Sir Nicholas George Winton, Wilsonova č.p. 300/8, Hlavní nádraží, 1. nástupiště

Hlavní záložky