O Velikonocích 2017 (Foto M. Polák)

Škola na náměstí Míru 601/19 (Vinohrady)

Základní škola pro žáky s poruchami zraku, ZŠ pro zrakově postižené

První školní budovou postavenou po vzniku samostatné obce Královské Vinohrady byla chlapecká a dívčí škola. Stavěna byla současně (a ve stejném slohu) s budovou přilehlé radnice, s níž sdílela i funkcionalistickou přestavbu v roce 1928.

Historie

Záhy po rozdělení obce Vinohrady na Žižkov a Královské Vinohrady, začalo na Vinohradech působit obecní zastupitelstvo a místní školní rada. Hned po založení obou prvních obecních škol (chlapecké a dívčí) se stala pro vinohradské představitele úkolem číslo 1 výstavba vlastní důstojné školní budovy. Dne 9. listopadu 1875 (ještě před prvními obecními volbami, které se konaly 15. a 16. listopadu 1875) byl zakoupen pozemek č.p. 468 a městský inženýr Josef Franzl seznámil zastupitele s plány nové budovy ve zcela stejném duchu, jako byly plány sousedící radnice. Průčelí bylo obráceno do Růžového stromořadí, přibližně v místech, kde se dnes nalézá Belgická ulice. Teprve v roce 1884 vzniklo náměstí Míru (tehdy Purkyňovo) a škola tak získala novou adresu. Zemní práce zahájila firma Augustina Víška 17. července 1876, dne 3. září téhož roku byl slavnostně položen základní kámen a 9. září 1877 proběhla slavnost svěcení první školy. Při něm starosta města Vilém Vlček uvítal před budovou světitele, jímž byl sám Jeho Eminence arcibiskup pražský kardinál Schwarzenberg. Budova měla dva vchody, pro chlapeckou a dívčí školu zvlášť, 15 učeben, tělocvičnu, dvě ředitelny, sborovnu a kabinety. Škola se pyšnila celou řadu učebních pomůcek a zvláště vynikající sbírkou vycpaného ptactva. Architekt Antonín Turek pro tuto instituci zdarma namaloval obraz Bořivojův křest a Adolf Liebscher obraz sv. Václava. Školní zahrada dodávala květiny do oken chodeb a zvláště se ve škole věnovali hedvábnictví. V roce stříbrné svatby Jejich Veličenstev daroval ředitel Fuchsa císařovně hedvábnou látku vyrobenou z vypěstovaných kokonů. Hedvábná látka byla prý blahosklonně přijata a pan ředitel dostal za odměnu z kabinetní kanceláře darem náprsní briliantové jehlice. Při přestavbě radnice do funkcionalistické podoby v roce 1928 byla ve stejném duchu přestavěna i budova školy, přičemž se původně dvoupatrová budova (tři podlaží) navýšila o dvě patra.

Funkcionalistická čtyřpatrová budova je jedenáctiosá, vystupující prostřední rizalit je šestiosý. Přestavba v roce 1928 zachovala v přízemí oba vchody, ale o různých dispozicích. Budovu využíval do doby poslední přestavby radnice z části i úřad Prahy 2, který si zde zřídil zasedací místnost pro zastupitele.

V současné době je v objektu umístěna základní škola pro zrakově postiženou mládež a Speciálně pedagogické centrum.

Škola pro slabozraké

Škola pro slabozraké na Vinohradech sídlila od roku 1945 v Koperníkově ulici 12 ve vile Marie. Tu nechal roku 1884 vybudovat měšťan Eduard T. Bittner nad jižním svahem na okraji tehdy periferních Vinohrad. Novorenesanční vila byla postavena podle plánů městského stavitele na Vinohradech Jana Troníčka (†2. dubna 1895). V roce 1918 koupil vilu Marii továrník Jindřich Waldes, majitel vršovického podniku Koh-i-noor , který vlastnil už předtím kousek odtud jinou vilu s velkou zahradou v Americké ulici, kde roku 1923 vybudoval i obrazárnu pro svou slavnou sbírku obrazů. Na pozemcích kolem vily Marie chtěl Jindřich Waldes za první republiky zřídit slepičí farmu, stihl postavit i část potřebného vybavení, jenže záměr mu úřady kvůli nesouhlasu lidí v okolí nepovolily. Za války sídlila ve vile Marie skupina Hitlerjugend. Vilu u obrazárny zničila bomba při americkém náletu 14. února 1945, do vily Marie se po válce, v září 1945, přestěhovala pětitřídní Národní škola pro slabozraké děti. V květnu 1948 se slavnostně otevřela Měšťanská škola pro šetření zraku, která byla umístěna do nově získané budovy v Koperníkově ulici č.p. 794/6, později zde sídlilo i Gymnázium pro zrakově postižené. Využívána byla i škole v Koperníkově 12 (vile Marii), kde byly větší učebny. Od konce šedesátých let do roku 1971 probíhala rekonstrukce vily Marie a výuka byla přesunuta do internátní školy na Francouzské ulici č.p. 260/56. V roce 1996 vilu Marii získali v restituci Waldesovi dědicové žijící v USA, v New Yorku. Nově jmenované vedení školy v čele s paní ředitelkou Lunerovou přesunulo od roku 2000 výuku po rychlé dohodě s radnicí Prahy 2 do náhradní budovy po bývalém autoopravárenském učilišti na náměstí Míru č.p. 601/19.

Opuštěná vila Marie vyhořela poprvé 11. listopadu 2004 a podruhé v noci z 19. na 20 ledna 2005. Památkáři sice dál považovali budovu vily za rekonstruovatelnou a žádost nového majitele o demolici proto zamítli. Mezitím začala v těsném sousedství vily vyrůstat vila Vinohrady. Na přelomu dubna a května 2006 se nad ránem proměnila vila Marie definitivně v ruiny a na jejím místě byla postavena vila podnikatele Pavla Tykače.

Galerie: 
Původní podoba školní budovy (Zdroj: K. Rais, Ant. Turek: Politický a školní okres Vinohradský,1898)
Průčelí školy (Foto M. Polák, 2021)
Praporová žerď se znakem Prahy (Foto M. Polák, 2021)
Vchod do školy (Foto M. Polák, 2021)
Katastrální území

Název: ZŠ pro žáky s poruchami zraku

Umístění: Náměstí Míru 601/19

Architekt původní budovy: Josef Franzl

Stavitel: Augustin Víšek

Výstavba: 1877, 1928

Adresa
náměstí Míru 19
12000 Praha 2
Česká republika
50° 4' 29.7156" N, 14° 26' 6.414" E
Odkazy a literatura:
Datum poslední aktualizace: 31.1.2023 12:08
Datum vytvoření: 24.1.2021 14:19

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?

Mohlo by vás zajímat