Vyšehrad, znak

Vyšehrad (Vyšehrad)

Vyzkoušejte své znalosti o území a historii Vyšehradu, jedné z částí dnešní Prahy 2.

Vyšehrad patří k nejstarším a také nejpamátnějším částem Prahy. Procházel četnými proměnami. Staré pověsti mu přisoudily úlohu nejstaršího sídla českých knížat, místa, odkud panovala moudrá Libuše a první Přemyslovci. Dnešní katastrální území Vyšehrad leží celé v hranicích městské části Praha 2. Tvoří jej především areál někdejšího hradiště, hradu a později pevnosti,. V roce 1070 zde byla založena Vyšehradská královská kapitula sv. Petra a Pavla, která se významně podílela na architektonické tváři Vyšehradu a na jeho duchovním i kulturním významu. Role sídla panovníka se ve 12. století přepřesunula na Pražský hrad. K rozvoji Vyšehradu přispěl i Karel IV. Za husitských bouří byl Vyšehrad pobořen. V 17. století byl hrad přeměněn na barokní pevnost. Postupně vyrůstala i zástavba v nejbližším okolí. Ve druhé polovině 19. století v souvislosti s celkovým bouráním pražských hradeb se Vyšehrad  otevírá okolnímu světu. Byl připojen k Praze. Vyšehradský hřbitov se stal národním pohřebištěm. Na Slavíně i v dalších hrobech Vyšehradského hřbitova odpočívají největší synové a dcery českého národa. Kapitulní a farní kostel sv. Petra Pavla byl na přelomu 19. a 20. století přestavěn do současné novogotické podoby. a stává se dominantou Vyšehradu. Areál někdejší pevnosti se stal v roce 1962 Národní kulturní památkou.  

 

Otázka: 1 / 10
Historie Vyšehradu sahá hluboko k bájným počátkům českých dějin. Za Přemyslovců byl i jakousi protiváhou Pražského hradu.

Víte, který kníže založil Vyšehradskou kapitulu?

Katastrální území
Štítky: 
Datum poslední aktualizace: 16.6.2021 13:57
Datum vytvoření: 10.8.2020 18:05

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?