměry, bareoskopy apod.

V roce 1897 předčasně zemřel Fričův bratr Jan Ludvík a uvádí se, že potom Josef přijal jako své druhé jméno Jan. Rozhodl se uskutečnit jejich dávný sen a postavit hvězdárnu. Vybral si místo, které miloval, středočeský Ondřejov a vrch Mandu, který je od Sázavy vzdálen jen asi 12 km. Mj. ještě rozšířil výrobu v Praze o lékařské a letecké palubní přístroje. Továrnu několikrát přestavěl, v letech 1914, 1922 a 1930, kdy bylo přistavěno ještě druhé patro v křídle do dvora. Optické přístroje a dalekohled dodal v roce 1917 také do observatoře České astronomické společnosti, která nějakou dobu měla stanoviště v horním patře Grotty v Havlíčkových sadech.

U zrodu Ondřejovské hvězdárny stál vedle Josefa Friče ještě jeho přítel, stavitel Josef Fanta, který zase pobýval často v blízkých Jevanech. S nimi se na vzniku observatoře podíleli také matematik a astronom František Nušl, Bohuslav Mašek a astronom Emanuel Málek. U Fantů v Jevanech se scházeli také další architekti, literáti a umělci, například Dušan Jurkovič, Zdenka Braunnerová či Josef Schulz. Na počátku roku 1898 koupil J. J. Frič za peníze z dědictví pozemky v Ondřejově a Josef Fanta začal navrhovat jednotlivé objekty. Frič zase stavěl dalekohledy. Všichni nadšenci na zrodu hvězdárny pracovali ve své vlastní režii. První pozorování se tu konalo 1. května 1906 s Fr. Nušlem, který se pak stal ředitelem hvězdárny.  V roce 1928 Frič areál daroval státu s podmínkou, že bude sloužit Karlově univerzitě.

V roce 1950 jeho pražská firma byla znárodněna a byla začleněna do n. p. Metra, později Laboratorní přístroje. Dům se zachoval dodnes.

V roce 1928 Josef Jan Frič obdržel na ČVUT čestný titul doctor honoris causa. Zemřel dne 10. září 1945 ve věku 84 let a je pohřben na Vyšehradském hřbitově (naproti Slavínu), v rodinném hrobě č. 11-58.

Galerie: 
Hrobka rodiny Fričů na Vyšehradském hřbitově, odd.3-24. Foto D. Broncová, březen 2021
Jméno J. J. Friče je vytesáno v přední části rodinného hrobu. Foto D. Broncová, březen 2021
Budova První české továrny na stroje měřící, Josefa a Jana Fričových v Americké 3. (Foto M. Polák, 7. března 2021)
Narození
12.3.1861
Úmrtí
10.9.1945 (84 let)
Katastrální území
Adresa
Americká 3
12000 Praha 2
Česká republika
50° 4' 15.8844" N, 14° 26' 21.1776" E
Zvětšit mapu
Datum poslední aktualizace: 19.7.2023 13:10
Datum vytvoření: 7.3.2021 11:30

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?