Zemská porodnice (Nové Město)

Apolinářská 18, Ke Karlovu 9, č.p. 441,
Praha 2-Nové Město

Josef Hlávka,
Čeněk Gregor

1865–1875

Historie:

Podnětem k vybudování Zemské porodnice se stalo roku 1861 převedení bývalého nalezince a porodnice u sv. Apolináře do státní správy. Stavební program Zemské porodnice vypracoval roku 1862 hrabě František Thun-Hohenstein, o volbě architekta rozhodlo Zemské gubernium. Fakt, že Josef Hlávka, stavební podnikatel, architekt a významný mecenáš, předložil v roce 1865 projekt v neogotickém stylu, odpovídá dobové představě, že zdravotní péče souvisí s křesťanskou charitou a stylově proto patří do stejné skupiny jako stavby sakrální. Kvůli válečné situaci roku 1866 se posunulo zahájení stavby až do roku 1867. Poté, co Hlávka roku 1869 onemocněl v důsledku přepracování (do aktivního života se vrátil až 1881), vedl stavbu Hlávkův spolupracovník Čeněk Gregor, který ji předal k užívání roku 1875. Předpokládaný náklad pro novou porodnici s roční kapacitou 3000 porodů činil 400 000 zl., skutečné stavební náklady dosáhly cca 900 000 zl., náklady na vnitřní vybavení prodražily stavbu o dalších cca 101 000 zl. Od roku 1883 zde sídlily dvě univerzitní porodnické kliniky, které vznikly v souvislosti s rozdělením Karlo-Ferdinandovy univerzity v roce 1882 na českou a německou. V roce 1922 byla ke komplexu přistavěna budova kuchyně a prádelny.

Popis:

Komplex porodnice tvoří hlavní dvoupatrová budova s uzavřeným vnitřním dvorem, určená pro porodní a přednáškové sály, laboratoře, ordinace a kapli. Lůžkovou část tvoří šest dvojtraktových křídel, která se připojují po třech z východní a západní strany hlavní budovy.

Provoz porodnice byl rozdělen na část nemocniční, obsluhovanou lékaři, a nalezinec, v němž se o rodičky staraly porodní asistentky. Nejpůsobivější částí interiéru jsou vestibul, schodiště a kaple v prvním patře se sklípkovou klenbou.

Hlavní průčelí Zemské nemocnice je nezaměnitelné díky Arkýř - architektonický prvek, vystupující ve vyšších podlažích z průčelí arkýři kaple na masivní noze, která rozděluje vstup na dvě části. Stěny Arkýř - architektonický prvek, vystupující ve vyšších podlažích z průčelí arkýře bohatě zdobí barevné cihlové tvarovky. Z dálky je střední část fasády Zemské porodnice viditelná i díky vysoké stanové střeše s věžičkou, jejíž břidlicová střecha doplňuje barevnou kombinaci šedivým odstínem. Ostatní část fasády, s obdélnými okny s černým glazovaným rámováním a segmentovými záklenky, je členěná průběžnými římsami a pásy z barevných tvarovek. Nad hlavní římsou s glazovaným zeleným vlysem se zvedají charakteristické stupňovité štíty s vpadlými poli a kruhovými průhledy, které použil Hlávka i pro průčelí v lůžkové části a nad vrata v ohradní cihlové zdi uzavírající komplex porodnice. Na postranních dveřích je umístěna pamětní deska Ladislava Poláka, oběti letetckého náletu v roce 1945.
Budova je památkově chráněna od roku 1958. Nyní areál slouží Gynekologicko-porodnické klinice Všeobecné fakultní nemocnice, České neonatologické společnosti a Urogynekologické společnosti. V těsné blízkosti leží malý parčík v Apolinářské ulici.

Galerie: 
Zemská porodnice
Zemská porodnice
Zemská porodnice
Půdorys přízemí
Zemská porodnice
Katastrální území
Adresa
Apolinářská 441/18
12000 Praha 2 - Nové Město
Česká republika
50° 4' 16.0212" N, 14° 25' 35.0256" E
Zvětšit mapu
Odkazy a literatura:
Kolektiv autorů, Slavné stavby Prahy 2, FOIBOS BOOKS, s. 113–116, Praha 2011.
Čeněk Gregor, Nová porodnice v Praze, Zprávy Spolku architektů a inženýrů X, 1875, s. 25–27, 60–61. ¬
Karel Ksandr-Marie Benešová, Vrcholná realizace Josefa Hlávky – areál řecko-pravoslavné církve v Černovicích na Bukovině, in: Josef Hlávka, jeho myšlenkový odkaz a 100 let činnosti jeho nadace, Praha 2004, s. 52–63.
Datum poslední aktualizace: 17.11.2023 11:35
Datum vytvoření: 20.7.2018 11:42

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?