Průčelí Bayerova domu

Kubistický činžovní dům, Neklanova čp. 56/2 (Vyšehrad)

Mezi kubistické domy pod Vyšehradem od architekta Josefa Chochola patří také činžovní dům v Neklanově ulici. Byl postaven roku 1914 a mezi základní poznávací znaky patří střídmě koncipovaná kubizující fasáda. Kubistické detaily se promítají také v interiéru na stropě i dlažbě.

Historie

Kubistické domy pod Vyšehradem od architekta Josefa Chochola patří mezi nejvýznamnější ukázky rozhodující předválečné fáze tohoto stylu na území České republiky.

První činžovní dům č.p. 56 si nechal postavit na jaře roku 1913 advokát Jan Bayer ve spolupráci se stavební firmou Antonína Belady. Autorství architekta Chochola u zmíněného nájemního domu sice není doloženo (pod všemi dochovanými plány je podepsán stavitel Antonín Belada), ale podle stylové čistoty, výtvarných kvalit díla a v porovnání s kubistickou tvorbou nedalekých domů se přisuzuje právě tomuto propagátoru moderní architektury.
Druhý, již prokazatelně Chocholem navržený nájemný dům, s mnohem okázalejší kubizující fasádou, si objednal stavitel a obratný podnikatel František Hodek. Chocholův projekt stavební úřad schválil pod podmínkou, že „kubistické tvary hlavní římsy nebudou vyloženy v míře přílišné“. Podle druhé z projektových variant byl dům dokončen na jaře roku 1914.

Popis

V poměrně střídmě koncipované kubizující fasádě Bayerova domu upoutává pozornost krystalicky protvářená korunní římsa. Podobné hvězdicové dekorativní formy se odrážejí také v interiéru vestibulu s nástropní reliéfní osmiúhlou růžicí s paprskovitými výběhy a s geometrickými obrazci v červeno-šedé teracové dlažbě. 

Chochol projekt druhého Hodkova domu pojal jako modernizaci činžovního „paláce“, který se stal jedním z hlavních stavebních témat druhé poloviny 19. století. Od tradičních řešení se odchýlil nejen v kubisticky ztvárněné fasádě s komplikovanějším způsobem vyklánění průčelních ploch, ale také v interiéru s pětibokým půdorysem nejreprezentativnějších obytných pokojů a obdobným tvarem balkónů zaklenutých mělkými diamantovými klenbičkami. Podobně jako u zahrady Kovařovičovy vily je i zde patrný odkaz k lomeným pětibokým bastionům barokní vyšehradské pevnosti. Citace historické architektury zde prosvítají vedle vysokého pilastrového řádu především v nárožním pilíři, odříznutém od hmoty domu s dutinami balkónů, z jehož koruny vybíhají do pásma nakoso vykloněných říms hrany sklípkové klenby. Tento nejpůsobivější architektonický detail, ovládající prostředí kolem domu, připomíná fragment interiéru pozdně gotického chrámu. Dům je od roku 1958 památkově chráněn.

V roce 1914 Josef Chochol vyrovnal své protikladné postoje upuštěním od kubistických deformací, předznamenávající cestu k pozdější puristické architektuře.

Architekt

Český architekt, urbanista, designér a teoretik architektury Josef Chochol se narodil 13. listopadu 1880 v Písku, zemřel 6. července 1956 v Karlových Varech. Architekturu vystudoval na ČVUT v Praze a na akademii ve Vídni u Otto Wagnera. Byl významným představitelem moderní architektury a jeho kubistické a konstruktivistické budovy jsou běžně zastoupeny v publikacích o architektuře. V letech 1913-1945 byl členem SVU Mánes.

Galerie: 
Bayerův dům
Bayerův dům
Bayerův dům
Bayerův dům
Bayerův dům
Bayerův dům
Bayerův dům
Průčelí Hodkova domu
Překreslený půdorys patra domu v Neklanově ulici
Katastrální území

UMÍSTĚNÍ: Neklanova 2, 30, čp. 56, čp. 98

ARCHITEKT: Josef Chochol

VÝSTAVBA: 1913–1914

Adresa
Neklanova 2
Praha 2
Česká republika
50° 4' 2.2188" N, 14° 25' 4.8648" E
Zvětšit mapu
Odkazy a literatura:
Kolektiv autorů, Slavné stavby Prahy 2, FOIBOS BOOKS, s. 194–196, Praha 2011.
Rostislav Švácha, Česká kubistická architektura 1911‒1923, Praha 2000.
Jiří Švestka-Tomáš Vlček (ed.), Český kubismus 1909‒1925, Stuttgart 1991.
Rostislav Švácha, Dopisy Františka Hodka Josefu Chocholovi, in: Umění XLIV, 1996, s. 345‒347.
Simeona Hošková (ed.), Kubistická Praha 1909‒1925, Praha 1995.
Datum poslední aktualizace: 19.9.2023 16:42
Datum vytvoření: 30.7.2018 10:38

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?